פרק ט"ז Flashcards Preview

Chumash > פרק ט"ז > Flashcards

Flashcards in פרק ט"ז Deck (16):
1

ל,ו,נ וילינו

and they complained

2

צ,ע,ק ויצעק

and he cried out

3

ח,נ,ה, ויחנו

and they camped

4

ממטיר

rain down

5

ל,ק,ט

gather/collect

6

נ,ס,ה אנסנו

tested me

7

משנה

double

8

תלונות

complaints

9

פ,נ,ה ויפנו

and they turned

10

כ,ס,ה ותכס

and it covered

11

גולגולת

head/person

12

עדף

extra

13

חסר

missing

14

תולעים

worms

15

משמרת

safekeeping

16

טל

dew