Legemiddelkjemi Flashcards

Decks in this Class (8):

 • Kap 4 Legemiddelkjemi
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Bioisostere Grupper
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 6 Struktur Aktivitetsforhold
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 7 Farmakokinetikk I Et Legemiddelkjem
  56 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 8 Farmakodynamikk
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 10 Stabilitet
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 11 Framstilling Av Legemidler
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 12 Legemiddelgrupper
  0 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (6)