Questions Flashcards Preview

JPN V1 > Questions > Flashcards

Flashcards in Questions Deck (11):
1

Nan desu ka.

What is it?

2

Nan-ji desu ka

What time is it?

3

X wa Nihongo de nan to iimasu ka

How do you say X in Japanese?

4

nan, nani

what

5

istu

when

6

nan-ji

what time

7

dare

who

8

doko

where

9

donna

what kind of

10

dochira

which one (between 2)

11

dore

which one (among 3+)