(Hvi) Marken och växternas biologi Flashcards

Tags: Biology, Science

Decks in this Class (10):

 • 1 Morfologi Vaxternas Yttre Byggnad
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • 2 Vaxternas Fortplantning
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Anatomi Vaxternas Inre Byggnad
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • 4a Fysiologi Vaxternas Livsprocesser
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • 4b Fysiologi Vaxternas Utvecklingsfaser
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • 6 Marklara Och Jordartsindelning
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • 7 Markfysik
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • 8 Markkemi Vaxtnaringslara Och Godsling
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • 9 Kretslopp
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • 10 Mikrobiologi Och Kompost
  4 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)