הכרת עולם הצומח Flashcards

Decks in this Class (14):

 • ציאנובקטריה
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • אצות ירוקיות
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • אצות רב תאיות
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • אצות חומיות
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • פטריות בסיסה
  36 Cards
  Preview Flashcards
 • פטריות שונות
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • פטריות נאדית
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • חזזיות
  57 Cards
  Preview Flashcards
 • טחבי עלים
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • שרכים
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • חשופי זרע
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • כליליים ושיטיים
  64 Cards
  Preview Flashcards
 • דו פסיגיים +חד פסיגיים
  90 Cards
  Preview Flashcards
 • חד ודו ביתי
  17 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)