Nouns 7 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 7 > Flashcards

Flashcards in Nouns 7 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

la disciplina (1401)

A

discipline

2
Q

el personal (1404)

A

personnel

3
Q

la columna (1406)

A

column, spine

4
Q

el indio (1411)

A

Indian

5
Q

el gato (1412)

A

cat

6
Q

el o la margen (1413)

A

bank, edge, margin

7
Q

la resistencia (1415)

A

resistance

8
Q

la pérdida (1417)

A

loss

9
Q

el tratamiento (1418)

A

treatment, processing

10
Q

la entrevista (1419)

A

interview

11
Q

el espectáculo (1420)

A

spectacle, show

12
Q

la personalidad (1421)

A

personality, celebrity

13
Q

el mayo (1422)

A

May

14
Q

la representación (1425)

A

representation

15
Q

el régimen (1426)

A

regime, diet

16
Q

la punta (1427)

A

tip, point

17
Q

la alegría (1429)

A

joy, happiness

18
Q

la misión (1432)

A

mission, task

19
Q

el empleo (1436)

A

work, job, occupation

20
Q

la participación (1438)

A

participation, involvement

21
Q

el período (1440)

A

period, time

22
Q

la busca (1441)

A

search, hunt

23
Q

la superficie (1442)

A

surface

24
Q

la pasión (1445)

A

passion, desire

25
Q

el vehículo (1446)

A

vehicle, car

26
Q

el enero (1449)

A

January

27
Q

el capítulo (1450)

A

chapter

28
Q

el fracaso (1451)

A

failure, collapse

29
Q

el experto (1452)

A

expert

30
Q

la inquietud (1453)

A

restlessness, anxiety

31
Q

el organismo (1458)

A

organization, organism

32
Q

la canción (1459)

A

song

33
Q

la religión (1460)

A

religion

34
Q

el departamento (1462)

A

department

35
Q

la periodista (1464)

A

journalist

36
Q

la interpretación (1468)

A

interpretation

37
Q

la belleza (1472)

A

beauty

38
Q

la universidad (1473)

A

university

39
Q

la riqueza (1474)

A

riches, wealth

40
Q

el rato (1478)

A

moment, while, time

41
Q

el equilibrio (1487)

A

balance

42
Q

el fruto (1490)

A

fruit, result

43
Q

el o la representante (1491)

A

representative

44
Q

el exceso (1495)

A

excess

45
Q

la capa (1496)

A

layer, coat

46
Q

el defecto (1497)

A

defect

47
Q

la fábrica (1498)

A

factory, manufacture

48
Q

la espalda (1499)

A

back . . . body part

49
Q

el género (1501)

A

sort, gender, genre

50
Q

la economía (1504)

A

economy, economics, thriftiness

51
Q

el bosque (1506)

A

forest

52
Q

el paisaje (1508)

A

landscape

53
Q

el llamado (1510)

A

call, calling

54
Q

el paciente (1511)

A

patient

55
Q

la tensión (1514)

A

tension, stress, strain

56
Q

el ministro (1519)

A

government secretary, minister

57
Q

el impulso (1520)

A

impulse, momentum

58
Q

el comercio (1522)

A

commerce, trade

59
Q

la espera (1525)

A

wait

60
Q

la reserva (1527)

A

reservation, reserve

61
Q

la competencia (1529)

A

competition, contest

62
Q

la observación (1535)

A

observation

63
Q

el vacío (1538)

A

emptiness, void

64
Q

la cifra (1540)

A

figure, number

65
Q

la escala (1542)

A

scale, ladder, rank

66
Q

el procedimiento (1544)

A

procedure, proceedings

67
Q

la fórmula (1546)

A

formula

68
Q

el ámbito (1547)

A

sphere, space

69
Q

el informe (1548)

A

report

70
Q

la dimensión (1549)

A

dimension, size

71
Q

el o la cliente (1550)

A

customer, client

72
Q

la manifestación (1551)

A

protest, manifestation

73
Q

el pico (1553)

A

beak, peak

74
Q

la sensibilidad (1554)

A

sensitivity

75
Q

el regreso (1557)

A

return

76
Q

la temperatura (1558)

A

temperature

77
Q

el julio (1559)

A

July

78
Q

la bomba (1562)

A

bomb, explosion, pump

79
Q

el órgano (1563)

A

organ

80
Q

el avance (1565)

A

advance, progress

81
Q

la humanidad (1566)

A

humanity, mankind

82
Q

la firma (1567)

A

company, signature, signing

83
Q

el soldado (1568)

A

soldier

84
Q

el clima (1576)

A

climate

85
Q

la emoción (1577)

A

emotion, excitement

86
Q

el automóvil (1578)

A

automobile

87
Q

el mal (1580)

A

harm, evil, wrong

88
Q

la habilidad (1582)

A

skill, ability

89
Q

la identidad (1583)

A

identity

90
Q

la desgracia (1584)

A

misfortune, bad luck

91
Q

el deber (1588)

A

duty

92
Q

la cola (1589)

A

line, queue, tail

93
Q

el progreso (1591)

A

progress

94
Q

la muestra (1594)

A

proof, sample, sign

95
Q

el hábito (1596)

A

habit

96
Q

el mecanismo (1599)

A

mechanism

97
Q

la vivienda (1600)

A

housing, dwelling

98
Q

la área (1602)

A

area, zone

99
Q

la mezcla (1606)

A

mixture, blend

100
Q

la habitación (1610)

A

room, bedroom, habitat