Derma D3B4 Flashcards

1
Q

tek başına bütün oluşturan en küçük

A

döküt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

macula

A

leke

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

diskromi(yozboyantı)

A

hiperpig
hipopig
depig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

dishemi

A

kanlanma boz.
eritem
pallor
siyanoz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

purpura

A

kanama lekesi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

hiperpigmentasyon

A
chloasma
melazma
fiks ilaç döküntüsü
kolonya dermatiti
tatuaj(dövme)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

hipopigmentasyon

A

pitriasis alba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

depigmentasyon

A

vitiligo(alaca)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

eritem(kızartı)

A
arteriyel
flushing
damar genişlemesi
derinin kan miktarı artmış
canlı kırmızı
KISA süreli ısı artışı
kaşıntı ve sıc duygusu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

siyanoz

A
venöz genişleme
uzun süreli
morumsu
ısı düşüşü
uyuşukluk kaşıntı
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

pallor

A

eritem ve siyanozun diyaskopiyle solması

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

kanama lekeleri

A
peteşi
purpura
ekimoz
BUNLAR DİYASKOPİYLE SOLMAZLAR
PALPABL İSE VASKÜLİT DÜŞÜNDÜRÜR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

artı hacimli döküntüler

A

induratio
papula
nodulus
tumor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

molluscum contagiosum

A

normal deri renginde cinsel

papula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

verruca genitalis

A

hiperpig siğil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

urticaria

kurdeşen

A

kaşıntı kendiliğinden geriler
kabargan
ÖDEMLİ PAPULA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

LEPRA

CÜZZAM

A

nodulus ve tumor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

erythema nodosum

A

nodulus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

facies leonina aslan yüzü lepra

A

tumor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

sıvı dolu kitleler

A

vesicula kabarcık

bulla kabar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

herpes zoster

A

vesicula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

pemfigoid

A

bulla
kanlı da olabilir
hemorajik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

yanık

A

bulla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

irinli her kabar kabarcık

A

pustula

HERPES SİMPLEX UÇUK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

epidermal örtüler kolayca kaldırılabilir

squama

A

psoriasis sedef hast eritem skuam papula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

sıvısal birikintiyle oluşan kabuk

crusta

A

impetigo altın sarısı bal rengş

steven johnson ilaç hemorajik crusta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

eksi hacimli döküntüler

A

erosio ve abrasio
epidermis
yüzeyi nemli
kanama yok

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

erosio

A

hastalığın doğal seyrinde
yuvarlak oval
düzgün sınırlı
PEMPHİGUS VULGARİS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

abrasio

A

travma
sınırları çizgisel
keskin düzensiz
CHEİLİTİS ABRASİVA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

pemphigus vulgaris

A

erosio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

cheilitis abrasiva

A

abrasio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

eksi hacimli döküntüler 2

A

exulceratio ve excoriatio
epidermis ve yüzeyel DERMİS
yüzeyi kanamalı dermisten dolayı
daha derin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

exulceratio

A

hastalığın doğal seyrinde

PEMFİGOİD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

excoriatio

A

travma kaşıntı

PEDİCULOSİS CORPORİS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

pemfigoid

A

bulla ve exulceratio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

pediculosis corporis

A

excoriatio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

ülserasyon

A

derin dermis
kronikse ulcus
bacak ülserleri kronik
basalioma ve ulcus cruris

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

fissuratio

A

derin ise RAGAD

eczema irritativum chronicum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

cicatrix

A

hipertrofik skatrix keloid
papula+atrofi(deri)
karma döküt
sepet örgüsü köprüleşme yanık sonrası KELOİD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

