אוצר מילים Flashcards Preview

karni > אוצר מילים > Flashcards

Flashcards in אוצר מילים Deck (199)
Loading flashcards...
1

ספונטני

מישהו שלא מתכנן מראש

2

בריטון

קול גברי עמוק

3

ליש

אריה

4

אייל

צבי גדול

5

קונסול

נציג של המדינה בעיר זרה

6

גוב אריות

מערת אריות, כלוב

7

אילוח, נאלח

זיהום, מישהו מגעיל

8

ייחור

ענף רך וחדש שאפשר לגדל ממנו עוד צמח

9

סייח

הילד של הסוס

10

נחתום

אופה, אין הנחתום מעיד על עיסתו

11

טנא

סל פירות, כמו בשבועות

12

רביד

שרשרת

13

שכיה

חפץ נוי, שכיית חמדה

14

טוזיג

פיקניק

15

משכית

תכשיט

16

דיוטה

קומה בבניין

17

צנום

רזה

18

כחוש

רזה

19

בן חורין

חופשי

20

כילי

קמצן

21

אחלמה

אבן חן סגולה

22

נופת

משהו מתוק - מן ונופת, נופת צופים

23

שחל

אריה צעיר

24

יעפת

ג'ט לג

25

פוזמק

גרב

26

עסיס

מיץ

27

שרברב

אינסטלטור

28

עדי

תכשיט

29

חרישי

שקט

30

דל

חלכאי, עני, דל, רש, אביון, דלפון