Rörelseverb 2 plus del 23 Flashcards Preview

Igors Ryska Svenska > Rörelseverb 2 plus del 23 > Flashcards

Flashcards in Rörelseverb 2 plus del 23 Deck (18):
1

Jag, du kör bilen (leder, för) (obest)

Я вожу, ты вОдишь машину (водить)

2

Jag kör, du kör bilen (leder, för)(best)
Körde

Я веду, ты ведёшь машину (вести)
Вёл, вела

3

Jag, du kör henne (fraktar, forslar) (best)
Körde

Я везу, ты везёшь её (везти)
Вёз, везла

4

Jag, du kör omkring henne (fraktar forslar) (obest)

Я вожу, ты вOзишь её (возить)

5

Jag, du bär barnet (best)
Bar

Я несу, несёшь ребёнка (нести)
Нёс, несла

6

Jag, du bär omkring barnet (obest)

Я ножу, ты нОсишь ребёнка (носить)

7

Jag simmar (best, simma, segla)
Du simmar
Han simmade
Hon simmade
Den simmade

Я плыву (плыть)
Ты плывëшь
Плыл
ПлылА
ПлЫло

8

Jag simmar (obest)
Du simmar

Я плываю (плавать)
Ты плываешь

9

Jag flyger (obest, flyga)
Du flyger
De flyger

Я летаю/
ты летаешь /
они летают
(Летать)

10

Jag flyger (best, flyga)
Du flyger
De flyger

я лечу /
ты летишь /
они летят
(лететь)

11

Av egen erfarenhet vet jag, att utländska studenter ofta upplever svårigheter med rörelseverben

По своему опыту я знаю, что студенты-иностранцы часто испытывают затруднения с глаголами движения

12

Bestämda rörelseverb

однонаправленные глаголы движения

13

Obestämda rörelseverb

разнонаправленные глаголы движения

14

Hur (På vad) åker du i Göteborg?
Jag åker spårvagn

НА чём ты ездишь в гуттенберге?
Я езжу на трамвае

15

Han måste vara på arbetet men han är sjuk
han kan inte vara på arbetet
Han vill ligga och vara sjuk
Kämpa

Он должен быть на работе, но он болен , он не может быть на работе.
Он хочет лежать и быть болен.
Страдать

16

Jag går till fots till centralstationen
Där köper jag en biljett och sätter mig på tåget
Och efter 3 timmar är jag i Göteborg utan stopp

Я иду пешком на центральную станцию, там я покупаю билет и сажусь на поезд. И через 3 часа я в ГУттенберге без остановки

17

Hennes "älsklingstransportmedel" cykel eller taxi

Её любимый транспорт - велосипед или таксИ

18

Hyra bil. På flygplatsen

Арендовать машину. В аэропортУ