01 zapalenia i matrwice Flashcards Preview

Wielka księga patomorfy- „MAGNUS LIBER PATOMORPHOLOGIAE" > 01 zapalenia i matrwice > Flashcards

Flashcards in 01 zapalenia i matrwice Deck (104):
1

Zesół. Reitera ( reaktywne zapalenie stawów)

zapalenie stawów, zapalenie cewki moczowej, zapalenie spojówek

2

HACEK – co jest przyczyną

bakterie G( -), flora fizjologiczna jamy ustnej może stać się przyczyną IZW ( infekcyjne zapalenie wsierdzia)

3

SARA

reaktywne zapalenie stawów wyzwalana przez Mykoplazma

4

Które narządy atakuje wapnienie przerzutowe

płuca, żołądek, nerki

5

Czy drogą płciową można się zarazić tularemią?

Nie

6

Czy do infekcji wrodzonych należy poliomielitis?

tak

7

Jaki Rodzaj martwicy mózgu majczęściej

rozpływna najczęściej

8

zapalenie powięzi imituje

mięsak

9

Rodzaj martwicy w zapaleniu naczyń

martwica włóknikowa

10

ogólnie najczęstsza martwica

skrzepowa

11

Jak martwica skrzepowa wpływa na rokowanie w mięsaku

złe rokowanie

12

czy martwica skrzepowa ma zawsze związek z apoptozą

NIE

13

Czy stłuszczenie hepatocytów jest odwracalne

tak

14

Jakich struktur dotyka przyćmienie śródmiąszowe i czy jest odwracalne?

mitochondriów, tak

15

przyczyna śmierci we wstrząsie

niewydolność wielonarządowa

16

geny apoptozy

proapoptyczne: bax, bad; antyapoptyczne: bcl2, bc-xl

17

wstrząs septyczny prowadzi do

ARDS ( ostrej niewydolności oddechowej)

18

zawał krwotoczny może dotyczyć narządów:

jelito cienkie, płuca, jajnik, jądro, śledziona, kora mózgu

19

ziarniniak w jakich chorobach i jakie ma charakterystyczne komórki

w każdym zapaleniu przewlekłym, zawiera komórki nabłonkowate, otoczone przez limfocyty, plazmocyty (gruźlica, kiła, trąd, bruceloza, koci pazur itd.)

20

Czy Proteus vulgaris (odmieniec pospolity)
powoduje powstanie ziarniny?

nie

21

Czy ziarniniaki w węzłach chłonnych pojawiają się w mononukleozie zakźnej?

mononukleoza zakaźna nie daje ziarniniaków w węzłach

22

ziarniniak naczyniasty u kogo, jak postępuje

kobiety w ciąży, może ulec spontanicznej regresji

23

najważniejsza komórka w zapaleniu przewlekłym

makrofag

24

najważniejsza komórka w reakcjach anafilaktycznych

mastocyt

25

ostre KZN to jaki typ zapalenia

ostre zapalenie wytwórcze

26

co nie ulega stłuszczeniu

węzły

27

zanokcica to, podobny doczego?

phlegmone czyli ropowica tak samo jak zastrzał,czyrak,angina ludwiga

28

zapalenie głebokie bez ostrych granic to jednym słowem

ropowica (phlegmone)

29

Panariitium to:

zastrzał, należący do ropowic

30

nagromadzenie ropy w narządach miąższowych o ostrych granicach to:

ropień (np. jajnika) abscessus

31

ropa (pus) to:

nagromadzenie bakterii i obumarłych lub obumierających neutrofilów plus debris komórek

32

Pyosalpinx to przykład:

empyema czyli ropniak (ropniak jajowodu)

33

empyema (ropniak)

rozlane ropne zapalenie w ścianach naczyń rurowatych ( np. jajowód)

34

pyorrhea

ropotok, zapalenie ropne na powierzchni błony śluzowej, przykład to appendicitis phlegmonosa

35

Czy zespół Di Georga zwiększa podatność na zapalenia?

nie

36

Co to anasarca

obrzek uogólniony tkanki podskórnej

37

przekrwienie bierne przykład

wątroba muszkatołowa(hepar moscatum)

38

przekrwienie opadowe widać na

płuca

39

obrzmienie komórek

woda w komórce

40

Czy w zatruciu ołowiem obserwuje się uszkodzenie komórek wolnymi rodnikami?

nie

41

krwiak

krew w jamie, ognisko krwotoczne – krwotok

42

komórki Cornila

zawierają plazmocyty, które zawierają nadmiar immunoglobulin wewnątrz

43

choroba Milleroya

wrodzony obrzęk limfatyczny kończyn dolnych

44

Co charakterystycznego zawierają ropnie Dubios i czy to zapalenie ropne?

ciałka Hassala, nie jest to przykład zapalenia ropnego

45

czy złuszczanie nabłonka to przykład apoptozy?

