Τα Ρηματα Flashcards Preview

Modern Greek > Τα Ρηματα > Flashcards

Flashcards in Τα Ρηματα Deck (91)
Loading flashcards...
1
Q

I pay

A

πληρώνω

να πληρώσω

2
Q

I buy

A

αγοράζω

να αγοράσω

3
Q

I read / I study

A

διαβάζω

να διαβάσω

4
Q

I cook

A

μαγειρεύω

να μαγειρέψω

5
Q

I open

A

ανοίγω

να ανοίξω

6
Q

I buy

A

αγοράζω

να αγοράσω

7
Q

I change

A

αλλάζω

να αλλάξω

8
Q

I open

A

ανοίγω

να ανοίξω

9
Q

I look after

A

προσέχω

να προσέξω

10
Q

I fix / make

A

φτιάχνω

να φτιάξω

11
Q

I work

A

δουλεύω

να δουλέψω

12
Q

I miss

A

λείπω

να λείψω

13
Q

I write

A

γράφω

να γράψω

14
Q

I steal

A

κλέβω

να κλέψω

15
Q

I become

A

γίνομαι

να γίνω

16
Q

I come

A

έρχομαι

να έρθω

17
Q

I sit

A

κάθομαι

να καθίσω / να κάτσω

18
Q

I leave

A

αφήνω

να αφήσω

19
Q

I persecute

A

διώχνω

να διώξω

20
Q

I hide

A

κρύβω

να κρύψω

21
Q

I relax

A

χαλαρώνω

να χαλαρώσω

22
Q

I prefer

A

προτιμώ

να προτήσω

23
Q

I search, am looking for

A

ψάχνω

να ψάξω

24
Q

I arrange, organise

A

κανονίζω

να κανονίσω

25
Q

I try

A

προσπαθώ

να προσπαθήσω

26
Q

I rent

A

νοικιάζω

να νοικιάσω

27
Q

I fix / make

A

φτιάχνω

να φτιάξω

28
Q

I run

A

τρέχω

να τρέξω

29
Q

I try / try out/ try on

the fitting room

A

δοκιμάζω

να δοκιμάσω

το δοκιμαστήριο

30
Q

I sell

A

πουλάω

να πουλήσω

31
Q

I meet

A

συναντάω

να συναντήσω

32
Q

I arrive

A

φτάνω

να φτάσω

33
Q

I wear

A

φοράω

να φορέσω

34
Q

I help

A

βοηθάω

να βοηθήσω

35
Q

I ask

A

ρωτάω

να ρωτήσω

36
Q

I cross, I pass

A

περνάω

να περάσω

37
Q

I forget

A

ξεχνάω

να ξεχάσω

38
Q

I throw (away)

A

πετάω

να πετάξω.

( Το ζουμ προσπαθεί να μας πετάξει κάθε μάθημα.)

39
Q

I invite / I call

A

καλώ

να καλέσω

40
Q

I walk

A

περπατάω

να περπατήσω

41
Q

I am late

A

αργώ

να αργήσω

42
Q

I try (harder)

A

προσπαθώ (σκληρότερα)

να προσπαθήσω

43
Q

I try on clothes, I try new food…

A

δοκιμάζω

να δοκιμάσω

44
Q

I decide

A

απόφασιζω

να αποφασίσω

45
Q

I adore

A

λατρεύω

να λατρεύω

46
Q

I suggest

A

προτείνω

να προτείνω (Προσπαθώ να προτείνω κάτι νέο.)

47
Q

I fill in

A

συμπληρώνω

να συμπληρώσω

48
Q

Pull

A

τράβάω

να τραβήξω

49
Q

I push

A

σπρώχνω

να σπρώξω

50
Q

donate

A

να δωρίσω

51
Q

I offer

A

προσφέρω

να προσφέρω

52
Q

I rent

A

νοικιάζω

να νοικιάσω

53
Q

I need

A

χρειάζομαι

να χρειαστώ

54
Q

I wear / put on

A

φοράω

να φορέσω

55
Q

I owe

I don’t want to owe anybody anything.

A

χρωστάω

Δεν θέλω να χρωστάω κανένα τίποτα.

56
Q

Could we have…?

A

Θα μπορούσα να έχουμε…?

57
Q

I reduce

We need to reduce / cut back

A

μειώνω

να μειώσω

Πρέπει να μειώσουμε τα εξάδα.

58
Q

there is / there’s

there are

There’s a bank right across the street.

There are no free rooms.

A

υπάρχει

υπάρχουν

Ακριβώς απέναντι υπάρχει μια τράπεζα.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.

59
Q

be called / be named

Your full name

A

λέγομαι / ονομάζομαι

το ονοματεπώνυμο σας

60
Q

come from, have origins from, be born or raised in

He comes from one of the richest families in Europe.

Her mother comes from England and her father comes from Nigeria.

