Nouns 19 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 19 > Flashcards

Flashcards in Nouns 19 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

calendar

A

el calendario (3656)

2
Q

conversational partner, interlocutor

A

el o la interlocutor (3657)

3
Q

disgust, annoyance

A

el disgusto (3660)

4
Q

conservation

A

la conservación (3661)

5
Q

production

A

la elaboración (3663)

6
Q

mail, post office

A

el correo (3665)

7
Q

circus

A

el circo (3666)

8
Q

adversary

A

el adversario (3667)

9
Q

covering, top, lid

A

la cubierta (3668)

10
Q

anniversary

A

el aniversario (3669)

11
Q

strip, stripe, fringe

A

la franja (3670)

12
Q

baptismal font, battery, heap

A

la pila (3672)

13
Q

rubber

A

la goma (3677)

14
Q

width

A

el ancho (3679)

15
Q

grape

A

la uva (3682)

16
Q

ethics

A

la ética (3683)

17
Q

inscription, registration

A

la inscripción (3684)

18
Q

acquisition

A

la adquisición (3687)

19
Q

feeling

A

el sentimiento (3690)

20
Q

resignation, renunciation

A

la renuncia (3693)

21
Q

loan, borrowing

A

el préstamo (3694)

22
Q

dedication, devotion

A

la dedicación (3698)

23
Q

institute

A

el instituto (3699)

24
Q

dove

A

la paloma (3700)

25
Q

devotion

A

la devoción (3702)

26
Q

thorn, spine

A

la espina (3708)

27
Q

approval, consent

A

la aprobación (3709)

28
Q

front of a building

A

la fachada (3710)

29
Q

juice

A

el jugo (3712)

30
Q

disciple

A

el discípulo (3714)

31
Q

colonel

A

el coronel (3715)

32
Q

modification, alteration

A

la modificación (3717)

33
Q

accumulation

A

la acumulación (3718)

34
Q

maintenance, sustenance

A

el mantenimiento (3720)

35
Q

head, header

A

la cabecera (3723)

36
Q

revelation

A

la revelación (3724)

37
Q

peseta

A

la peseta (3725)

38
Q

cradle, birth, lineage

A

la cuna (3726)

39
Q

acid

A

el ácido (3729)

40
Q

inability, incompetence

A

la incapacidad (3730)

41
Q

village, town

A

la villa (3731)

42
Q

river bed, couch

A

el lecho (3732)

43
Q

rent, rental

A

el alquiler (3733)

44
Q

editing, wording, essay

A

la redacción (3735)

45
Q

index card, chip, token

A

la ficha (3736)

46
Q

insecurity

A

la inseguridad (3738)

47
Q

coma

A

el coma (3739)

48
Q

comma

A

la coma (3739)

49
Q

agriculture, farming

A

la agricultura (3741)

50
Q

ease, spontaneity

A

la naturalidad (3742)

51
Q

serenity, calm

A

la serenidad (3743)

52
Q

gun, pistol

A

la pistola (3745)

53
Q

deputy, member

A

el diputado (3749)

54
Q

grief, affliction

A

el duelo (3751)

55
Q

commanding officer

A

el comandante (3755)

56
Q

opera

A

la ópera (3757)

57
Q

answer, retort, copy

A

la réplica (3758)

58
Q

pulse, pulsation

A

el pulso (3762)

59
Q

exploitation, cultivation

A

la explotación (3764)

60
Q

beast, brute

A

la bestia (3765)

61
Q

hug, embrace

A

el abrazo (3767)

62
Q

assault, robbery

A

el asalto (3768)

63
Q

rest, peace

A

el reposo (3769)

64
Q

sheet, sheet metal

A

la lámina (3770)

65
Q

pasta, dough

A

la pasta (3771)

66
Q

polemics, argument

A

la polémica (3774)

67
Q

chocolate

A

el chocolate (3776)

68
Q

generosity

A

la generosidad (3777)

69
Q

realism

A

el realismo (3780)

70
Q

agreement, accord

A

el acorde (3783)

71
Q

suggestion

A

la sugerencia (3784)

72
Q

birthday

A

el cumpleaños (3785)

73
Q

round

A

la ronda (3786)

74
Q

chapel

A

la capilla (3788)

75
Q

dossier, proceedings

A

el expediente (3791)

76
Q

tolerance

A

la tolerancia (3792)

77
Q

soup

A

la sopa (3795)

78
Q

rival

A

el o la rival (3796)

79
Q

tenderness

A

la ternura (3797)

80
Q

variant, difference

A

la variante (3798)

81
Q

mold, cast

A

el molde (3800)

82
Q

ghost, specter

A

el espectro (3802)

83
Q

cutback, reduction; clipping

A

el recorte (3804)

84
Q

regulations, rules

A

el reglamento (3805)

85
Q

vitality

A

la vitalidad (3807)

86
Q

adaptation

A

la adaptación (3809)

87
Q

label, etiquette

A

la etiqueta (3810)

88
Q

city wall

A

la muralla (3812)

89
Q

repression

A

la represión (3814)

90
Q

reduction

A

la reducción (3815)

91
Q

spread, diffusion

A

la difusión (3816)

92
Q

job, order, errand

A

el encargo (3818)

93
Q

west

A

el oeste (3821)

94
Q

fisherman

A

el pescador (3824)

95
Q

diagnosis

A

el diagnóstico (3825)

96
Q

city block

A

la cuadra (3826)

97
Q

rein, restraint

A

la rienda (3829)

98
Q

cruelty

A

la crueldad (3830)

99
Q

urge, impulse; longing, desire

A

la ansia (3832)

100
Q

cupola, dome

A

la cúpula (3833)