MEDSEM4500 Klinisk rettsmedisin og rettspatologi Flashcards

Decks in this Class (8):

 • Tanatologi
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Stump Og Skarp Vold
  26 Cards
  Preview Flashcards
 • Identifisering Brann Og Massekatastrofer
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kvelning Og Drukning
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Skuddskader
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Forgiftninger Rus Og Trafikkmedisin
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Barnemishandling Og Dodsstedsundersokelse
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Seksuelle Overgrep
  7 Cards
  Preview Flashcards