BED2029 Organisasjonsteori Flashcards

Decks in this Class (11):

 • Kapittel 1 Bokens Overordnede Perspektiv
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 2 Oppgaver Teknologi Mal Og Effe
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 3 Organisasjonsstruktur
  60 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 4 Organisasjonskultur
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 5 Makt Og Konflikt I Organisasjo
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 6 Organisasjon Og Omgivelser
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 9 Beslutningsprosesser I Organis
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 10 Laering I Organisasjoner
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 11 Endring Av Organisasjoner
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapittel 12 Ledelse I Organisasjoner
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Teoretikere Og Begreper
  9 Cards
  Preview Flashcards