Sakesektore Flashcards

1
Q

Noem die 3 Sake Sektore

A

Primer
Sekonder
Tersier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Wat is die 3 Besigheids Omgewings?

A

Mikro
Mark
Makro

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wat is die definisie van Besigheids Sektore?

A

Sake Sektore is sub-afdelings van ekonomiese aktiwiteite.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Beskryf die Primere sektor

A

Handel oor onttrekking van grondstowwe en natuurlike hulpbronne.
Natuurlike hulpbronne wat nie mensgemaak is nie bv kole/goud word uit die sektor gekry.
Mynbou, bosbou, landbou, boerdery, visvang.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Beskryf die Sekondere sektor

A

Verantwoordelik vir verandering van grondstowwe verity uit die P sektor ha bruikbare produkte.
Sluit in vervaardigingsfabrieke, konstruksie en energie-opwekking.
Vervaardiging, klere, voedselverwerking, bou en konstruksie word in die sektor verkry.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Beskryf die Tersiere Sektor

A

Lewer dienste aan publiek en besighede.
Sluit dienste in van vervoer, bankwese, regswese, en gesondheid.
Verspreiding, bankversekerings-, toerisme-, vervoer- vermaak-, kleinhandel dienste.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Wat is die moontlike uitdagings vir die Mikro omgewing?

A

Moeilike werknemers.
Gebrek aan visie en missie.
Gebrek aan bestuurs vaardighede.
Vakobonde, stakings en sloerstakings.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Wat is die moontlike uitdagings vir die Mark omgewing?

A

Mededinging.
Tekort aan voorraad.
Demografie/Psigografie.
Sosio-kulturele faktore.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Wat is die moontlike uitdagings in die Makro omgewing?

A
Miv/vigs.
Sosio-ekonomiese kwessies.
Verandering in inkomste vlakke.
Politieke verandering.
Aarbeidsbeperkings.
Kontemporere wetgewing.
Rentekoerse.
Globalisering.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly