درس هشتم Flashcards Preview

فارسی دوازدهم > درس هشتم > Flashcards

Flashcards in درس هشتم Deck (66)
Loading flashcards...
1
Q

پاریز

A

نام بخشی از ناحیه سیرجان استان کرمان

2
Q

می بایست

A

لازم بود

3
Q

فرسخ

A

فرسنگ، واحد اندازه‌گیری مسافت، تقریبا معادل شش کیلومتر

4
Q

الاغ تور

A

الاغ سواری، با الاغی مسافتی را طی کردن و جا‌به‌جا شدن

5
Q

کَرّان

A

روستایی در استان کرمان

6
Q

بیابان ریگزار

A

زمینی که پر از ریگ باشد

7
Q

چریغ

A

تلفظ محلی چراغ نزد مردم سیرجان

8
Q

چریغ آفتاب

A

طلوع آفتاب، صبح زود

9
Q

قنات

A

کاریز، مسیری زیرزمینی که آب زیرزمین را به جای موردنظر می‌برد.

10
Q

اُتراق

A

توقف چند روزه در سفر به جایی؛ موقتا در جایی اقامت گزیدن

11
Q

دانشسرا

A

محل فراگیری دانش، مدرسه‌ای که معلم یا دبیر برای آموزشگاه‌ها تربیت می‌کند.

12
Q

مراجعه

A

بازگشت، رجوع کردن به کسی یا چیزی

13
Q

تداعی

A

یادآوری، به خاطر آوردن

14
Q

مخارج

A

هزینه‌ها

15
Q

قریب

A

نزدیک، حدود

16
Q

غریب

A

دورافتاده از وطن

17
Q

رفسنجان

A

شهری در استان کرمان

18
Q

مُحصّل

A

دانش‌آموز

19
Q

حواله

A

نوشته‌ای که به موجب آن دریافت‌کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است.

20
Q

امین

A

امانت‌دار، درست‌کار

21
Q

کازیه

A

جا کاغذی، جعبه فلزی یا چوبی روباز که برای قرار دادن کاغذ، پرونده یا نامه‌ها روی میز قرار می‌دهند.

22
Q

تحریر

A

نوشتن

23
Q

استبعاد

A

دور دانستن، بعید شمردن چیزی

24
Q

استبعاد داشتن

A

بعید و دور بودن از تحقق و وقوع امری

25
Q

غایت القُصوا

A

حد نهایی چیزی، کمال مطلوب

26
Q

قُصوا

A

دورترین، دور

27
Q

مقصود

A

خواسته، هدف

28
Q

امّان

A

پایتخت کشور اُردُن

29
Q

آتِن

A

پایتخت کشور یونان

30
Q

سر پر زدن

A

توقف کوتاه
هر گاه مرغی از اوج یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد، این توقف کوتاه را سر پر زدن می‌گویند.

31
Q

نواحی

A

جِ ناحیه، حدود، اطراف، مناطق

32
Q

نواهی

A

نهی‌شده‌ها

33
Q

وصله

A

پاره‌هایی از جامه و کاغذ که به هم بپیوندند.

34
Q

رِدا

A

لباسی که روی لباس‌های دیگر بر تن می‌کنند.

35
Q

طیلسان

A

نوعی ردا

36
Q

چشمگیر

A

شایان توجه، باارزش و مهم

37
Q

مَهد

A

گهواره، بستر،مَحمِل

38
Q

دموکراسی

A

حکومت مردمی، حکومت مردم بر مردم

39
Q

جرّاره

A

ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روی زمین کشیده می‌شود.

40
Q

مار غاشیه

A

ماری بسیار خطرناک در دوزخ

41
Q

غاشیه

A

سوره‌ای از قرآن، یکی از نام‌های قیامت

42
Q

قطور

A

ضخیم

43
Q

بارو

A

دیوار قلعه، قلعه، حصار

44
Q

فراز

A

بالا

45
Q

بُرج

A

جای بلند که برای نگهبانی قلعه درست می‌کردند.

46
Q

کرانه

A

ساحل

47
Q

تیبر

A

نام رودی در کشور ایتالیا

48
Q

موسولینی

A

رهبر ایتالیا در جنگ جهانی دوم که با نازی‌ها هم‌‌پیمان شد.

49
Q

صباح

A

بامداد، سپیده‌دم، پگاه

50
Q

حَبشه

A

سرزمینی در شرق آفریقا شامل کشور‌های اتیوپی، اریتره، جیبوتی و سومالی

51
Q

مستعجل

A

زودگذر، شتابنده

52
Q

سوءهاضمه

A

بدگواری، دیرهضمی، هرگونه اشکال یا اختلال در هضم غذا که معمولا با سوزش سر دل یا نفخ همراه است.

53
Q

طاق

A

سقف خمیده و مخدّب، سقف قوسی شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگل سازند

54
Q

طاق ضربی

A

طاق احداث شده بین دهانه دو تیرآهن که آن را با آجر و ملاط گچ می‌سازند.

55
Q

اعتصاب

A

دست از کار کشیدن گروهی از کارگران یا کارمندان برای اعتراض یا رسیدن به هدفی خاص

56
Q

کیانی

A

منسوب به کیان
کیان: کی‌ها، هر یک از پادشاهان داستانی ایران از کی‌قباد تا دارا

57
Q

جفا

A

ظلم و ستم

58
Q

دل‌گرمی

A

امیدواری

59
Q

دم‌سردی

A

ناراحتی، ناامیدی

60
Q

آیین

A

روش، شیوه، طریق

61
Q

مُغان

A

موبدان زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی عارف کامل و مرشد را می‌گویند.

62
Q

خِضر

A

پیامبری است که به آب حیات دست یافت و همیشه زنده است و راهنما و رهبر انسان‌هایی هست که می‌خواهند به خدا برسند.

63
Q

فرخنده‌پی

A

خوش‌قدم

64
Q

بُروکسل

A

پایتخت کشور بلژیک

65
Q

یادبود

A

یادگار

66
Q

نازی

A

سپاه هیتلر، حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان در جنگ جهانی دوم