Pato D3B4 Flashcards

1
Q

nf-1 hangi sınıf

A

MPSKT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

gardner send hangi sınıf

A

fibromatozis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

osler-weber rendu hangi sınıf

A

telenjektazi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

yumuşak d tm en çok nereyi tutar

A

yüzde 40 alt eks uyluk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

çocuklarda y d tm kaçıncı sıklık

A

4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

rms çocuk

A

ss genç

liposarkom ve fibrosarkom yaşlı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

birbirini kesen iğsi hüc

A

düz kas tm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

kısa fasiküller

A

fibrıhistiositik tm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

nükleer palizatlaşma çit

A

schwannom ve PSKT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

balık sırtı

A

fibroSarkom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

epiteloid ve iğsi hüc

A

sinovyal sarkom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

morfoloji

A

iğsi
yuvarlak
epiteloid
pleomorfik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

lokal nüks sık
metastaz eğilimi yok
lokal dekstürktif

A

İLA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

belirgin morf öz yok

ln ve akc metastazı sık

A

İSM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

desmoid tip FM hangi tür kanser

A

İLA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

pleksiform fibrohistiositik tm hangi tip

A

İSM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

en önemli prognostik faktör

A

evre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

lipom

A

adipositik

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

atipik lipomatöz tm iyi dif LS

A

adipositik

İLA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

liposarkom

miksoid pleomorfik LS

A

adipositik

malign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

multimodüler jelatinöz

A

miksoid pleomırfik LS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q
40-60 y
çocukta seyrek
yüzde 5 multipl 
matür beyaz yağ h
subkutan inntramed intermed
A

lipom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

fasiit ve miyosit

A

fibroblastik

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

palmar plantar fm
plmar dupuytreil
penil peyroni

A

fibrobkastik

İLA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

dermatofibrosarkom protuberans

A

fibroblastik

İSM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

soliter fibröz tm

A

fibroblas

İSM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

miksofibrosarkom

kalça diz gövde

A

fibroblastik

malign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

tenosnovyal dev h tm

A

finrıhistiositik

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

leiomyom

en sık uterus

A

düz kas tm

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

leiomyosarkom deri hariç

uterus gis rp

A

düz kas tm

malign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

globus tm

A

perisitik tm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

myoperisitoma

A

perisitik tm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

anjioleiomyom

A

perisitik tm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

rabdomyom

A

iskelet kası tm

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

rabdomyosarkom

iğsi hüc bu grubtan ayrılmış NCOA2

A

iskelet kası

malign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

RMS türleri

A
botrioid sarkom emb
cambiyum tabakası emb
emb baş boyun rp genit
alv eks sinonazal bölge
pleo ileri yaş
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

hemanjiom

A

vasküler

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

kaposiform

A

vasküler

İLA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

psödomyojenik epiteloid s benzeri

A

vasküler
İSM
T 17,19 q22.23

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

anjiosarkom

A

vasküler

malign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

schwannom

A

sinir kılıfı tm

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

granüler hüc tm

A

sinir kılıfı

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

nörofibrom

A

sinir kılıfı

benign

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

malign PSKT

A

sinir kılıfı tm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

akral fibromiksoma

A

histogenezi belirsiz

BENİGN

46
Q

hemosiderotik fibrolipomatöz

A

histogenezi belirsiz

İLA

47
Q

atipik fibroksantom

A

histogenezi belirsiz

İSM

48
Q

HİSTOGENEZİ BELİRSİZ MALİGNLER

A
sinovyal sarkom
alveolar soft part sarkom
epiteloid sarkom
YD Clear cell sarkom
ekstraskeletal miksoid KS ve ewing tm
desmoplastik small round cell
ekstrarenal rabdoid tm
perivask epiteloid hüc dif tm
intimal sarkom
malign mezenkimom
49
Q

iyi dif

A

LS

LMS

50
Q

orta dif

A

MİKSOİD LS

MİKSOFİBROSARKOM

51
Q

az dif

A

emb sarkom

indif sarkom

52
Q

en sık primer malign kemik tm

A

osteosarkom 35

53
Q

osteom

osteoid sarkom

A

osteojenik

benign

54
Q

osteoblastom

A

osteojenik

İLA

55
Q

osteosarkom

A

osteojenik

malign

56
Q
reaktif
EN SIK PARANAZAL SİNÜS
HİPOSEL DİSORGAZE KORTİKAL
<2 cm
iyi sınırlı dens lezyon
A

osteom

57
Q
KORTEX yerleşimli
<2 cm
ORANTISIZ AĞRILI TM
ÖZELLİKLE GECELERİ
ASPİRİNE YANITLI AĞRI
STERNUM HARİÇ tüm kemiklerde
kortexe yerleşmiş KÜÇÜK KIRMIZI NİDUS
yuvarlak GRANÜLER lezyon 
çevrede beyaz sklerotik kemik
A

