kommunikasjon og samhandling Flashcards

Decks in this Class (8):

 • Kap 1 Kommunikasjon Trygghet Og Tillit
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 2 Sosial Kompetanse
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 3 Sprak Identitet Og Personlighetsutv
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 4 Sosialisering
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Arbeid I Grupper
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 6 Konflikthandtering
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 7 Samspill Og Samhandling
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 8 Brukermedvirkning
  10 Cards
  Preview Flashcards