STV1300: Komparativ politikk Flashcards

Decks in this Class (12):

 • Hva Er Komparativ Politikk
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Demokrati Og Diktatur
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Lovgivende Og Utovende Makt
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Lovgivende Og Utovende Makt I Norge
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Demokratiseringsbolger
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Okonomiske Og Kulturelle Arsaker Til Regi
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Valg Valgsystemer Og Folkeavstemninger
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Valgsystem Og Folkeavstemninger I Norge
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • Politiske Partier Partisystemer Og Konfli
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Velgeratferd Og Politisk Deltakelse
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Kjonn Og Politikk
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Effekter Av Regimetype
  19 Cards
  Preview Flashcards