keloid

A

DAHA DÜZENSİZ VE PSÖDOPODLU

HİPERTROFİK SKATRİKS DAHA DÜZGÜN SINIRLI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

PREMALİGN

A

AKTİNİK KERATOZ

BOWEN HASTALIĞI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

MALİGN

A

SCC

BHK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

AKTİNİK KERATOZ

A

scc prekürsörü
radyasyon arsenik güneş ışığı
1 cm altı ten rengi kahverengi
GÜNEŞE AÇIK alanlarda en sık
dudaklarda ise CHEİLİTİS
açık tenli kişilerde AŞIRI KERATOZİS DERİ BOYNUZU
ST BASALE VE GRANULOSUM YANİ EPİDERMİSİN ALT TABAKALARINDA ATİPİ PARAKERATOZİS
BAZAL HİPERPLAZİ VEYA EPİDERMAL ATROFİ
KERATONİSİTİK ATİPİ akrotrikium ve akrosiringiumu TUTMAZ
dermiste kalınlaşmış MAVİ GRİ ELASTİK F. BAZOFİLİK SOLAR ELASTOZİS
GÜNEŞ IŞIĞI HASARINA UĞRAYAN FİBROBLASTLAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

BOWEN HASTALIĞI

KİS

A
GÜNEŞ GÖREN GÖRMEYEN
İNTRAEPİDERMAL SCC
YÜZDE 3-11 SCC
TAM KAT SİTOLOJİK ATİPİ
EPİDERMAL BM SAĞLAM
DERMİSTE TM YOK
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

SCC

A
2.SIKLIK
GÜNEŞE AÇIK
KULAK KEPÇESİ
1.UV 2.İMMUNSUPRESE
REZEKSİYON KOLAY VE LEZYON TANINIR
YÜZDE 5TEN AZ METASTAZ
HPV 5-8
LANGERHANS DİSFONK.
AKTİNİK KERATOZ P53 MUT RAS DİSREG. VE SCCCCCC
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

in situ karsinomlar keskin sınırlı kırmızı kabuklu plaklar

A

ilerlemiş lezyonlar invaziv nodülerdir keratin üretimine bağlı renk değ. ve ülserasyon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

sccde predispozan faktörler

A
güneş
endüstriyel karsinojenler
kronik deri ülserleri
osteomyelit fistülleri
yanık skarları
iyonizan radyasyon
XP
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

BCC

A
EN SIK
GÜNEŞE AÇIK
METASTAZ YAPMAYAN MALİGN TMMMMMM
ÇOOK YAVAŞ BÜYÜR
BÜYÜDÜKÇE ÜLSERASYON LOKAL İNVAZYON
BURUN SIRTI AURİKULA DERİSİ GÖZ KAPAĞI
RODENT KEMİRİCİ ÜLSERRR
NBCCS
BAZALOİD HÜC DERMİSİ İNVAZE EDEREK ÇİT
PALİZATLAŞMA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

NEVOİD BASAL CELL CARCİNOMA SYN

NBCCS

A
GORLİN DEND
OD
ÇOK SAYIDA ERKNE YAŞTA BHK
PTCH
9P22.3 GERMLİNE MUT
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

HİPERPİG

A

ST BAZALE
ST SUPRABAZALE
ST CORNEUM
MEVUS H MELANOFAJ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

DEPİG

A

EPİDERMAL BAZALDA MELANOSİT KAYBI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

KANAMA

A

vaskülitis allergika
lökositoklastik vaskülit
KOAGÜLASYON NEKROZU ORTADA
ERİTROSİT PNL LENFOSİT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

EPİDERMAL PAPULA

A

verruka plana viral papillamatozis
molluscum contagiosum pox v
molluscum cisimcikleri: intrasitoplazmik virionla dolu eozinofilik globüller

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

EPİDERMODERMAL PAPULA

A

LİKEN PLANUS
GAMA ŞEKLİNDE BAZAL T. İNTERFAZ İND.
BANT TARZI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

TUBERCULUM

LUPUS VULGARİS

A

DERMİS
YUMUŞAK
KÜÇÜK BÜYÜK GRANÜLOMLAR
HİSTİYOSİT VE LANGERHANS TİPİ DEV H.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

ERİTEMA NODOSUM

A

NODUS NODULUS
LOBÜLER
SEPTAL
SEPTONODÜLER

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

SKLEROZ

A
SKLERODERMA
EPİDERMAL ATROFİ
SERT
DAMAR OLUŞUMU DERMİSTE
BELİRGİN HOMOJENİZASYON
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

LİKENİFİKASYON

A

LİKEN SİMPLEX KRONİKUS
GAMA ŞEKLİNDE KALINLAŞMA
VASKÜLER YAPILAR ARTMIŞ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

