Samfunnsøkonomi Flashcards

Decks in this Class (15):

 • Kap3 Konsum Og Samfunnsokonomisk Oversku
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 4 Monopol Og Prisdiskriminering
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Konkurranseformer Og Konkurransepo
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap6 Velferdsstaten Og Offentlige Finans
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap7 Konjunkturer Og Arbeidsledighet
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 8 Finanspolitikken
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 9 Konjunkturer Og Okonomisk Politikk
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Kompentansemal
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap10 Finansmarkeder Og Valuta
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 11 Okonomisk Vekst
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 12 Vekst Og Fattigdom
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap13 Okonomisk Aktivitet Og Miljoproble
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 14 Virkemidler I Miljopolitikken
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 15 Internasjonal Handel Og Komparati
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 16 Handelspolitikk Og Handelsavtale
  5 Cards
  Preview Flashcards