Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis Flashcards Preview

Research & skill development > Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis > Flashcards

Flashcards in Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis Deck (32):
1

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Samengevat wat doet het artikel?

 • Het is belangrijk om te onderzoek hoe New technologie vantures (NTVs) beter kunnen overleven.
 • Door gebruik te maken van Pearson correlations als een effect size statistics
 • De autheurs hebben een meta-analyse gedaan om 31 studies te analyseren en konden 24 succes factors voor NTVs achter halen.
  • 8 homogene significante succes factoren voor NTV > dat betekends significante metafactoren die correleren aan venture performance
  • 5 success factoren waren niet significant
  • 11 succes factoren waren heterogeen > voor deze 11 heterogene succes factoren iseen moderator analysis gedaan
   • Daarvan waren er nog eens 3 succesfactoren
   • 2 daarvan waren fail factoren voor subgroups binnen in de NTV populatie 

2

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

wat is de survival rate van nieuwe technologische ventures?

 • A longitudinal analysis of 11,259 new technology ventures established between 1991 and 2000 in the United States
 • Empirical results reveal:
  • After 4 years only 36% (= 4,062) with >5 full time employees survived
  • After 5 years only 21.9% (= 2,471) with >5 full time employees survived

3

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

 • Tot op heden waren de empirsiche bevindingen controverseel en gefragmenteerd
  • Drie verschillende studies vonden verschillende resultaten ( geen effect, positief effect en negatief effect) op R&D uitgaven en NTV performance. 
  • Dit kan komen door incosistente meet methode zoals methodologie, study design, meansurement, weggelaten (omitted) variablenen in de regressie test en niet te vergelijken samples.

4

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Wat is de structuur van het artikel?

 • Data verzamelen en methode

 • Resultaten waaronder de meta-analyse 
 • Voorbeelden van hoog qualitatief schalen 
 • Conclusie en implicaties
 • Beperkingen en toekomstig onderzoek

5

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Data verzamelen en methodologie

Wat is een meta-analyse?

 • Is statischtische intergratie techniek voor onderzoek
 • Is quantitatief van character
 • Geanalyseerde data bestaat uit de bevindingen van vorig empirisch onderzoek
 • Gebruikt statischische procedures die specifiek zijn ontwikkeld voor het intergreren van de resultaten van de premiere empirische studies
 • Het compenseerd voor de wisselende qualiteiten door het corrigieren van de verschillende artefacten en sample grootte 

6

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Data verzamelen en methodologie

Welke twee soorten types van Meta-analy?

1) Een meta-analyse welke een relatie is tussen twee variabelen of de verandering van één variabele tussen verschillende groupen --> sterk geleid door één of twee theorieën

2) Een meta analyse welke kijkt naar een groot aantal metafactoren gericht op één specifiek focal construct. Deze meta-analyses proberen al de bestaande kennis van dat focal contruct te intergreren en zijn dan ook vooral a-theoretisch omdat het onderzoek dat ze combineren gebaseerd is op heterogene theoretische gronden. 

 • Dit artikel is nummer 2. 
 • Om een meta analyse te doen is het belangrijk om studies als input te selecteren voor analyse en een meta-analyse protocol te volgen om tot resultaten te komen

7

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Data verzamelen en methodologie

Met welke 3 stappen is de literatuur geselecteerd voor de studie?

En daarna?

 1. De literatuur was uitgekamt voor  onderzoek dat de success factoren van NTVs besprook, door gebruik te maken van ABI-INFORM system en het internet
  - Keywords waren: new, adolescent, young, technologie
  - Type firm gzocht door keyword venture en startup  
  - Zoveel mogelijk onderzoek verzameld en dat later gecorrigeerd voor kwaliteit verschillen
 2. 106 Cross-referentie studies waren toegevoegd uit de resultaten
 3. Er is geprobeerd om te zorgen dat de artikelen op de lijst
  - het juiste niveau van analyse representateerde
  - Significant NTVs reflecteerden
  - Raporteerden een correlatie matrix met ten minste 1 antecendent van performance en één performance maatstaaf

Daardoor is het totaal aantal studies gereduceerd tot 31 omdat andere geen correlatie mechanismes hadden. 