tak

46

zanik ekscentryczny - przykłady

wodonercze, wodogłowie, osteoporoza, rozedma

47

Obumieranie - łacińska nazwa

necrobiosis

48

zestrupienie po łacinie

escharisatio

49

owrzodzenie po łacinie

ulceratio

50

martwica skrzepowa może dotykać narządów takich jak

serce, nerka

51

spadek tigroidu

zanik starczy, zmniejszenie neurocytów

52

Ceroid – co to, w jakim narządzie i w jakich warunkach spotykany

barwnik zużycia, w mózgu u starszych

53

zanik starczy – towarzyszy mu

wzrost lipofuscyny

54

zanikowi z wyniszczenia nie podlega:

gonady, OUN, gruczoły dokrewne

55

zanik z nadczynności występuje w chorobie, może w innej bajce dotykać

cukrzyca II, zanik kory nadnerczy

56

inwolucji podlegają narządy

pranercze, przedercze, grasica, węzły u starszych, macica poporodowa

57

haematuria

krew w moczu

58

haemoptysis

krwioplucie

59

haematemesis

krwawe wymioty

60

hemascos

krew w otrzewnej

61

panniculitis

zapalenie w obrębie tkanki tłuszczowej podskórnej

62

melaena

czarne stolce po krwawieniach z górnego odcinka przewodu pokarmowego

63

chylothorax

naciekanie przewodu piersiowego

64

metrorrhagia

krwawienie miedzymiesiączkowe

65

menorrhagia

bardzo obfite, przedłużające się krwawienie miesiączkowe pojawiające się w regularnych odstępach czasu

66

Czy stwardnienie zatoinowe to obraz makroskopowy w przewlekłym krwawieniu?

nie

67

co to jest stwardnienie zastoinowe

niedotlenienie komórek

68

który wstrzas najbardziej zagraża życiu

kardiogenny, a jak go nie ma w odpowiedziach to septycznyh

69

martwica Zenkera dotyka jaki narząd?

mięsień prosty brzucha

70

zawał nie wystepuje w jakich narządach

dobrze ukrwionych: tarczyca, język, macica, penis

71

śmierć komórki

necrosis :)))

72

krwiak podtwardówkowy

może okresowo krwawić i stać się przewlekłym

73

następstwo zapalenia. wybrać błędne

granuloma eosinophillicum

74

czy granuloma eosinophillicum jest powikłaniem zapalenia

nie

75

czy zanik jest martwicą?

nie

76

czy zblednięcie jest kardynalnym objawem zapalenia?

nie

77

W jakich wstrząsach występuje rozszerzenie naczyń obwododwych

wstrząs septyczny, wstrząs anafilaktyczny

78

zapalenie nieżytowe

zapalenie błon śluzowych z wysiękiem surowiczym i domieszką śluzu

79

mediatorem zapalenie nie są

limfokiny

80

zmiany we wstrząsie

obrzęk płuc, ogniskowe niedokrwienie jelit

81

procesy naprawcze u człowieka głównie

organizacja

82

we krwi bakterie i ich toksyny

sepsa

83

Rola Limfocytów B

pamięć immunologiczna, produkcja przeciwciał

84

Czy zapalenie wytwórcze jest zapaleniem wysiękowym?

nie

85

głównym przeciwciałem w ślinie jest

IgA

86

Czy wyrównywanie ubytku tkanki przez rozrost komórek tkanki łącznej to regeneratio?

nie

87

martwica skrzepowa objawy mikroskopowe

pyknosis (kondensacja chromatyny), karyorrhexis (fragmentacja jądra)

88

Czy ropień może znajdować się w wątrobie?

tak

89

rąbek żółty w zawale to głównie jakie komórki?

neutrofile

90

Czy obrzęk jest pochodną nadciśnienia?

nie

91

stłuszczenie: w komórkach jakiego narządu, w jakich okolicznościach

częste w hepatocytach, może zachodzić podczas uszkodzenia komórki

92

najczęstrza przyczyna pęknięcia krwiaka nadtwardówkowego – jakie naczynie

tętnica oponowa środkowa

93

krwiak podtwardówkowy – jakich naczyń uszkodzenie jest najczęstrzą przyczyną

rozdarcie żył pomostowych

94

Czy zanik zawsze prowadzi do pomniejszenia narządu?

nie

95

Purpura – co to

krwawiące wybroczyny 3mm

96

Zestrupienie – w jakich choroba, czy jest zwężenie światła

dur brzuszny, czerwonka, bez zwężenia światła

97

Czy apoptoza powoduje naciek z neutrofilów

nie

98

natychmiastowy wyrzut amin biogennych

obrzęk Quinckiego, reakcja alergiczna

99

Limfocyty T marker

CD3

100

antygen + 2 czasteczki IgE da w efekcie

degranulacja mastocytów

101

zapalenie ostre, wzrost przepuszczalności małych naczyń - jakie mediatory

Histamina, PAF

102

zapalenie naczyń z martwicą włóknikowatą, eozynofilia, astma oskrzelowa – jaka choroba

zespół Churg-Straussa

103

bezpośrednio po porodzie U MATKI sinica, niewydolność oddechowa, wstrząs hipotensyjny, drgawki, śpiączka

zator z płynu owodniowego

104

wapnienie przerzutowe efekty:

niewydolność nerek, nadczynność przytarczyc, nadmiar wit. D, destrukcja kości