SPONGİOTİK VEZİKÜL

A

SPONGİOZ SONUCU
İNTERSELLÜLER HÜC. ARASI ÖDEM SIVISI BİRİKİM
ECZEMA ALLERGİKUM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

BALONLAŞMA DEJ İLE VEZİKÜL

A

KERATİNOSİTLERDE
İNTRASEL. ÖDEM SIVISI BİRİKİMİ
HERPES SİMPLEX

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

AKANTOLİTİK VEZİKÜL

A

İNTRAEPİDERMAL İNTRASPİNÖZ BULLA
SUPEPİDERMAL BULLA
DESMOZOM GEVŞEMESİ
PEMFİGUS VULGARİS SUPRABAZAL SEVİYE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

PUSTULA

A

ST CORNEUMDA VEYA İNTRASPİNÖZDE LOKALİZE SÜPÜRATİF İNF

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

PSORİASİS

A

SEDEF HAST
SKUAM
PARAKERATOZ
HÜC TURNOVER HIZLI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

ALOPESİ KELLİK

A

HİRŞUTİZM KILLANMA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

ATOPİ ALLERJİ

A

EKZEMA
ASTIM
ALLERJİK RİNİT
BESİN DUYARLILIĞI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

PSORİASİS KLİNİK

A

YETERSİZ KAPAK BULGUSU
MUM LEKESİ FENOMENİ
SON ZAR FENOMENİ
AUSPİTZ FENOMENİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

NİKOLSKY FENOMENİ

ASBOE HANSEN

A

BÜLLÖZ HASTALIKLAR AKANTOLİZİN KLİNİĞİ

VİRAL YANIK OTOİMMÜN KİMYASAL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

NİKOLSKY HASTALIKLARI

A
pemfigus
toksik epidermal nekroliz
hailey haiey hst
darier hst
herpes simplex
herpes zoster
varisella zoster
büllöz impetigo
stafilokoksik haşlanmış deri sendromu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

yonga talaş fenomeni

A

pitriasis versicolor yüzeyel mantarı

hipo veya hiperpig. makulalar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

sigara kağıdı fenomeni

A

atrofi st

bruşuk kırışık görünüm

71
Q

çivi belirtisi

A

leishmania

discoid lupus eritamozus

72
Q

koebnar fenomeni

izomorfik yanıt

A
psoriasis
liken planus
vitiligo
viral siğiller
diskoid lupus eritemozus
pitriasis rosea
73
Q

diyaskopide elma ayva jölesi

A

granülomatöz hst
sarkoidoz
tüberküloz
lipid yüklü makrofajlar

74
Q

HPT NEDENLER

A

RT
FUROSEMİD
LİTYUM
MEN

75
Q

HPT CASR DUY AZALMA

A

setpoint değ

76
Q

pt adenomunda

A

setpoint ve sayı

77
Q

pt hiperplazide

A

sayı artışı

78
Q

pt adenomu molekül

A

11q 12-13 del
1p32del (pter sporadik)
11in inversiyonu PRAD1 overexp

79
Q
3p tümör
paratiroid
pankreas
pituiter
MENİN TSG
A

men 1

80
Q

RET AKT
medüller tiroid ca
FKM
HPT

A

men 2a sipple

81
Q
nöroma ganglioma
HPT
FKM
medüller tiroid ca
marfanoid habitus
A

men tip 2b 3

82
Q

CDKN1B MUT
8 FARKLI HETEROZİGOT MUT
MEN1+böb surrenal genital

A

men 4

83
Q

RB P53 kaybı
daha ciddi
palpabl
akc kc metastaz

A

pt ca

84
Q

HPT TANI

A

serum P dışında her şey yüksek

85
Q

PT GÖRÜNTÜLEME

A

tc99m SESTAMİBİ SİNTİGRAFİSİ
USG
BT
MR

86
Q

hipopara en önemli neden

A

tiroid cerrahisi

87
Q

hipo para nedenleri

A
digeorge
CASR MUT
HİPOMAG
sarkoidoz
talasemi
hemakromatozis
amiloidoz
wilson
metastaz
88
Q

idiopatik hipopara

A

çoğu sporadik
ailede otoimm nefropati lenföden sinirsel sağırlık fallot tetratoloji
AECED TİP1 OPG AIRE MUT NALP5 ANTİKORU