Twee features die wel werden gegeven:

 1. Sample type --> indicatie van het specifieke character van de sample
 2. Herkomst van de onderneming --> indicatie of de onderneming onafhankelijk was  

 

8

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Meta analyse protocol

Uit welke stappen bestaat het protocol? 

 

Step 1: Bepaal welk protocol voor de meta-analyse te gebruiken

Step 2: Correct metafactors

Step 3: Bepaal of metafactoren een succes factor waren 

9

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Meta analyse protocol

Step 1: bepaal welk protocol voor meta analyse te gebruiken 

 

 

pearson correlatie

Random effects model

10

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Meta analyse protocol

Step 1: bepaal welk protocol voor meta analyse te gebruiken en licht ze toe

 

 

Hunter & Schmidt (1990) protocol for the meta-analysis study wordt gebruikt om: De vergelijking te maken tussen verschillende onderzoeks studies. Hierbij kon het onderzoek gebruik maken van de Pearson correlatie tussen de metafactor en de dependent variabele

pearson correlatie als input gebruiken omdat correlatie tussen twee variabelen onafhankelijk zijn van de andere variabelen in het model. 

Ook agebruiken ze een Random effects model inplaats van een fixed effects model omdat: 

 • Fixed effects models --> gaan er van uit dat de dezelfde ''true'' correlatie waarde tussen meta factor en dependent variabele ten grondslag licht aan alle studies in de meta-analyse. 
 • Random effects models --> Staat de mogelijkheid toe dat de populatie parameters varieren van studie tot studie (zoals hier is gekozen)

11

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 2: Correct metafactors

Uit welke 3 stappen bestaat het corrieren van de meta factors?

 

 

1) dichotomization = indeling in twee gedeelte

2) sample size differences 

3) measurement errors

12

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 2: Correct metafactors

Uit welke 3 stappen bestaat het corrieren van de meta factors?

Wat is  dichotomization?

wat is Rooi ?

wat is Ad ?

Hoe ziet de de equation er uit? 

 

 

 

Corrigeren van de dichotomizatie meta factoren --> het opdelen van de geobserveerde correlatie coefficient van de sample bij 0.8

Rooi =  De geobserveerde correlatie van de hoofd studie i 

Ad = De correlatie van dichotomizatie. Ad  is 0.8 als de variabele dichotomizatie is en 1 als de variabele niet dichotomizatie is. 

13

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 2: Correct metafactors

Uit welke 3 stappen bestaat het corrieren van de meta factors?

 Wat is/doet de Correction of sampling error --> weighted by sample size formule?

hoe ziet de formule er uit?

 • De formule voor het wegen van de gemiddelde correlatie gecorrigeerd voor de sample size
 • Ni is de sample grote van de primary study i

14

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 2: Correct metafactors

Uit welke 3 stappen bestaat het corrieren van de meta factors?

Hoe los je  measurement errors op?

hoe ziet de formule er uit?

 • Oplossing voor Remedy measurement errors is de Cronbach’s alphas  voor zowel depended als independed varaiabele 
  • De correlatie coefficient wordt gedeeld door het product van de wortel van de reliability van de meta-factor en de wortel van de reliability van de performance

15

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 3: Determine whether a metafactor was a success  factor

Bestaat uit welke 3 voorwaarden?

 

 1. The studies should have the same correlation
 2. In case of homogeneous factors --> two significant test were applied:
  1. In case of heterogeneous factors a moderator analysis  conducted
 3. File drawer was reviewed in an attempt to assess any publication bias.

16

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 3: Determine whether a metafactor was a success  factor

Bestaat uit welke 3 voorwaarden?

Waarom is chi-wortel daarvoor niet geschikt voor bepalen zelfde correlatie van studies?

Waar moet je het dan wel mee meten?

 

 • Vaak is de Often the Chi-square test gebruikt, maar Hunter & Schmidt beargumetneren dat omdat er ook niet gecorrigeerde artefacts zijn dat een variancie-gebaseerde test beter is. 

