Стародавня Історія Flashcards Preview

Історія України > Стародавня Історія > Flashcards

Flashcards in Стародавня Історія Deck (29):
1

Періоди: Залізний вік

1 тис р до н е - н е

2

Бронзовий вік

2-1 тис р до н е

3

Енеоліт (мідно-кам’яний)

4-3 тис р до н е

4

Кам’янний вік:
Неоліт
Мезоліт
Палеоліт

1 млн - 7 тис р до н е
6-4
10-7
1 млн -35 тис р до н е

5

Перша людина на Україні

1 млн р тому, стоянка Королеве (Закарпаття)

6

Ранній палеоліт

Архантропи
Ручне рубило
Збирання полювання
Жили стадами
Стоянки: Королеве, Киїк-Коба, Амвросіївка

7

Середній палеоліт

Неандертальці (палеонтропи)
Збирання полювання великих тварин
Гостроконечники, скребла
Матріархат

8

Пізній палеоліт

Кроманйонці (неоантропи)
Збиральництво, полювання різними способами
Ножі, різця, сребла, сокири
Матріархат
Стоянки Мізин, Кирилівка (Київ), Межиріч
Орнамент на кістках - перше мистецтво
Потепління

9

Мезоліт

Великі тварини вимерли
Зміна полювання і знаряддя
Риболовля
Луки стріли лижі човни
Приручена собака
Племена

10

Неоліт

Землеробство скотарство
Відтворювальне господарство
Неолітична революція
Від кочового до осілого типу життя
Приручення свійських тварин
Мотика, серп
Перші штучні продукти - кераміка тканина
Наскельні малюнки Кам’яна могила

11

Перші племена

Бугодністровські 7-4 тис до н е
Дунайська культура (лінійно-стрічкова кераміка)

12

Енеоліт-бронзовий вік - трипільська культура

4-3 тис до н е
с. Трипілля Київщина
Вікентій Хвойка
Орне землеробство (пшениця ячмінь) і скотарство (корови свині)
Орнаментована кераміка (статуетки жінки)
Мідна металургія - перші на укр
Кам’яні серпи
Приручення коня
Добували вогонь
Громади, вождь
Богиня-Матір - символ материнства і родючості
Натиск кочовиків - занепад
Правобережна Укр + Молдова + Румунія

13

Бронзовий вік

Суспільний поділ праці
Майнова та суспільна диференціація
Патріархат
Парна родина

14

Кіммерійці (ранній залізний вік) перші кочівники

9-7 ст до н е
Був вождь не було державності
Масовість, цивілізовані, індоєвропейці
Конярство
Пересувалися зі стадами на великі відстані
Виплавили залізо з болотяної руди
Поховання на курганах, жител не залишили
Між Дністром і Доном
Чорноліська землеробська культура

15

Скіфи

7-3 ст до н е
Причорноморські степи
Геродот
Скіфи-кочівники, царські скіфи, орачі, землероби
Могили-кургани - єдині пам’ятки - Гайманова Могила, Товста Могила (золота пектораль, Солоха золотий гребінь)

16

Велика Скіфія

5 ст до н е
Перша держава на укр землях
Піднесення 4 ст до н е - цар Атей
Кочове скотарство - конярство
Ремесла торгівля
Власні монети
Язичництво: боги Табіті, Папай
Звіриний стиль
Кам’яні скульптури на курганах

17

Занепад Великої Скіфії

Посушливі та клімату - економ проблеми
3 ст до н е витіснили сармати в Крим
Загибель Атея, вбито Філіпом ІІ Македонським

18

Мала Скіфія

Столиця Неаполь (Сімферополь)
Повністю зникли 3 ст до н е

19

Сармати

3-4 ст до н е
Кочові іраномовні племена
Приазовє Причорноморя
Кіннота, залізні панцири, мечі списи
(Модель важкоозброєнності вплинула на формування середньовічного лицарства)
Воювали проти Рим імперії
Сарматська знать на поч нашої ери приймала християнство
Панували на півдні майже 600 р

20

Витіснення сарматів

Готи з Півночі (ВПН)
Готів витіснили гуни зі сходу (Аттіла)

21

Античні міста-колонії

Північне Причорноморя та Крим
Сер 7 ст до н е - перші грецькі послелення
(Велика Грецька колонізація 8-7 ст до н е):
Соц-економічні причини, аграрний характер
Мирний характер
Незайняті землі
Стихійний і плановий характер

22

Перші античні міста-колонії

1 - Борисфеніда
Тіра (Білгород-Дністровський)
Ольвія (Миколаїв)
Херсонес (Севастополь)
Пантікапей (Керч)
Утворювали поліси

23

Боспорське царство

480 р до н е
20 міст з центром у Пантікапеї
Основний постачальник хліба Причорноморя та Середземноморя

24

Причини занепаду античних міст

Криза
Захоплені Візантією у 4 ст н е (окрім Херсонесі та Пантікапеї)
Натиск варварів (готів, гунів)

25

Наслідки античної колонізації

Антична культура
Державотворчі традиції
Урбанізація
Товарно-грошові відносини
Християнство

26

Велике переселення народів

4-6 ст
Переміщення германських, слов’янських, сарматських племен на територію Рим імперії
Почалося в Укр Причорномор’ї
Причини: демографічний приріст, захоп нових земель, військ здобич
Готи з Прибалтики в Причорноморя і гуни зі сходу
Одна з причин падіння рабовласницької західної Рим імперії

27

Давні слов’яни (венеди анти склавини)

77р - перша згадка про антів історик Пліній Молодший
Від Дністра до Одри
Зарубенецька та пшневорська культури
Черняхівська культура
Наблизилися до створення держави
Осіле скотарство, орне землеробство
Язичництво: Дажбог, Перун, Стрибог, Велес
Пам’ятка - Збруцький ідол

28

Велике розселення слов’ян

5-7 ст н е
Готи воювали з антами - гуни витіснили готів у Рим імперію - гуни занепали після смерті Аттіли 453р - анти рушили у Візантію - прийшли авари - після 602р немає згадок про антів

29

Наслідки ВПН та ВРС

Розселнння слов’ян від Балтійського півострова до Подніпровя
Початок сучасних слов’янських народів