מע מטבולית Flashcards Preview

Herbs EXAM > מע מטבולית > Flashcards

Flashcards in מע מטבולית Deck (23)
Loading flashcards...
1

אסטרטגיה טיפולית בתת תריסיות

תמיכה כללית במע אנדוקרינית

אדפטוגנים

תמיכה ישירה בבלטת התריס

המרצה מטבולית ותמיכה משנית

2

אדפטוגנים למתיכה במע אנדוקריני

Withania rad

Ganoderma

Hydrocotyl

3

תמיכה ישירה בבלותת התריס בתת תריסיות

Laminaria

Fucus

Commiphora mukul

4

פורמולה לתת תריסיות

מינון 5-10 מל 3 פעמים ביום

FE Fucus 30%

FE Centella 40%

FE Withania 30%

5

אסטרטגיה טיפולית ביתר תריסיות

מעכבי פעילות בלוטת התריס / מעקבי טירוקסין

אדפטוגנים מזיני יין/ מגרשי חום

6

מעכבי פעילות בלוטת התריס / מעקבי טירוקסין

Lycopus

Melissa

Leonurus

7

פורמולה ליתר תריסיום

מינון: 5-10 מל 3 פעמים ביום

FE Melissa 40%

FE Lycopus 30%

FE Leonurus 30%

8

אסטרטגיה טיפולית בהיפר-ליפידמיה והיפר-כולסטרולמיה

צמחים היפו-לפידמיים

  כבדיים  

  אדפטוגנים  

  HDL מגבירי  

  כלליים  

9

צמחים היפו-לפידמיים כבדיים

Cynara scolymus

Momordica charantia

Peumus boldo

Phyllanthus niruri

Taraxacum rad

Curcuma longa

 

10

אדפטוגנים היפו-לפידמיים

Ganoderma lucidum

11

HDL היפו-לפידמיים מגבירי

Polygonum multiflorum

12

היפו-לפידמיים כלליים

Commiphora mukul

Garcinia canbojia

13

פרומולה ליתר כולסטרול ושומנים בדם

מינון 5-10 מל 3 פעמים ביום

FE Polygonum multiflora 25%

FE Phyllanthus 30%

FE Cynara 30%

FEGlycyrrhiza (dgl) 10%

FE Zingiber 5%

 

14

אסטרטגיה טיפולית בסכרת

צמחים עם פעילות אנטיסכרתית ישירה: ג'ימנמה

צמחים מרים: מומורדיקה, פינטוס נירורי

אדפטוגנים: אמבליקה, קורדיספס, גנודרמה, ג'ינסנג קוראני, ליציום, כורכום, טריגונלה חילבה, 

15

פורמולה לתמיכה בסכרת

מינון: 5-10 מל 3 פעמים ביום

FE Gymnema 40%

FE Phyllanthus 30%

FE Momordica 25%

FE Zongiber 5%

16

טיפול במשקל עודף

המרצה מטבולית

המרצה מנגנוני פינוי וסילוק: מנקזי כבד הלא מגבירים תאבון, ממריצים לימפטיים, משתנים

משפעלי בלוטת התריס

ממריצים המכילים קפאין

מווסתי תאבון / תשוקה למתוק

אדפטוגנים

סופחי גזים

 

17

המרצת מנגונוני פינוי וסילוק לעודף משקל

מנקזי כבד הלא מגבירים תאבון

Peamus boldo

ממריצים לימפטיים

Iris versicolor

משתנים

Galium aparine

18

משפעלי בלוטת התריס לעודף משקל

Laminaria

Fucus

19

ממריצים המכילים קפאין לעודף משקל

Cola vera

Paulinia cupana (guarana)

20

מווסתי תאבון / תשוקה למתוק לעודף משקל

Garcinua cambogia

Gymnema sylvester

21

אדפטוגנים לעודף משקל

Panax ginseng

Withania r

22

סופחי גזים לעודף משקל

Foeniculum

23

פורמולה לעודף משקל

מינון: 5-10 מל 3 פעמים ביום

FE Fucus 30%

FE Iris 30%

FE Boldo 25%

FE Foeniculum 15%