Verlede Tyd Rules Flashcards Preview

Afrikaans Grammar > Verlede Tyd Rules > Flashcards

Flashcards in Verlede Tyd Rules Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

Rule 1

A

Add het

Add ge

2
Q

Rule 2

A

Add het
(Ont,her,ver,mis,er,ge)
no ge

3
Q

Rule 3

A

Wil-wou
Kan-kon
Sal-sou
Moet -moes

4
Q

Rule 4

A

Is -was

5
Q

Rule 5

A

Het stays het

Add gehad