89
Q

hipokalsemi klinik

A
nöromusk eksitabilite artar
TETANİ
PARESTEZİ
NÖBET
ORGANİK BEYİN SEND
YUMUŞAK DOKUDA KALSİYUM ÇÖKMESİ KATARAKT BAZAL GANG KALSİF HAREKET BOZ
KORPOPEDAL SPAZM EBE ELİ
TROUSSEU BELİRTİSİ
CHVOSTEK BELİRTİSİ
rep uzaması
QT uzaması
refrakter KKY
kuru cilt
tırnak sorunu
impetigo herpetiformis
püstüler psoriasis
90
Q

psödohipopara

A

yanıt olmadığı için pth yüksek ama az gibi davranılır

91
Q
GNAS MUT
KISA BOY
OBEZİTE
YUVARLAK YÜZ
KISA METAKARPAL
TİP1A
A

albrights herediter OD

92
Q

psödopsödohipo

A

kalsiyum normal
AHO fenotipi
ELLSWORTH HOWARD TESTİ TANIDA

93
Q

endo egzo

PTH DİRENCİ

A

tip 1 b

94
Q

AHO VAR
MULTİPL DİRENÇ
KATALİTİK ADENİLAT SİKLAZ MUT DEF

A

tip 1 c

95
Q

camp artışı

fosfatüri YOK

A

Tip 2

96
Q

psödohipohipertiroidi

A

renal direnç var
kemikte direnç yok
ciddi HPT bulguları
osteitis fibroza kistika

97
Q

psödoidiopatik hipo

A

pth yapısal anomali

egzojene normal cevap

98
Q

yapım belirteçleri

A

alp

ok

99
Q

yıkım belirteçleri

A

ntx
ctx
dpd

100
Q

MEVSİMSEL RİTİM YOK
KCDE MET
TERMOSTABİL

A

prokollajen

101
Q
OB İLİŞKİLİ
KIŞ VE İLK DAHA FAZLA
ODA ISISINDA REAKT KAYBI
BÖB ATILIR
SERUMDA HIZLI PARÇALANIR
hidroksiapatit bap
esm büyük kısmı
A

osteokalsin

102
Q

GÜN İÇİNDE DEĞİŞMEZ
ÇAPRAZ RXN %15-20
izoform ayrımı: elektroforez ısı denat presipitasyon immunassay

A

alkalen fosfataz

103
Q

KCDE MET
DİYETTEN TEK ETKİLENEN
YAŞLA YÜKSELİR
kreatinine bağlı

A

HİDROKSİPROLİN

104
Q
YÜKSEK SPESİFİK
OLGUN KOLLAJENDEN
ÇOK DEĞİŞKEN
24 saatlik idrar
TERMOSTABİL
serumda kons daha düşük daha kolay kreatininden bağımsız
A

piridinolin

dpd

105
Q
ntx ctx
idrar ve serum korele
kreatinine bağlı
TERMOSTABİL
KLİNİKTE KEMİK KAYBI VE KIRIK RİSKİ
A

telopeptit

106
Q

aktif osteoblsst ana sentetik ürünü
YIKIM BELİRTECİ
HÜC MATRİKS ADEZYONU

A

kemik sialopro

107
Q

stabil yaş erkekte 70 kadında 30

A

belirteçler non inv kolay standart eksik

108
Q

bilaminer disk

A

2.hf sonu

109
Q

emb eksen belirmesi

A

3.hf başı

110
Q

somitler nerden gelişir

A

paraksiyel mezoderm

111
Q

lat ve vent vücut duv

eks iskeleti ve bd nerden gelişir

A

lat somatik parietal mezoderm

112
Q

kordoma

A

notokord kalıntısı 1/3 kafa tabanı
nazofarinkse uzanır
lumbosakrak bölgede görülürler