De totale variancie in de correlatie coefficient heeft drie bronnen:  ​

 • Variantie door artefacts  (dichotomization and measurement errors)
 • Variantie door sampling error
 • En echte variantie door heterogeniteit van de meta-factor --> Als de echte variantie niet meer dan 25% van de totale variantie is dan wordt de meta-factor gezien als  homogeen. 
 •  

17

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 3: Determine whether a metafactor was a success  factor

2

Wat te doen als een meta factor homogeen is? 

 

2 significantie tests doen:

 • Kijken of de gehele confidence interval boven de 0 is
 • Als deze boven nul is, moet de P-value berekend worden voor de real correlation om de degree of significantie te bepalen

18

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 3: Determine whether a metafactor was a success  factor

2.1

Wat te doen als een meta factor hetergeen is? 

waarom gebeurt dit zo?

 

Dan word er eena moderator analysis  uitgevoerd.

Dit betekend dat de data word opgedeeld in subgroepen bepaald aan de hand van verschillende methedologische characterstieken. Daarna wordt er een lose meta-analyse afgenomen voor elke subgroup waarin wordt gezocht naar homogene meta-factoren  in de supgroups (in twee stappen)

 

De reden dat dit zo gebeurt is dat:

 • De moderator analyse is gedaan om verschillende prestatiemaatstaven op te lossen
 • Ook werd er gekeken of bv een land, industry, sample type, oorsprong bedrijf of age van NTV in het onderzoek mogelijke moderators zijn.
 • Moderator analyses waren uitgevoerd voor verschillende metafactoren meetmethodes

19

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Step 3: Determine whether a metafactor was a success  factor

3.3

Wat is file drawer reviewen? 

waarom gebeurt dit zo?

 

Is een poging om enige publicatie bias aan te pakken. Omdat er een neiging is om alleen te publiceren als er significante resultaten zijn en insignificanten resultaten vaak worden weg gelegd in een lade. 

De file drawer bestaat uit een aantal Xs ndicating technieken die inzicht geeft in het aantal 0 result studies dat zou moeten worden toegevoegd om het significantie niveau van een meta-factor te overschrijven. Dat kritieke lvl is 0.05

- hoe hoger Xs    is hoe betrouwbaarder en stabiler de resultaten

- als Xs 0 is dan is dat een inidcatie dat de meta-factors erg insignificant zijn volgens de p-value krite

 • The higher the value of Xs, the more reliable and stable the results
 • If Xs is 0, it indicates that the meta-factors are already insignificant according to the p-value criterium.

20

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de 24 meta-analytic results on the antecedents?

 

 

21

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de getal betekenissen van de 24 meta-analytic results?

 

 

 • p > schatting van de reële populatiecorrelatie
 • N > de totale steekproefomvang
 • K > aantal correlaties dat een metafactor opbouwt
 • Xs > kritisch aantal studies met nulresultaten
 • Verspreiding van reële correlatievariantie is 95% betrouwbaarheidsinterval

22

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Welke 3 categorieen worden gevormd na aanleiding van de literatuur?

 

 

 

 1) market and opportunity

2) entrepreneurial team

3) Resources

23

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de bevindingen?

 

 

 • De tabel toont 8 universele succes factoren, deze zijn homogene positieve significante meta-factoren. 
 • 5 factoren hebben geen significant effect op technology venture performance

24

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de moderators? en wat zijn de voorwaarde

 

 

 • Van de 24 waren 11 meta factoren heterogene correlaties
  • Dit betekend dat de belangrijkheid van de factoren afhangt van situatie --> moderator / subgroup analyse die is uitgevoerd
  • In tabel 3 is de variance te zien die is verklaart door dichotomization van metafactoren, measurement en sampling errors
  • Variance moet meer dan 75% zijn om homogene factor op te leveren
   • 11 heterogene factoren en 3 meta factoren
  • elke subgroup mag neit overlappen in confidence internvallen en moet tenminste bestaan uit twee  studies. 

