1. kafli Flashcards Preview

Líffærafræði 1. kafli > 1. kafli > Flashcards

Flashcards in 1. kafli Deck (91):
1

Líffærafræði

Anatomy

2

Anatomy

Bygging líkamans

3

Lífeðlisfræði

Physiology

4

Physiology

Starfsemi líkamans

5

Efnastig

Frumeindir, Sameindir

6

Frumeindir

Atóm

7

Sameindir

Mólikúl

8

Atóm

Minnstu einingar efnisins og mynda sameindir

9

Frumustig

Sameindir mynda frumur (minnstu einingar)

10

Vefjastig

Frumur tengjast saman ásamt millifrumuefni

11

Líffærastig

Tvær eða fleiri vefjagerðir mynda líffæri

12

Líffærakerfisstig

Mörg líffæri sem starfa saman.

13

Lífverustig

Lífvera mynduð úr mörgum líffærakerfum.

14

Þekjukerfi

Integumentary system

15

Beinakerfi

Skeletal system

16

Vöðvakerfi

Muscular system

17

Taugakerfi

Nervous system

18

Innkirtlakerfi

Endocrine system

19

Hringrásarkerfi

Cardiovascular system

20

Vessa- og ónæmiskerfi

Lympathic system

21

Öndunarkerfi

Respiratory system

22

Meltingarkerfi

Digestive system

23

Þvagkerfi

Urinary system

24

Æxlunarkerfi

Reproductive system

25

Efnaskipti

Metabolism

26

Homeostasis

Samvægi/innra jafnvægi

27

Millifrumuvökvi

Innra umhverfi líkamans

28

Ytra umhverfi fruma

Millifrumuvökvi

29

Blóðrásarkerfi

Súrefnis- og koldíoxíðstyrkur líkamans haldist innan ákveðinna marka

30

Tauga og innkirtlakerfi stjórnar

Homeostasis

31

Í afturvirku kerfi er Nemi ( receptor)

sem nemur breytingar á stjórnuðu ástandi

32

Í afturvirku kerfi er stjórnstöð ( control center)

sem ákvarðar gildið á hinu stjórnaða ástandi, upplýsingaöflun og andsvar

33

Í afturvirku kerfi er Svari ( effector)

sem tekur á móti skipun frá stjórnstöð, breytir hinu stjórnaða ástandi

34

Afturvirk kerfi geta verið

Neikvæð og jákvæð

35

Neikvæð afturvirkni

Ef ferlið temprar sjálft sig

36

Jákvæð afturvirkni

Ef ferlið örvar sjálft sig

37

Neikvæð afturvirkni er mun mikilvægari í sjórnun á

Homeostasis

38

Anatómísk staða

Líkaminn uppréttur. Nef og tær vísa fram. Handleggir niður með síðum og lófar snúa fram.

39

Líkamanum skipt í tvennt

Portio axialis, Portio appendicularis

40

Portio axialis

Möndulhluti

41

Portio appendicularis

Viðhengihluti

42

Möndulhluti

Cephalus/caput (höfuð), Cervix (háls), Truncus (bol)

43

Truncus

Thorax (brjóstsvæði), Abdomen (kviður), Pelvis (grind)

44

Viðhengihluti

Membri superioris (euri útlimi), Membri inferiori (neðri útlimi)

45

Membri superioris

Axilla (holhönd), Brachium (upphandleggur), Antibrachium ( framhandleggur), Manus (hönd)

46

Membri inferioris

Femur (læri), Crus (leggur), Pes (fótur)

47

Áttir

21

48

Dexter

Hægri

49

Sinister

Vinstri

50

Superior

Efri

51

Inferior

neðri

52

Cranial

höfuðlægur

53

Caudal

rófulægur

54

Anterior

fram

55

Posterior

aftur

56

Ventral

Kviðlægur

57

Dorsal

Baklægur

58

Medial

Miðlægur

59

Lateral

Hliðlægur

60

Intermedius

á milli

61

Ipsilatereal

sömu megin

62

Contralateral

hinum megin

63

Proximal

nærlægur

64

Distal

fjarlægur

65

Superficial

grunnlægur

66

Profundus

djúplægur

67

Externus

ytri

68

Internus

innri

69

Planum sagittale

Langskurður

70

Langskurður

hægri helmingur, vinstri helmingur

71

Planum frontale/coronale

Breiðskurður/ krúnuskurður

72

Breiðskurður/krúnuskurður

fram hluti, aftur hluti

73

Planum transversum

þverskurður

74

Þverskurður

efri hluti, neðri hluti

75

Holrými líkamans

líkamshol

76

líkamshol

afturhol, framhol

77

afturhol

kúpuhol, hrygggöng

78

framhol

brjósthol, kviðar-grindarhol

79

Þind aðskilur

brjósthol frá kviðar-grindarholi

80

Í framholi eru

iðrin

81

Brjósthol skiptist í þrjú smærri hol

Gollurshússhol, tvö fleiðruhol

82

Gollurhússhol

umlykur hjarta

83

Tvö fleiðruhol

umlykja lungu

84

Kviðarhol (8 stk)

m.a magi, lifur, briskirtill, nýru, milta, gallblaðra, smáþarmar og mestur hluti digurgirnis.

85

Grindarhol (3stk)

þvagblaðra, hluti digurgirnirs og innri æxlunarfæri

86

Háluhimnur klæða veggi (3stk)

brjósthols, kviðar- og grindarhols (þau þekja líffæri þeirra)

87

Fleiðrur

brjóshimna tengjast lungum

88

Gollurshús

tengist hjarta

89

Lífhimna

tengist kviðarholi

90

9 reitir

lóðréttar línur gegnum mið viðbein, láréttar línur undir rifbein og milli mjaðmarnibba

91

4 reitir

Lóðrétt og lárétt lína dregin í gegnum naflann.