113
Q

ilk somit çifti

A

20.gün

114
Q

toplam somit

A

42-44 aksiyel iskelet

115
Q

nöral kanal kapanması

en kritik günler 23,28

A

anterior 25

post 27

116
Q

somit farklanması kaçıncı hf

A

4hf

skleretom myotom dermatom

117
Q

apendüler islelet gelişimi

A
pelvis omuz eks
4.hf kabartı
üst eks 26-27
alt eks 28-29
AEK PROX KIKIRDAK VE KEMİĞE
118
Q

el ve ayak plağı ne zmn

A

6.hf eks tom uç böl yassılaşarak

119
Q

kıkırdak merkezi ne zaman

A

5.hf

120
Q

primer kemikleşme

A

7.hf ve 12.hfda tüm merkezler belirginleşir

121
Q

üst eks 90 lat

dirsek dorsalde

A

alt eks 90 med

diz ventralde

122
Q

intramemb kemikleşme

A

kafatası klavikula
osteoid
OB

123
Q

enkondral kemikleşme

A

alkalen fosfat
kısa ve uzun kemikler
kondrosit ölümü
lakuna birleşimi

124
Q

birincil kemikleşme merk

A

diafiz

125
Q

postpartum ikincil kemik merk

A
üst epifiz 
diz kemik ilk 34-38 hf
klavikula ilk
sonra femur
eklemler 6-8hf
126
Q

ön fontanel ne zmn kapanır

A

18.ay

127
Q

arka fontanel ne zaman kapanır

A

postpartum 2-3.ay

128
Q

oksisefali

A

koronal sutura erken kapanmasj

129
Q

skafalosefali

A

sagittal suturun erken kapanması

130
Q

ventralde sentrum taslağı corpus vertebra

A

dorsalde arkus taslağı

131
Q

gövde duvarında ventrolat bir çift mezeşimal bant

A

sternum gelişimi

132
Q

kas sistemi mezodermden gelişir

5.hf epimer hipomer

A

epimer ekstansör
hipomer lat ön fleksör
vertebral kolon

133
Q

konj tortikolis

A

m scm kısa
aşırı gerilme
kanama
sbt rotasyon

134
Q

trde 8.5 mn engelli %12

A

88i eğitim
50si sağlık
68 düzenlemesiz
en fazla ortopedik ve görme

135
Q

her gün 1 mn kişi cybh enf
290 mn fazla kadında hpv var
hsv ise 500 mn

A

cybh

136
Q

KESİN TDV BULUNAMAYAN CYBH

A
4H
HPV
HSV
HIV
HEPATİT B
137
Q

BİLDİRİMİ ZORUNLU CYBH

A

sifiliz
gonore
klamidya
hiv

138
Q

politravma ile ilgili

A

2.yüksek maliyetli sağlık sorunu
%9 ölüm
riskliler: çocuk yaşlı el emeği trafik güvenlik madde kul şiddetli

139
Q

yasak düzenlemeler
hız kısıtlama
madde kul eng
kazayı engellemek

A

birinci koruma

140
Q

başlık takma
emniyet kemeri takma
yaralanmayı engelle

A

ikincil

141
Q

112
hst öncesi ve hst etkin triaj
ölümü engelle

A

üçüncül

142
Q

travmalar en sık 4.ölüm
genç hastalığı
e>k

A

travma 2.faz altın saatler

3.faz geç dönem

143
Q

anglo amerikan modeli

A
aciller iyi gelişmiş
büyük
donanmış
acil tıp uzmanları
scoop and run
hastayı hastaneye götür
144
Q

franco german modeli

A
aciller az gelişmiş
küçük
başka branşlar
stay and play
hastaneyi hastaya götür
145
Q

travma hst %15 yetersiz ağrı tdv
60-90 dk sonra
yaşlılara daha az tdv
2/3ü ağrısı tam olarak kesilmeden taburcu