25

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat wordt er onder Identification of High-Quality measurement scales verstaan?

 

 

De studies hoge qualiteit scale is  of ratio-interval meet methode of een likert-type scale met Cronbach's alpha van minimaal 0.7 die bestaat uit mimimaal 3 items. 

 

Een van de studie doelen was het raporteren van schalen van meta-factoren die stabiel en betrouwbaar success factoren zijn voor NTVs, daaruit kwam naar voren dat:

 • 11 strongly supported NTV success factors for NTVs were selected
  • alleen scales met een geobserveerde correlatie significant van  0.05 level waren geselecteerd.

In total high-quality scales found for 10 NTV success factors, because Marketing experience did not have a significant high-quality scale in the previous studies.

26

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn nou de belangrijkste bevindingen

 

 

Major research results

De resultaten van het onderzoek kunnen worden opgedeelt in 4  main blocks: 

 1. significant homogeneous factors
 2. insignificant homogeneous factors
 3. heterogeneous factors with moderators
 4. heterogeneous factors without moderator

Only 8 of the 24 meta-factors are homogeneous en significant, dit suggereerd dat deze de enige universal success factors for the performance of NTVs

27

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn nou de belangrijkste bevindingen

 

 

Major research results

De resultaten van het onderzoek kunnen worden opgedeelt in 4  main blocks: 

 1. significant homogeneous factors
 2. insignificant homogeneous factors
 3. heterogeneous factors with moderators
 4. heterogeneous factors without moderator

Only 8 of the 24 meta-factors are homogeneous en significant, dit suggereerd dat deze de enige universal success factors for the performance of NTVs

28

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de 8 homogene significante bevindingen?

 

 

Marketing and opportunity: 
market scope

Entrepreneurial team:
industry experience, market experience

resources:
Financiele resources
Firm age
Patent protection
Size of founding team
Supply chain intergration

 

 

29

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de manager implicaties?

 

 

 • Voor volgende regressie studies is een belangrijke bevinding dat als resultaten elkaar tegenspreken of niet significant zijn, dit kan komen door de studies heterogene factoren

30

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat zijn de 3 beperkingen van de studie?

 

 

 • De Pierson correlatie is die gebruikt is, is fornamelijk bedoelt voor het meten van de kracht van lineare relaties tussen twee variabelen
 • De primary studies die gebruikt zijn voor de meta analyse hebben hun samples gebaseerde op NTVs die het overleefd hebben, omdat gestrande NTV moeilijk te vinden zijn, dit kan een biased view opleveren, 2 punten:
  • Meta-factoren die invloed uitoefenen op het succes en de sterfelijkheid van een NTV zou mogelijk heel anders kunnen zijn
  • Stratgieen (meta factoren) die de beste prestaties opleveren kunnen misleidend zijn 
 • De sample grote van de meta-analyse zelf, welke uit 31 studies bestaat is een reflectie van de nog opkomende aard van dit onderzoeksdomein en dat descriptieve statistieken hierin van een nog laag niveau zijn. 

31

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

In welke richting zou toekomstig onderzoek moeten kijken

 

 

Deze studie suggereert het bovenstaade framework tegebruiken als basis voor toekomstig onderzoek en de factoren en verbindingen in meer detail te onderzoeken. Hiermee geeft de stippellijn de pasvorm weer

32

Song et al. (2008) – Success factors in New Ventures: A Meta-analysis

 

Analysis and Results

Wat betekend het geintergeerde figuur 2 

 

 

The definitions in of each area are:

 • Entrepreneurial team --> the management team of the new venture
 • Entrepreneurial opportunity --> situations in which new goods, services, raw materials, and organizing methods may be introduced and sold at greater price than their cost of production
 • Entrepreneurial resources --> include all tangible and intangible assets that a firm may possess and control
 • Strategic and organizational fit --> the congruence between strategy and organization of the new venture and the driving forces entrepreneurial team, entrepreneurial opportunity and entrepreneurial resources
 • Performance --> suggests that the fit between the driving forces and the strategy and organization of the venture, the better the performance