Nouns 18 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 18 > Flashcards

Flashcards in Nouns 18 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

breath, courage, spirit

A

el aliento (3454)

2
Q

purity, chastity

A

la pureza (3455)

3
Q

comedy, play, pretense

A

la comedia (3457)

4
Q

small village

A

la aldea (3458)

5
Q

paragraph

A

el párrafo (3461)

6
Q

shine, twinkling, sparkle

A

el brillo (3463)

7
Q

track, sign, flea market

A

el rastro (3465)

8
Q

decoration, adornment

A

el adorno (3468)

9
Q

monkey

A

el mono (3471)

10
Q

reasoning

A

el razonamiento (3472)

11
Q

shepherd, pastor

A

el o la pastor(a) (3474)

12
Q

section, stretch, plot

A

el tramo (3475)

13
Q

challenge, defiance

A

el reto (3476)

14
Q

nightmare

A

la pesadilla (3479)

15
Q

hundred

A

el centenar (3480)

16
Q

bother, nuisance, trouble

A

la molestia (3481)

17
Q

straw, thatching

A

la paja (3483)

18
Q

awarding, concession

A

la concesión (3486)

19
Q

knot

A

el nudo (3488)

20
Q

Tuesday

A

el martes (3490)

21
Q

use, utilization

A

la utilización (3491)

22
Q

cover, lid

A

la tapa (3492)

23
Q

treason, betrayal

A

la traición (3493)

24
Q

fishing

A

la pesca (3495)

25
Q

discomfort, unease, unrest

A

el malestar (3496)

26
Q

rat

A

la rata (3497)

27
Q

defender

A

el o la defensor(a) (3499)

28
Q

help, aid, assistance

A

el auxilio (3500)

29
Q

copper

A

el cobre (3503)

30
Q

intuition

A

la intuición (3509)

31
Q

invention, contrivance

A

la invención (3510)

32
Q

vein

A

la vena (3512)

33
Q

brake

A

el freno (3513)

34
Q

interruption

A

la interrupción (3518)

35
Q

prison sentence, penalty

A

la condena (3519)

36
Q

innocence

A

la inocencia (3520)

37
Q

relief

A

el relieve (3521)

38
Q

similarity, likeness

A

la semejanza (3522)

39
Q

summit, top

A

la cumbre (3523)

40
Q

climax

A

el colmo (3525)

41
Q

administrator, manager

A

el o la administrador(a) (3527)

42
Q

decree, order

A

el decreto (3529)

43
Q

irony

A

la ironía (3531)

44
Q

sign, mark, seal

A

la seña (3533)

45
Q

ritual, rite

A

el ritual (3534)

46
Q

desk, bureau

A

el escritorio (3539)

47
Q

request, application

A

la solicitud (3540)

48
Q

eve

A

la víspera (3541)

49
Q

insect

A

el insecto (3542)

50
Q

ridicule

A

el ridículo (3543)

51
Q

rage, wrath

A

la ira (3545)

52
Q

ash

A

la ceniza (3546)

53
Q

nun

A

la monja (3548)

54
Q

birth

A

el parto (3550)

55
Q

circuit, circumference, track

A

el circuito (3554)

56
Q

sheep, ewe

A

la oveja (3556)

57
Q

position, location

A

la ubicación (3559)

58
Q

ranch

A

la hacienda (3561)

59
Q

antiquity, seniority

A

la antigüedad (3562)

60
Q

fist, handle, cuff

A

el puño (3563)

61
Q

excuse

A

la excusa (3564)

62
Q

plot, theme

A

la trama (3566)

63
Q

alteration, change

A

la alteración (3569)

64
Q

accusation, charge

A

la acusación (3573)

65
Q

salvation, rescue

A

la salvación (3575)

66
Q

founder

A

el fundador (3577)

67
Q

original

A

el original (3581)

68
Q

machinery

A

la maquinaria (3582)

69
Q

torture

A

la tortura (3585)

70
Q

human

A

el humano (3586)

71
Q

insistence, persistence

A

la insistencia (3587)

72
Q

nephew

A

el sobrino (3593)

73
Q

note, annotation

A

el apunte (3599)

74
Q

ancestor

A

el antepasado (3600)

75
Q

armchair, seat

A

el sillón (3604)

76
Q

collective, group

A

el colectivo (3606)

77
Q

diet

A

la dieta (3607)

78
Q

lieutenant, deputy mayor

A

el o la teniente (3608)

79
Q

pole, polo, polo shirt

A

el polo (3609)

80
Q

abyss, large gap

A

el abismo (3612)

81
Q

cotton

A

el algodón (3613)

82
Q

flour

A

la harina (3614)

83
Q

accuracy

A

la exactitud (3615)

84
Q

benefit, use

A

el provecho (3617)

85
Q

prudence, moderation

A

la prudencia (3621)

86
Q

insult

A

el insulto (3622)

87
Q

flow, tide, discharge

A

el flujo (3624)

88
Q

needle, spire, stylus

A

la aguja (3625)

89
Q

proposal, exposition

A

el planteamiento (3626)

90
Q

curtain, screen

A

la cortina (3630)

91
Q

reproduction

A

la reproducción (3637)

92
Q

expansion, spreading

A

la expansión (3638)

93
Q

threshold, outset

A

el umbral (3639)

94
Q

allusion, hint

A

la alusión (3640)

95
Q

decline, descent, lowering

A

el descenso (3641)

96
Q

ocean

A

el océano (3646)

97
Q

proposition

A

la proposición (3647)

98
Q

absurdity, nonsense

A

el absurdo (3648)

99
Q

bus stop, train stop

A

la parada (3649)

100
Q

headline, holder

A

el titular (3655)