This class was created by Brainscape user Hank Bohanon. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (62)

Greetings
Hello,
Ke3 yi3
2  cards
Freinds
Keren,
Pengyou,
Qinqi
39  cards
Travel
Chuzuche,
Jichengche,
Jicheng
53  cards
General Words
Mei,
Qiguai,
Weisheme
353  cards
I Can Speak A Little Chinese
Hui,
Zhi3,
Yidia3n
29  cards
Travel in China Part 1rr
Lu3you,
Bin gua3n,
Shuangren jian
55  cards
Travel In China Part 2
Li jin,
Li yua3n,
Zhuyi
48  cards
I Dont' Feel Well leason 21
Ze3mne le3,
Bu shufi,
Shufi
39  cards
Sports and Exercise lesson 22
Sheti3,
Duanlian,
Shenti3
40  cards
Happy Birthday
Sui ta ershiwu3 sui,
Ji3 sui ni3 ji3 sui,
Duoda ni2 duoda
39  cards
Dating And Relationships
Aiqing,
Gen,
Ga3nging ta ga3nging he3n duo
33  cards
Names - Lesson 5
Ke3yi3,
Ke3yi3 ma,
Qing3
32  cards
Chinese Food Lesson 6
Xi3huan1,
Hou1ting1,
Bo1ke4
43  cards
What’s your hobby
Jin1tian1,
Ming2tian1,
Zuo2tian1
27  cards
Weather
Da4jia1,
Tian1qi4,
Leng3
22  cards
Colors and Numbers
Yanseshi shenme yansezhege donxi ...,
Baise,
Heise
30  cards
Song
Tianmimifenmi hen tian,
Xiaoq ng n buyao xiao,
Den xiao de tianmimin shui de henh o
25  cards
Working in China - office
Gongzuon zuo shenme gongzuon y u ...,
Zh ow zh o gongzuo w zai zh o gon...,
Ji nligei w kan yixia n de ji nli
44  cards
Renting an apartment in China
Zuw xi ng zu yi liang qichezu fangzi,
Gongyuzhuzhai,
Tao
42  cards
Supermarket Buying Food
Yibann yiban zuo sheme,
Daoqudao beiging qu,
Daozhongguo lai
51  cards
Directions and location Directional verbs
Fangxian shenme fangxian n ge fan...,
Qianmianzai qianmian,
Chaoshi zai n li
39  cards
Tastes, smells and flavors
Weidaozhe shi shenme weidao,
Daozhe dao cai shi shenme,
Tian tai tian
32  cards
Household Duties
Ayi,
Yong sh u x,
Qita de qita de dongxi
49  cards
Listening and Singing
Wangji,
Liandouzhege lian w dou bu zhidao...,
Shuocuoduibuq w shuocuow kancuo z...
29  cards
Doing Business in China
N men gongsi,
Yewu,
Fanweiyewu fanweiw men gongsi dey...
46  cards
Chinese Teacher/Education
Jingyany u jingyan,
Naixin,
Shangke
64  cards
Bringing and Where did you?
Bringing something to someone and where did you do something?
13  cards
Meetings together
Learning to ways to say you want to meet with someone later
22  cards
Use of lái
Be able to use the three forms of the term lái when speaking to a native speaker
9  cards
Travel 2
New group of travel cards - where do you want to go
6  cards
Order food
Ye shi,
Qu ye shi ba,
Chi shenme
62  cards
Gas Station
You,
Jia,
Jia you zhan
17  cards
Explore the kitchen
T si,
W z ican chi t si mianbao,
K ok o mianbaok o rou
34  cards
Tai chi chi gong
Cai xiansheng q ngwen taijiquan h...,
N wen de wenti hen y u yisi taiji...,
Qigong zh yao zai
21  cards
Feng Shui
N neng bu neng gei w yixie jianyi,
W ningke
2  cards
156
Xi ngf,
Xu nze,
N ng e
5  cards
Glacier Travel Deck
Zhe jia canting yinggai hen h o w...,
N x huan shenme yang choice de ro...,
Ju l de j ng se zhen de hen h o n...
8  cards
Holiday Conversation
N fangjia qu l you ma,
N y u yeyu shijian ma,
N taiwan de jiaren zenme yang
9  cards
Chinese Holidays
Fangjia,
N xianzai xuyao de jiushi fangjia,
W men fangjia le
50  cards
Chinese New Year
Gua nian,
Chuxi,
Chuxi de shihou n men d suan zuo ...
45  cards
Chinese New Year Part 2
Guo nian quan zhongguo ren hui ch...,
Ranhou z oshang ye jiushi shuo xi...,
Na bainian de shihou y u meiy u s...
8  cards
Ordering Food
Dingwei,
Daiwei,
Di n can
42  cards
Fast Food
Ye fen,
Q ng lai yi fen sh tiao,
Sh tiao
67  cards
Can you repair it?
Xiu1li3,
Xiu1ha3o le,
Wo3 yi3ji1ing xiu1ha3o le
35  cards
Introduction - class
Shouke,
Zuichu,
Xianshang
123  cards
Election
W men zhengzai dengdai xu nj jiegu,
Zhengzai,
Dengdai
21  cards
Hospital - Wish you Well
Nin jiang zai yiyuan dai duoji,
Yiyuan,
Tamen zhengzai dengdai jiankang j...
14  cards
News
Jidong,
Baodao,
Xiaoxi
9  cards
Movies and entertainment
Diany ng de kaitou,
Kaitou,
Jiewei
3  cards
Relationships
Ga3nging,
Ta ga3nqing he3n duo,
Kan zhuangkuang bu yiding
20  cards
Dim Sum
Ren,
Renao,
Shiwu
49  cards
Phone Calls
Wei n h o zheshi lug an,
Shi n zh p n yi wei,
Q ngwen zhang xiansheng zai ma
19  cards
Business in China Investment
Tingshuo,
Kai gongsi,
N de gongsi kai duiji le
33  cards
Driving
Chezi,
Kaichen hui kaiche ma,
Jiash zhizhaojiazhaon y u zhonggu...
16  cards
Parts of speach
Tamen mai kafei,
N keye zuoxia o,
Suan putao
5  cards
Lesson Words
Y ng,
Germen,
Bi o
3  cards
Drama Words
Bugou yong,
Lengjing lengjing,
Shuo chulai
14  cards
Reading And Writing
你,
街道,
15  cards
CCIC Lesson One
陳月美,
李明華,
王開文
43  cards
CCIC Lesson Two
張怡君,
馬安同,
37  cards
CCIC Lesson #3 Weekend
週末,
聽,
音樂
41  cards
CCIC Lesson #4 Cost
Ni de sh uji hen h o weishenme ya...,
W xi ng m i yi zhi xin sh uji,
Wo zhe zhi sh uji tai jiu le bu h...
5  cards

More about
chinese

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Hank Bohanon's Chinese flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Chinese (Mandarin)
 • 61 decks
 • 4,465 flashcards
 • 16,891 learners
Decks: Level 11 Vocab, Level 11 Sentence Practice, Level 11 Character Pinyin Practice, And more!
Chinese
 • 42 decks
 • 1467 flashcards
 • 20 learners
Decks: Lesson 3, Tocc L1, Liang Ch 1 Pt 2, And more!
French
 • 121 decks
 • 6695 flashcards
 • 1288 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
chinese
 • 29 decks
 • 1498 flashcards
 • 1 learners
Decks: 中一单元一词语, 中一单元二词语, 中一单元三词语, And more!
Make Flashcards