Rättspsykiatri Flashcards Preview

Psykiatri > Rättspsykiatri > Flashcards

Flashcards in Rättspsykiatri Deck (15):
0

Förutsättning för straff?

Uppsåt
Moralisk kompetens - tillräkneligskriterier
Handlingsfrihet - tvungen eller ej.

1

Vilka är rättspsykiatriska målgrupp?

Personer med kriminell belastning dör denne kan förstår utifrån aktuella, betydande psykiatriska funktionshinder.
Brottet skall förstås utifrån störningen.

2

Syftet med rättspsyk?

Integrera pat till största möjliga autonomi o livskvalité utan återfall i brott med minsta möjliga proffesionella insats.

3

Mediantid inom rättspsyk?

2-5 år.

4

Vad innebär det att dömas till rättspsykiatrisk vård?

Icke tidsbestämd tidsföljd. Har egentligen inte med brottet att göra, utan diagnosen som fanns när brottet begicks. När rätten dömer till vård övergår pat i vårdens omsorg med chefsöverläkaren som högsta beslutande person.

5

Syftet med tvångsvård?

Beh pat
Skydda omgivningen från individen.

6

Vad innebär APS?

Allvarlig psykisk störning.
Ett juridiskt begrepp, ej psykiatriskt.

7

Leder beh av psykisk sjd till en minskar risk för återfall i kriminalitet?

Risken minskar mkt lite. Tveksam effekt.

8

Vad innebär sup?

Särskild utskrivningsprövning.
Görs av förvaltningsdomstolen, dvs jurister.
Beslutar om rätt till permission, konvertering från sluten till öppenvård osv. Endast krav att beh en pat en gång i månaden.

9

Vad innebär utegång?

Pat får röra sig utanför avdelningen med personal.

10

Vad innebär frigång?

Pat får röra sig utanför avdelningen utan personal men inom begränsat område.

11

Vad innebär permission?

Pat får röra sig utanför avdelning utan personal utan yttre begränsning.

12

Vilka lagrum ingår i rättspsykiatrisk vård?

Sakkunnig i uppdraget - tillämpar tvångsvårdslagstiftningen.
Ovanstående har det undersökande uppdraget enligt rmv paragraf 7 - rättspsykiatrisk undersökning.
Vårduppraget - pat vårdas enligt lrv.

13

Vilka ansvarsområden finns inom rättspsykiatrisk vård?

Rättslig - tingsrätt, hovrätt
Vårdande - chefsöverläkare
Samhällskydd - förvaltningsdomstol

14

Vem kan dömas till rpv?

Någon som begår ett brott som kan ge fängelse under inflytande av APS.
Samt som vid den rättspsykiatriska und bedöms vara i behov av vård på psykiatrisk sjukvårdsinrättning.