Miljøkjemi og HMS (KJE100) Flashcards

Decks in this Class (12):

 • 1 Atomenes Oppbygning Og Periodesystemet
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • 4 Navnsetting Uorganiske Stoffer
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • 2 Kjemisk Binding
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • 3 Reaksjonslikninger Og Beregninger
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • 0 Formler
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • 5 Losninger
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • 6 Gasser
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • 7 Kjemisk Likevekt
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • 8 Syrer Og Baser
  41 Cards
  Preview Flashcards
 • 9 Reaksjoner I Vann
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • 10 Oksidasjon Og Reduksjon
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • 11 Elektrokjemi
  0 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (4)