Vetenskaplig metod och statistik 3 Flashcards

Decks in this Class (16):

 • Kap 1 Vetenskapligt Tankande Inom Psykol
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 5 Introduktion Till Exprimentell For
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 9 Korrelationsforskning
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 2 Etik Inom Psykologisk Forskning
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 4 Matningar Och Analys Av Data
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 6 Metodologisk Kontroll Inom Experim
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 3
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 7 Forskning Inom Psykologi
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 8 Faktoriell Design
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 10 Kvasiexperimentell Design Och Til
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 11 Sma Urval
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Kap 12 Observationer Och Enkatundersokni
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • B W Multipel Regressionsanalys
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • B W Faktoranalys
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • B W Powerberakningar
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • B W Statistiska Fallgropar
  12 Cards
  Preview Flashcards