מרים Flashcards Preview

Modern Hebrew > מרים > Flashcards

Flashcards in מרים Deck (30):
1

משפחה

Family

2

דגל

Flag

3

מדברים

m They speak

4

מדבר

I, he, she speaks

5

תה

Tea

6

רוצות

F They want

7

אין

There is not

8

כסף

Money

9

רוצים

M They want

10

עולם

World

11

רוצה

I, he, she wants

12

יש

There is

13

מדברה

I, she speaks

14

קצת

a little

15

מצויָן

Great!

16

?מה נשמע

What's up?

17

אולי

Maybe

18

יָם

sea

19

מַתָנָה

gift

20

אִימָא

mother

21

אֲנִי

I

22

אַת

F you

23

אַתָה

M you

24

הִיא

she

25

שִיר

song, poem

26

שָר

I, he sings

27

שרה

I, she sings

28

לְהִתְרָאוֺת

see you later!

29

אלה

these

30

זה

M this