Nouns 13 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 13 > Flashcards

Flashcards in Nouns 13 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

architecture

A

la arquitectura (2516)

2
Q

specialty, specialized field

A

la especialidad (2517)

3
Q

musician

A

el músico (2518)

4
Q

shaft, axle; axis

A

el eje (2521)

5
Q

abandonment, desertion

A

el abandono (2524)

6
Q

museum

A

el museo (2525)

7
Q

owner

A

el propietario (2526)

8
Q

piece, chunk

A

el trozo (2527)

9
Q

harmony

A

la armonía (2529)

10
Q

pact, agreement

A

el pacto (2530)

11
Q

selection, choice

A

la selección (2533)

12
Q

protagonist, main character

A

la protagonista (2536)

13
Q

railway

A

el ferrocarril (2537)

14
Q

private life, intimacy

A

la intimidad (2540)

15
Q

spacecraft, ship

A

la nave (2542)

16
Q

prayer

A

la oración (2543)

17
Q

tiredness, weariness

A

el cansancio (2544)

18
Q

fabric, tissue

A

el tejido (2547)

19
Q

trap

A

la trampa (2548)

20
Q

description

A

la descripción (2550)

21
Q

sin

A

el pecado (2551)

22
Q

injustice

A

la injusticia (2554)

23
Q

goodbye

A

el adiós (2557)

24
Q

tobacco, cigarette, cigar

A

el tabaco (2560)

25
Q

event, incident

A

el suceso (2563)

26
Q

antecedent

A

el antecedente (2567)

27
Q

barrier, obstacle

A

la barrera (2568)

28
Q

court

A

el tribunal (2571)

29
Q

invasion

A

la invasión (2573)

30
Q

September

A

el septiembre (2574)

31
Q

dependence, dependency

A

la dependencia (2575)

32
Q

democracy

A

la democracia (2576)

33
Q

limitation

A

la limitación (2581)

34
Q

guest

A

el invitado (2583)

35
Q

fish

A

el pescado (2584)

36
Q

obstacle

A

el obstáculo (2588)

37
Q

ambition, aspiration

A

la aspiración (2589)

38
Q

corridor

A

el corredor (2591)

39
Q

runner, broker

A

el o la corredor(a) (2591)

40
Q

summary

A

el resumen (2593)

41
Q

garbage, rubbish

A

la basura (2594)

42
Q

stairs, ladder

A

la escalera (2595)

43
Q

seriousness, gravity

A

la gravedad (2596)

44
Q

foundation, ground

A

el fundamento (2597)

45
Q

substance, essence

A

la sustancia (2598)

46
Q

defeat, loss

A

la derrota (2601)

47
Q

suspicion

A

la sospecha (2602)

48
Q

strike, protest

A

la huelga (2604)

49
Q

abuse, misuse

A

el abuso (2605)

50
Q

Thursday

A

el jueves (2606)

51
Q

arrangement

A

el arreglo (2607)

52
Q

salt

A

la sal (2608)

53
Q

dose

A

la dosis (2609)

54
Q

accent, stress

A

el acento (2610)

55
Q

warning

A

el aviso (2611)

56
Q

bow, knot, tie, lasso

A

el lazo (2612)

57
Q

environment, surroundings

A

el entorno (2614)

58
Q

grandchild

A

el nieto (2615)

59
Q

prince

A

el príncipe (2616)

60
Q

noon, midday

A

la mediodía (2618)

61
Q

drop

A

la gota (2619)

62
Q

drawer

A

el cajón (2620)

63
Q

young woman

A

la señorita (2622)

64
Q

preference

A

la preferencia (2623)

65
Q

well, shaft

A

el pozo (2625)

66
Q

rumor, murmur

A

el rumor (2626)

67
Q

competition, gathering

A

el concurso (2628)

68
Q

treasure, thesaurus

A

el tesoro (2629)

69
Q

budget

A

el presupuesto (2630)

70
Q

surveillance, vigilance

A

la vigilancia (2632)

71
Q

dam, female prisoner

A

la presa (2635)

72
Q

stomach

A

el estómago (2636)

73
Q

ball, sphere

A

la bola (2639)

74
Q

determination

A

la determinación (2640)

75
Q

reform, improvement

A

la reforma (2641)

76
Q

verse, poem

A

el verso (2643)

77
Q

prerequisite, requirement

A

el requisito (2644)

78
Q

adolescent

A

el o la adolescente (2645)

79
Q

kilogram

A

el kilo (2648)

80
Q

conquest

A

la conquista (2650)

81
Q

philosopher

A

el filósofo (2653)

82
Q

genius, disposition

A

el genio (2654)

83
Q

succession, series

A

la sucesión (2655)

84
Q

component, ingredient

A

el componente (2656)

85
Q

suffering

A

el sufrimiento (2658)

86
Q

entity

A

la entidad (2660)

87
Q

greeting

A

el saludo (2661)

88
Q

certainty

A

la certeza (2663)

89
Q

deposit, sediment

A

el depósito (2664)

90
Q

hall, corridor

A

el pasillo (2666)

91
Q

solidarity, togetherness

A

la solidaridad (2668)

92
Q

Pope

A

el papa (2669)

93
Q

potato

A

la papa (2669)

94
Q

geography

A

la geografía (2670)

95
Q

toy

A

el juguete (2672)

96
Q

joke, funny story

A

el chiste (2674)

97
Q

learning, apprenticeship

A

el aprendizaje (2675)

98
Q

husband, spouse

A

el esposo (2676)

99
Q

marriage, wedding

A

la boda (2677)

100
Q

freshness, coolness

A

el fresco (2679)