Nouns 17 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 17 > Flashcards

Flashcards in Nouns 17 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

applause, praise, acclaim

A

el aplauso (3282)

2
Q

female cousin, down payment

A

la prima (3283)

3
Q

anxiety

A

la ansiedad (3284)

4
Q

leader, director, manager

A

el o la dirigente (3285)

5
Q

promotion, climb

A

el ascenso (3286)

6
Q

purpose, aim

A

la finalidad (3287)

7
Q

nostalgia, homesickness

A

la nostalgia (3290)

8
Q

mention

A

la mención (3291)

9
Q

fondness, interest

A

la afición (3292)

10
Q

shame, pity

A

la lástima (3294)

11
Q

pencil

A

el lápiz (3296)

12
Q

nest

A

el nido (3298)

13
Q

orchestra, dance band

A

la orquesta (3301)

14
Q

connection, relationship

A

la conexión (3302)

15
Q

force, strength, vigor

A

el vigor (3306)

16
Q

salary, wages

A

el salario (3307)

17
Q

edge, cutting edge

A

el filo (3309)

18
Q

corn, maize

A

el maíz (3314)

19
Q

autonomy, range

A

la autonomía (3317)

20
Q

housekeeper, housewife

A

la ama (3321)

21
Q

kiss

A

el beso (3322)

22
Q

waist

A

la cintura (3323)

23
Q

guideline, rule, standard

A

la pauta (3325)

24
Q

reception, waiting-room

A

la recepción (3327)

25
Q

bullet, shot

A

la bala (3328)

26
Q

suicide

A

el suicidio (3329)

27
Q

plaque, plate, badge

A

la placa (3330)

28
Q

murder, assassination

A

el asesinato (3333)

29
Q

mindset, mind

A

la mentalidad (3334)

30
Q

hierarchy, rank

A

la jerarquía (3335)

31
Q

duration, length

A

la duración (3336)

32
Q

finding, discovery

A

el hallazgo (3337)

33
Q

proximity

A

la proximidad (3338)

34
Q

statistic

A

la estadística (3339)

35
Q

castle

A

el castillo (3343)

36
Q

translation

A

la traducción (3344)

37
Q

fun, entertainment

A

la diversión (3345)

38
Q

introduction

A

la introducción (3346)

39
Q

lamp

A

la lámpara (3347)

40
Q

saying, proverb

A

el dicho (3348)

41
Q

audience, hearing

A

la audiencia (3353)

42
Q

passenger

A

el pasajero (3354)

43
Q

side, flank

A

el costado (3356)

44
Q

autumn

A

el otoño (3357)

45
Q

fair, festival

A

la feria (3358)

46
Q

exile

A

el exilio (3359)

47
Q

carrier, bearer, messenger

A

el o la portador(a) (3362)

48
Q

bishop

A

el obispo (3363)

49
Q

opening, beginning

A

la apertura (3368)

50
Q

ideology

A

la ideología (3369)

51
Q

hunter

A

el o la cazador(a) (3376)

52
Q

insurance

A

el seguro (3377)

53
Q

ingenuity, talent, wit

A

el ingenio (3378)

54
Q

female, woman

A

la hembra (3379)

55
Q

faction, side

A

el bando (3380)

56
Q

bedroom, dormitory

A

el dormitorio (3382)

57
Q

fullness, abundance

A

la plenitud (3383)

58
Q

courage, toughness

A

el coraje (3385)

59
Q

lead, bullet

A

el plomo (3386)

60
Q

descendant

A

el o la descendiente (3387)

61
Q

republic

A

la república (3389)

62
Q

mountain range, saw

A

la sierra (3390)

63
Q

glove

A

el guante (3392)

64
Q

cardboard, carton, sketch

A

el cartón (3393)

65
Q

adolescence

A

la adolescencia (3397)

66
Q

complication

A

la complicación (3400)

67
Q

taxi, cab

A

el taxi (3402)

68
Q

part, portion, share

A

la porción (3403)

69
Q

doorbell, bell, seal, stamp

A

el timbre (3404)

70
Q

monster, monstrosity

A

el monstruo (3405)

71
Q

baby

A

el bebé (3406)

72
Q

trajectory, course, path

A

el trayecto (3407)

73
Q

balloon, globe

A

el globo (3408)

74
Q

celebration

A

la celebración (3409)

75
Q

task, job, chore

A

el quehacer (3410)

76
Q

mania, obsession

A

la obsesión (3412)

77
Q

bronze

A

el bronce (3413)

78
Q

license, permission

A

la licencia (3415)

79
Q

motivation

A

la motivación (3416)

80
Q

depression, slump

A

la depresión (3419)

81
Q

lung

A

el pulmón (3420)

82
Q

fiber, grain

A

la fibra (3424)

83
Q

oil, petroleum

A

el petróleo (3427)

84
Q

permanence, tenure

A

la permanencia (3429)

85
Q

Wednesday

A

el miércoles (3431)

86
Q

oven, furnace

A

el horno (3432)

87
Q

success, achievement

A

el logro (3433)

88
Q

womb, belly

A

el vientre (3434)

89
Q

request, petition

A

la petición (3435)

90
Q

civilian

A

el o la civil (3436)

91
Q

distribution, delivery

A

el reparto (3437)

92
Q

warning, notice

A

la advertencia (3438)

93
Q

forecast, precaution

A

la previsión (3440)

94
Q

mandate, order, command

A

el mandato (3443)

95
Q

shyness, timidity

A

la timidez (3447)

96
Q

touch, ringing, warning

A

el toque (3448)

97
Q

mask

A

la máscara (3449)

98
Q

revenge, vengeance

A

la venganza (3450)

99
Q

beard

A

la barba (3451)

100
Q

alarm

A

la alarma (3452)