This class was created by Brainscape user Luka Goodall. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (21)

Begriptoets (comprehension)
Kyk na die ________ en enige ____...,
Lees die ____ en dan die _____,
_________ die woorde wat jy nie v...
34  cards
Meervoude
Hond,
Eend,
Been
50  cards
Byvoeglike Naamwoorde
What are the three sections of by...,
What is predikatief attributief,
What are trappe van vergelyking a...
25  cards
Ontkenning
Wat verander alles iets in ontken...,
Wat verander almal iemand in ontk...,
Wat verander altd ooit in ontkenning
17  cards
Verkleinwoorde
Seun,
Dorp,
Muur
26  cards
Tye
Wat is die verlede tyd vir die vo...,
Wat is die verlede tyd vir die vo...,
Wat is die verlede tyd vir die vo...
26  cards
Woordorde (STOMPI)
What does the s in stompi stand for,
What does the t in stompi stand for,
What does the o in stompi stand for
21  cards
Soorte Sinne
Watter soort sinne is die volgend...,
Watter soort sinne is die volgend...,
Watter soort sinne is die volgend...
8  cards
Liggaam (body)
Hair,
Nose,
Eye
20  cards
Basiese Woordeskat (basic vocab)
Strokiesprent,
Spotprent splodge prent,
Advertensie
36  cards
Punktuasie (punctuation)
Aanhaalingstekens,
Uitroepteken,
Vraagteken
12  cards
Gesigsuitdrukkings (facial expressions)
Happy,
Gelukkig,
Sad
22  cards
Voegwoorde (conjunctions)
Peeta hou van oranja nie soos eff...,
Frypan hou van vis gale hou van h...,
Gale klim die berg hy wil n haas ...
11  cards
Trappe van vergelyking (degrees of comparison)
Trappe van vergelyking lank _____...,
Trappe van vergelyking _______ ko...,
Trappe van vergelyking _______ __...
16  cards
Jammer Ma…
Wie is die twee karakters,
How oud is die karakters,
Beskryf denzil
61  cards
Bywoorde
Ons moet weet bywoorde van en,
In die oggend,
In die middag
18  cards
Samestellings
Rekenaar speletjies,
Brood rolletjies,
Gesin motor
6  cards
Persoonsname
Onderwys,
Leer,
Kuns
11  cards
Korrekte vorm van woord
Vriend is belangrik vir alle tieners,
Kinders se intelligent is nie alt...,
Alle mense is nie geluk nie
5  cards
Betreklike voornaamwoorde
Sy het die kat gesien by die vens...,
Ek het die vrou gesien by die deu...,
Ek het die vrou gesien by jy die ...
16  cards
Desmond Tutu
Wat was desmond tutu se ouers name,
Wat sy ouers gedoen,
Wat het desmond se ma gese dat hy...
16  cards

More about
Afrikaans Grade 8 2021

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Luka Goodall's Afrikaans Grade 8 2021 flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Afrikaans grade 8 term 1 and 2
 • 7 decks
 • 301 flashcards
 • 8 learners
Decks: Vraagstelwyse, Woordeskat Die Skool, Verwarrende Woorde, And more!
grade 8 social
 • 21 decks
 • 532 flashcards
 • 15 learners
Decks: Chapter 4, Vocabulary Renaissance, Chapter 1 Important People, And more!
Afrikaans
 • 24 decks
 • 639 flashcards
 • 6 learners
Decks: Woordelys Vir Eksamen, Versamelnaam, Afkortings Afrikaans, And more!
Classic Lit Fall 2021
 • 29 decks
 • 1157 flashcards
 • 14 learners
Decks: Living Well To 100 Role Of Prevention An, Tooth Periodontal Development And Myth O, Local Factors, And more!
Make Flashcards