A

κατάγομαι

Κατάγεται από μια από τις πλουσιότερες οικογένειες της χώρας.

Της μητέρα της κατάγεται από στον Αγγλία και της πατέρα της από την Νιγηρία.

61
Q

I eat

Someone ate the last slice.

A

Τρώω

να φάω

Κάποιος έφαγε την τελευταία φέτα.

62
Q

I enter

I want to enter.

A

μπαίνω

να μπω

Θέλω να μπω.

63
Q

I disturb, I bother, annoy

I don’t want to bother you.

Do the children’s voices annoy you?

A

ενοχλώ

να ενοχλήσω

Σας ενοχλούν οι φωνές των παιδιών;

Δεν θέλω να σε ενοχλήσω.

64
Q

move forward, advance, proceed

A

προχωράω

προχωρώ

65
Q

I turn

A

στρίβω

να στρίψω

66
Q

I book an appointment, get tickets

I want to make an appointment
Can you get tickets;
He closes the circle
It has to close down

A

κλείνω

να κλείσω

κλείνει τον κύκλο
Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού.
Μπορείς να κλείσεις εισιτήρια;
πρέπει να κλείσει

67
Q

I remember

A

θυμάμαι

68
Q

I am sorry for

A

Λυπάμαι

Λυπάμαι για τον Νίκο.

69
Q

I am interested in

I am interested in starting my own business.
our main interest
He never showed an interest in cooking.

A

ενδιαφέρομαι

ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω δική μου επιχείρηση.
το κύριο ενδιαφέρον μας
Δεν έδειξε ποτέ ενδιαφέρον για το μαγείρεμα

70
Q

as usual

A

ως συνήθως

71
Q

it includes

A

περιλαμβάνει / περιλαμβάνουν

72
Q

Organise

Can you organise your papers?

organised (adj)

A

οργανώνω

Μπορείς να οργανώσεις τις εργασίες σου?

οργανωμένος -η -ο

73
Q

I am looking to find…. a new school for my son.

We are looking to find another children’s bike.

A

Ψάχνω να Βρω ένα νέο σχολείο για τον γιο μου.

Ψάχνουμε να βρούμε ποδιλατο άλλου παιδιού.

74
Q

translate

Could you translate?

the translation

A

μεταφράζω

Να μπορούσατε να μεταφράσετε;

η μετάφραση

75
Q

I complete, finish

A

ολοκληρώνω

να ολοκληρώσω

76
Q

I recognise

Do you recognise him?
He didn’t recognise me.

I want you to recognise the difference.

A

αναγνωρίζω

Τον αναγνωρίζεις;
Δεν με αναγνώρισε.

Θέλω να αναγνωρίσεις την διάφορη.

77
Q

the barrel

the barrels

Τhat shop sells very good wine from the barrels, to take home.

A

το βαρέλι

τα βαρέλια

Αυτό το μαγαζί πουλάει πολύ καλό κρασί από τα βαρέλι που μπορείς να πάρεις σπίτι.

78
Q

not very appetising

Enjoy your meal! ( Good appetite )

She has very little appetite.

A

δεν πολύ όρεξη …

Καλή όρεξη!

Έχει πολύ λίγη όρεξη.

79
Q

I attend

A

παρακολουθώ

80
Q

I fast

I like to fast for health, not for religion.

A

νηστεύω

Ήθελα να νηστεύσω για υγεία, όχι για θρησκευτικοί λόγοι.

81
Q

I laugh

Θα με γελάσεις!

A

γελάω

82
Q

I can

Will you be able to come on Thursday?

A

Μπορώ

Θα μπορέσω να έρθω κατά τις έξι.

Θα μπορέσετε να έρθετε την Πέμπτη;

83
Q

I use

I usually use the big one.

I will use all of it.

A

χρησιμοποιώ

Συνήθως χρησιμοποιώ το μεγάλο.

Θα τα χρησιμοποιήσω όλα.

84
Q

I guide, show around

Will you show us around the village before you leave?

A

ξεναγώ

Θα μας ξεναγήσεις γύρω χωριό πριν φύγετε;

85
Q

show

Can you show me the correct way to fix it?

A

δείχνω

Μπορείς να μου δείξεις το σωστό τρόπο για να το φτιάξω;

86
Q

I celebrate

the celebration

A

γιορτάζω

η γιορτή

87
Q

happen, become

We will not be having class!

A

γίνομαι

Δε θα γίνει μάθημα!

88
Q

I sleep

I want to sleep

A

κοιμάμαι

Θέλω να κοιμηθώ

89
Q

I share

We will share (it)

A

μοιράζομαι

Θα την μοιραστούμε

90
Q

I get dressed

We will get dressed after everyone arrives.

A

ντύνομαι

Θα ντύνουμε αφού φτάσουν όλοι.

91
Q

I choose

A

διαλέγω