სამართალი Flashcards

Decks in this Class (4):

 • კითხვა პასუხი
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • ჩვეულება, კანო
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • ბუნებითი სამარ
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • პოზიტივიზმი
  4 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)