This class was created by Brainscape user Emma Loggenberg. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (29)

Sinonieme
Wat is sinonieme,
Hartseer,
Gelukkig
13  cards
Woordorde
Watter woord help ons om die regt...,
Waarvoor staan die letters in sto...,
Skryf die sin oor sy voel soms op...
25  cards
Voegwoorde
Wat doen n voegwoord,
Gee n paar voorbeelde van voegwoorde,
Verander die woordorde van twee s...
25  cards
Trappe van vergelyking
Gee die trappe van vergelyking va...,
Gee die trappe van vergelyking va...,
Gee die trappe van vergelyking va...
71  cards
Voornaamwoorde
Ek het n katdit is __ katdie kat ...,
Jy het n katdit is __ katdie kat ...,
Sy het n katdit is __ katdie kat ...
34  cards
Sinne
Noem 4 soorte sinne,
N stelsin eindig met n,
N uitroepsin eindig met n
22  cards
Voorsetsels
Wat is voorsetsels,
Noem n paar voorsetsels,
Hy kry die beursie __ die badkame...
40  cards
Afkortings
Meneer,
Rand,
Sent
41  cards
Lettergrepe
Verdeel die woord in lettergrepe ...,
Verdeel die woord in lettergrepe ...,
Verdeel die woord in lettergrepe ...
7  cards
Antonieme
Klein,
Voor,
Vet
67  cards
Idiome
Hy het geld soos bossies,
Trou is nie perdekoop nie,
Moenie slapende honde wakker maak...
35  cards
Meervoude
Donkie,
Bok,
Hond
201  cards
Verkleinwoorde
Hond,
Bok,
Kar
121  cards
Manlik en Vroulik
Gee die manlik en vroulik van hond,
Gee die manlik en vroulik van perd,
Gee die manlik en vroulik van bok...
20  cards
Versamelname
Bokke,
Kleintjies van bv hondjies,
Bye
11  cards
Skryftekens
Sit die skryftekens by daniel se ...,
Die skryfteken in he is n,
Die skryfteken in geeet is n
27  cards
Formaat
Waar kom die adres in n brief,
Waar kom die datum in n brief,
Watse aanspreekvorm word vir vrie...
10  cards
Werkwoorde / Hulpwerkwoorde
Hoe verander die woordorde as n h...,
Voeg kan by die sin emile skryf d...,
Voeg wil by die sin ek skryf n mo...
34  cards
Diverse
Wat is telwoorde,
Wat is rymwoorde,
Se die maande van die jaar en let...
43  cards
Tyd
Noem die 3 tye wat in die afrikaa...,
Hoe verander jy n sin van teenwoo...,
Hoe verander jy n sin van teenwoo...
44  cards
Byvoeglike Naamwoorde
Wat doen n byvoeglike naamwoord,
Wat is n byvoeglike naamwoord in ...,
Gee die korrekte vorm van die byv...
85  cards
Lidwoorde
Gee die twee lidwoorde,
Kies die korrekte lidwood mens ka...,
Wat gebeur met die volgende woord...
13  cards
Samestellings & Afleidings
Wat kan by n selfstandige naamwoo...,
Wat is n samestelling,
Verdeel die woord kinderverhaal i...
18  cards
Ontkenning
Beantwoord die vraag ontkennend h...,
Beantwoord die vraag ontkennend h...,
Het ben iets skool toe gebring
35  cards
Dieregeluide
N haan,
N skaap,
N olifant
11  cards
Direkte en Indirekte Rede
Wat is direkte rede,
Wat is indirekte rede,
Hoe verander mens n sin van direk...
17  cards
Homonieme
Wat is homonieme,
Gee n voorbeeld van homonieme,
Koning midas sit al sy geld in di...
3  cards
Homofone
Wat is homofone,
Gee n voorbeeld van homofone,
Kies die korrekte homofoon rooste...
6  cards
Bywoorde
Wat doen n bywoord,
Identifiseer die bywoord saans ee...,
Identifiseer die bywoord hulle ee...
13  cards

More about
Afrikaans Gr6 Loggenberg

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Emma Loggenberg's Afrikaans Gr6 Loggenberg flashcards for their Pinehurst Primary School class now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Afrikaans Gr6
 • 3 decks
 • 17 flashcards
 • 1 learners
Decks: Selfstandige Naamwoord, Meervoude, Werkwoorde, And more!
Gr 6 Science
 • 1 decks
 • 17 flashcards
 • 1 learners
Decks: Astronomy, And more!
Afrikaans
 • 24 decks
 • 639 flashcards
 • 6 learners
Decks: Woordelys Vir Eksamen, Versamelnaam, Afkortings Afrikaans, And more!
Afrikaans Gr6
 • 4 decks
 • 44 flashcards
 • 1 learners
Decks: Intensiewe Vorm, Homofone En Homonieme, Antonieme, And more!
Make Flashcards