Organismer och biomolekylerna Flashcards Preview

Biologi 2 > Organismer och biomolekylerna > Flashcards

Flashcards in Organismer och biomolekylerna Deck (45):
1

Vad krävs för att kallas levande?

* Förmåga till förökning, celldelningsförmåga
* Bestå av en eller flera celler, ha DNA/RNA
* Energiomsättning – heterotrofa, fotoautotrofa, kemoautotrofa
* Ämnesomsättning – näring och byggstenar in, avfall ut
* Reagera på omgivning

2

Vad betyder det att en cell är eukaryot?

Den har en cellkärna.

3

Vad betyder det att en cell är prokaryot?

Den har ingen cellkärna, DNAt finns istället utspritt i cellen

4

Vad har heterotrofa organismer för energiomsättning?

Cellandning

5

Vad har fotoautotrofa för energiomsättning?

Fotosyntes

6

När uppkom liv på jorden?

3,5 - 4 miljarder år sedan

7

Vad är evolution?

Livets utveckling

8

Varför har alla organismer liknade celler?

För att vi har ett gemensamt ursprung.

9

Med vilka två ”likheter” kan man se att alla organismer har ett gemensamt ursprung?

1) Utseende och funktion
2) Biokemiska likheter (till exempel proteiner i cellandningen, hur generna ser ut, och så vidare)

10

Varför gick däggdjurens evolution ”snabbare” för 65 miljoner år sedan?

För dinosaurierna dog ut och därför uppstod flera ”lediga” nischer som kunde tas av andra arter. Däggdjur med samma ursprung hamnade i olika miljöer → de utvecklades olika.

11

När dog dinosaurierna ut?

För 65 miljoner år sedan.

12

Vilka är de fyra biomolekylerna?

* Kolhydrater
* Proteiner
* Lipider (fett)
* Nukleinsyror (RNA och DNA)

13

Vilka grundämnen består kolhydrater av?

Kol, syre, och väte

14

Vad används kolhydrater till i kroppen?

Primär energikälla

15

Vilken mat är rik på kolhydrater?

Spannmål och rotfrukter - pasta, bröd, ris, potatis

16

Vilka tre sorters kolhydrater finns, och vad är skillnaden på dem?

* Monosackarider - består av en sockerring
* Disackarider - består av två sockerringar
* Polysackarider - består av flera sockerringar

17

Ge exempel på olika monosackarider.

Glukos (hexos), fruktos (pentos)

18

Ge exempel på olika disackarider.

Laktos, maltos (finns i öl), sackaros (strösocker)

19

Vad har hänt med laktosen i laktosfri mjölk?

Den har spjälkats till monosackarider.

20

Ge exempel på polysackarider.

Glykogen, stärkelse, cellulosa

21

Hur kan vissa djur bryta ned cellulosa?

De lever i ett mutualistiskt förhållande med bakterier som finns i deras magsäck.

22

Vad används proteiner till i kroppen?

Uppbyggnad, sekundär energikälla (om vi inte får i oss tillräckligt mycket kolhydrater)

23

Vilka grundämnen består proteiner av?

Kol, syre, väte, och kväve

24

Vilken mat är rik på proteiner?

Kött, fisk, mejeriprodukter, baljväxter

25

Vilka två kategorier delas aminosyror in i?

* "Vanliga" aminosyror - vuxna kan tillverka 12 olika sorter
* Essentiella aminosyror - de resterande 8 aminosyrorna, som vi endast kan få i oss via föda

26

Hur många olika sorters aminosyror finns det?

100+, men endast 20 stycken finns i levande organismer.

27

Hur är en aminosyra uppbyggd, samt vad kallas bindningen mellan aminosyrorna?

* Kemisk förening som innehåller en karboxylgrupp och en aminogrupp (kol, väte, syre, kväve)
* Peptidbindning

28

Vad är ett enzym?

Protein, en sorts katalysator

29

Vilka grundämnen består lipider av?

Kol, väte, syre

30

Vad används lipider (fetter) till i kroppen?

Reservenergi, isolering, cellmembransuppbyggnad (fosfolipider), stötdämpning

31

Vilken mat är rik på lipider (fetter)?

Avokado, nötter, oljor, mejeriprodukter

32

Vilka tre kategorier delar man in fett i, samt vad är skillnaden mellan dem?

* Mättat fett - bara enkelbindningar mellan kolatomerna i fettsyrorna
* Omättat fett - en dubbelbindning
* Fleromättat fett - flera dubbelbindningar

33

Vilka fetter är animaliska respektive vegetabiliska?

Animaliska: mättat fett
Vegetabiliska: omättat och fleromättat fett

34

Vilket aggregationstillstånd har animaliskt respektive vegetabiliskt fett i rumstemperatur?

Animaliskt: fast
Vegetabiliskt: flytande

35

Vilken sorts mat är rik på nukleinsyror?

Allt levande! Alla levande organismer har DNA/RNA

36

Vad används nukleinsyror till i kroppen?

Uppbyggnad av DNA/RNA

37

Hur är ett fett uppbyggt?

* Kol, väte, syre som sitter i långa kedjor
* Fett, fett: en glycerolmolekyl samt 3 fettsyror
* Lipider: hydrofilt huvud samt 2 hydrofoba fettsyror

38

Hur är en fosfolipid uppbyggd?

Huvud (glycerol, fosfat) som är hydrofilt (drar till sig vatten) och två hydrofoba fettsvansar

39

Vad är steroid?

* En sorts lipid
* Lång kedja av kolatomer, bildar struktur med tre sammansatta sex-kolringar och en femring

40

Vad är kolesterol?

En sorts steroid

41

Hur är klorofyll uppbyggt?

* Kol, syre, väte, magnesium
* Fungerar som en lipid tack vare molekylens långa ”kolväte-svans” (lång kolvätekedja)

42

Hur är karotenoider uppbyggda?

* Kol, syre, väte
* Långa kolvätekedjor och växelvis enkel- och dubbelbindningar som gör att de absorberar ljus, vilket gör att de ser ut att ha starka färger i gult-orange-rött

43

Vilka bärarmolekyler i cellen är nukleotider?

* ATP, adenosintrifosfat – mycket viktig
* Vätebärare, NAD+ (finns i cellandningen)
* NADP+ (finns i fotosyntesen)
* FAD

44

Vad är den Kambriska explosionen, och varför tror man att utvecklingen gick snabbt då?

En period där de flesta av djurrikets huvudgrupper utvecklades pga ett varmare klimat och att grundämnet fosfor blev tillgängligt (543-525 miljoner år sedan).

45

Hur är klorofyll och karotenoider uppbyggda? (enkelt)

Långa kolvätekedjor, med växelvis enkel- och dubbelbindningar