Organisation och ledarskap Flashcards

Decks in this Class (17):

 • Kapitel 3 Klassisk Organisationsteori
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapitel 4 Byrakrati
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Hawthornestudien Kapitel 5
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapitel 15 Ledarskap I Organisationer Och
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Managementmetoden Kapitel 15
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapitel 5 Human Relations
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Maslows Behovshierarki
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Teori X Och Y
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Kapitel 5 Tvafaktorteori
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Job Characteristics Model
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Processorienterade Motivationsteorier
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Carnegie Mellon Skolan
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Grupptankande Och Beslutsfattande Kapitel
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Tolkande Perspektiv Pa Beslutsfattande
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Logiska Felslut I Beslutsfattandet
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Skandinavisk Beslutsfattarforskning
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Strategiteori Kapitel 9
  3 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)