Pedagogikk emne 2 Flashcards

Decks in this Class (8):

 • Klasseledelse Og Laeringsmiljo
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • Vurdering
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • Tilpasset Opplaering Og Spesialundervisn
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Den Profesjonelle Laereren I Samarbeid M
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Profesjonsetikk
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Det Mangfoldige Klasserommet
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Motivajson Og Identitet
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • Sosialisering
  28 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (2)