A

ağrı

146
Q
dissosiyatif analjezi
halüsinasyon
kibas
laringospazm
sekresyon artışı
katekolamin salınışı
A

ketamin

147
Q

politravma acil

A
hipotans 90 altı
bilinç kaybı 8 altı
asidoz 6 altı laktat 4 üstü
koagülopati ptt 40 üstü
yaş 70 üstü
148
Q

ne zaman kan ürünü başlanır

A

evre 3

149
Q

kırıkta primer görüntüleme

A

radyografi

150
Q

bt kırıklarındaha ayrıntılı gösterir
kortikal devamsızlık
eklem içi fragmanlar

A

bt yetersizse mr

151
Q

kapalı beyin travma

A

sık
dura sağlam
akselerasyon
disakselerasyon

152
Q

açık beyin travma

A
nadir
dura yırtılmış
kırık
penetran
ateşli silah kesici
153
Q

kraniyun grafisi kaç planda olmalı

A
en az 3
ap 
lat
townes
BT PRİMER
154
Q

lineer kranial kırık

A

yumuşak doku ödemi

155
Q

deprese kranial kırık

A

künt travma altta kanama olabilir

156
Q

diastatik kafa kırığı

A

travmatik sütur separasyonu

157
Q

pnömosefali

A

en sık kırıklarda

sinüs temporal

158
Q

yüzeyel laserasyon olmadan
beyin parankşminde kanama ödem
coup contracoup peteşial kanama büyük hematom BT DAHA DUYARLI
akselerwsyon

A

SEREBRAL KONTÜZYON

159
Q

gri beyaz cevh bileşkesi
%80 nonnhemorajik
korpus kallozum beyin sapı
MR DAHA HASSAS

A

DİFFÜZ AKSONAL YARALANMA

160
Q

iyi sınırlı HİPERDENS KİTLE
ÇEVRESEL ÖDEM
HERNİASYON
damar yaralanması

A

intraparenkimal hematom

161
Q

posttravmatik KÖTÜ PROGNOZ

A

İntraventriKÜLER hematom

162
Q
SÜTURLARI GEÇMEZ
A MENİNGEA KANAMASI
KONVEKS
MERCİMEK DENS HİPERDENS
orta hattı geçebilir
A

epidural kanama

163
Q

KÖPRÜ VENLER
TRAVMA VEYA İLERİ YAŞ
SÜTURLARI GEÇEBİLİRRR

A

subdural kanama

164
Q

sulkusların ve sisternaların yaygın şekilde obliterasyonu
diffüz HİPODANS GRİ BEYAZ AYRIMI YOK
HİPERDENS SEREBELLUM
TRANSTENTORYAL HERNİASYON

A

posttrav serebral ödem

165
Q

toraks travmaları 3.
en sık neden trafik kazası
künt %74-78

A

kot fraktürü %84 multipl
DGDE GÖZDEN KAÇABİLİR(%60)
5-9 lateral

166
Q

%4
ANİ YAVAŞLAMA
MORTALİTESİ YÜKSEK
LATERAL GRAFİ

A

sternum fraktürü

167
Q

direkt basınç etkisi
artış
azalma
kaybolma

A

akc kontüzyon

168
Q

DG’de tanı zor

HEMAPNÖMOTOSELLER ilk başta fark edilmez

A

akc laserasyon

169
Q
akc grafi ayakta veya oturur
ekspiryum
apexte toplanır
bazalde atelektezi
parankimal işaretlerin görünmemesi
lateral dekübit
sırt üstü yatanlarda önde ve bazalde toplanır
A

pnömotoraks

170
Q

derin sulkus işareti

çift diyafram işareti

A

pnömotoraks

171
Q

az sıvı varsa lat dekübit daha hassas
yatarak çekilirse dağılır ve seviyelenme olmaz
YAYGIN OPASİFİKASYON ŞEKLİNDE AKC ARASI DANSİTE FARKLILIĞI
İKİ TARAFLI OLURSA GÖZDEN KAÇABİLİR

A

hemotoraks

172
Q

boyun ve cilt altı amfizem
trake komşuluğunda düzensiz hava sütunu
kalp ve md plevra arasında hava

A

pnömomediasten

173
Q
2.sık ölüm sebebi
%90 isthmus
çıkan %5
diyafram %5
akc grafisinde geniş mediasten aort topuzunun silinmesi plevral efüzyon trakeada deviasyon fraktür
ALTIN STANDART KONVANSİYONEL AORTAOGRAFİ
A

torasik aorta acilleri

174
Q

abdomen travması

A

en sık dalak
ikinci kc
IV KONTRASTLI ABDOMEN BT