osteoid osteom

58
Q

nidus yapısını oluşturan yapı

A

fibrıvasküler stroma

osteoid osteom

59
Q
DALGALI KEMİK SPİKÜLLERİ
OMURGA POSTERİOR SAKRUM
İNTRAMEDÜLLEEEERR YERLEŞİM
genç erişkin erkek
>2 cm
KANAMALI ALAN
tm ve medüller kavite arasında KESKİN SINIR
A

osteoblastom

60
Q
EN YAYGIN PRİMER KEMİK TM
KEMİK MATRİKS ÜRETİMİ
DESTRÜKTİF
YUMUŞAK DOKUYA YAYILIM
PERİOSTEAL RXN
CODMAN ÜÇGENİ
SEKONDER FAJİ HST
uzun kemik metafiz
hassasiyet ağrı travma
nekroz kanama alanları
PLEOMORFİK
atipik MİTOZ
A

osteosarkom

61
Q

enkondrom

A

kondrojenik

benign

62
Q

osteokondrom

A

kondrojenik

benign

63
Q

kondroblastom

A

kondrojenik

benign

64
Q

kondromiksoid fibrom

A

kondrojenşk

benign

65
Q

osteokondromiksoma

A

kondrojenik

benign

66
Q

subungual ekzostoz

A

kondrojenik

benign

67
Q

kondromatozis

A

kondrojenik

İLA

68
Q

atipin kartilajinöz tm

A

kondrojenik

İLA

69
Q

kondrosarkom

A

kondrojenik

malign

70
Q
yüzeyinden KÖKEN aldığı kemiğin MEDULLASIYKA BAĞLANTILI
kemiğin DIŞ yüzünden
KIKIRFAK ŞAPKA
2 cm altı
soliter multipl
KIKIRDAK CAP
SESİL VEYA PEDİKULLU
KORTEX VE MEDULLADA GENİŞLEME
A

osteokondrom

71
Q
MEDÜLLER KMK HİYALİN KIKIRDAĞI
K=E
EL VE AYAKLARIN KÜÇÜK TÜBÜLERDE SELLÜLERİTE VE ATİPİ OLABİLİR
AĞRILI PALPABL
İYİ SINIRLI
RADYOLUSEN
MEDÜLLER YERLEŞİMLİ
KORTEXT İNTAKT
TRABEKÜL ARASI BÜYÜME PATERNİ
A

Enkondrom

72
Q
İMMATÜR İSKELETİN EPİFİZİNDE
HER ZMN KEMİĞİ TUTAR
5-25Y 3-6 cm
SANTRAL EKZANTRİK
İYİ SINIRLI
EPİFİZYEL YERLEŞİMLİ
etrafında İNCE SKLEROTİK SINIR
KABA TRABEKÜLER PATERN
FOKAL NOKTASAL KALSİFİKASYON
KONDROİD MATRİKS DEV H
CHICKEN WARYANT
KÜMES TAVUK TELİ
A

kondroblastom

73
Q

METAFİZ METAFİZODİAFİZ YERLEŞİM
EKZANTRİK
YILDIZSI SATELLİT H
ARADA DEV

A

kondromiksoid fibroma

74
Q
sekonderse kıkırdak şapkadan
40Y
SANTRAL İSKELET
YAYGIN YAYILIMLI KİTLELER
LAKÜN İÇİNDE 3-4 hüc
BELİRGİN NÜKLEOL VE ATİPİ
HİPERKROMATİK NUC
ARTMIŞ SELLÜLERİTE
DESTRÜKTİF KANAMALI
LOBÜLER ÇAKIL TAŞI GÖRÜNTÜSÜ
İĞSİYSE MEZENKİMAL
s100 POZİTİF BOYANIR
A

kondrosarkoma

75
Q

epiteloid hemanjiom

A

vasküler tm

İLA

76
Q

epiteloid hemanjşoendotelyoma

A

vasküler tm

malign

77
Q

anevrizmal kemik kisti

A

osteoklastik dev h tm

benign

78
Q

non ossifying fibrom

A

osteoklastij dev h tm

benign

79
Q

kemigin dev h tm

A

ila veya malign

80
Q

rosai dorfman hst
erdheim chester hst
en Sık Myelom

A

hematopoetij neoplaziler

81
Q
EKSPANSİF
MULTİPL KAN DOLU KAVİTE
DESTRÜKTİF
20y-
uzun kemik METAFİZİNDE
LÜMENİ ERİTROSİTLİ
TELENJİALTAZİ OS İLE AYRIM ÖNEMLİ
A

anevrizmal kemik kisti

82
Q

dev h fibroblast ve histiosit
ÇOCUK ve METAFİZ
ileri yaşta diafizde görülürse BENİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM

A

non ossifying fibrom

83
Q

MATÜR İSKELET
kondroid matriks ve kalsifikasyon daha azdır
NÜKSLERLE SEYREDER
primer kemik tm%4-5
benign kemik tm %20
EN SIK SAKRUM
LİTİK EPİFİZYAL KİTLE
BAZEN EKLEME AÇILIR
yuvarlak,oval,poligonal,uzamış mononük stromal hüc
osteoklast benzeri dev h(neoplastik değil)

A

dev hüc tm

84
Q

kordoma

A

notokordal tm

malign

85
Q

fibröz displazi

hibernoma

A

mezenkimal tm

benigm

86
Q

adamantinoma bnz osteofibröz displazi

A

mezenkimal tm

İLA

87
Q

adamantinoma

A

mezenkimal tm

malign

88
Q

kemik üretimiyle giden arada stromal komponent

A

fibröz displazi

89
Q

EWSR 1
CIC REARR
BCOR

A

indif küçük yuvarlak h tm

90
Q

diafizer yerleşim
çocuk genç
yumuşak doku kitlesi
küçük yuvarlak hüc tm

A

ewing sarkomu

91
Q

kemiğin en sık görülen malign tm metastazlardır

osteoklastik veya osteoblastik olabilir

A
sırayla
prostat
meme
akc
böb
git
tiroid
92
Q

kırık iyileşmesi

A

bağ d iyileşmesi
skar bırakmaz
yeniden yapılanma
oluştuğu andan itibaren iyileşir
osteojenik ya da kondrojenik reperatif granülasyon dokusu
osteoblast osteoklast özelleşmiş kalsifiye

93
Q

primer iyileşme

A

kallus yok
ayrılmamış ya da osteosentez uygulanan
intramemb kemikleşme

94
Q
hematom fibrin makrofaj
periostun altında hematom birikimi
lenfosit birikimi
fibrin matriksi
PNL
hücre prolif ve pluripotent farklılaşması
nekrotik dokudan mediatör sal
geçirgenliğin artması ve göç
FİBROBLASTLARIN GELİŞİYLE GRANÜLASYON DOKUSU
YENİ DAMAR OLUŞUMU
A

enflamatuar yüzde 10

95
Q
3.günde OB osteoid sentezi
FB kollajen sentezi
KB kollajen ve GAG sentezi
fibröz kallus=GD ve kıkırdak
kollajen mik dayanıklılığı belirler
RADYOLOJİDE GÖRÜLMEZ
VASKÜLARİTE VE OB ARTIŞI
SUBPERİOSTEAL YENİ KEMİK YAPIMI
YÜZEYDE EKSTERNAL
İLİKTE İNTERNAL
KALLUSUN DAMARLANMASINDAN SONRA KEMİK GELİŞİMİ BAŞLAR
A

yumuşak kallus tamir dönemi yüzde40

96
Q

damarlanma ve osteoidin mineraliz
kemik kallus
ALP KONDROSİT ÖLÜMÜ LAKÜNLERE KILCAL D OBLAR GİRER
HEM PERİOSTEAL MEMB HEM ENKONDRAL OSSİF KEMİK FORMASYONU
ENFLAMASYON VE VASK AZALIR
MATRİKS ÜRETİMİ ARTAR
İMMATÜR WOVEN KEMİK İÇERİR

A

primer sert kallus
3-4 hf sürer
tamir dönemi
yüzde 40

97
Q

erken dönemdeki woven kemiğin matür lameller kemiğe dönüşmesi
hem OB hem OK artış
wolf kanunu
kemik iyileşmesinin makroskobik belirtileri en erken 7.gün ort 13.gün

A

remodelling fazı yüzde 70

98
Q

intraartiküler kemikte (femur boynu)
patella
karpal kemiklerde iyi gelişmiş periost olmadığı için

A

kallusla iyileşme olmaz
osteosentez yok
primer gibi
periostun önemi

99
Q

psödoartroz

A

tam birleşemeyen kırık kemik fragmanları arasında sinovya benzeri kavite oluşumu

100
Q

kemik iyileşmesini olumsuz etkileyen

A

ks
anemi
denervasyon
antikoa

101
Q

kırmızı yavaş

yavaş oksidatif

A

tip 1

102
Q

beyaz hızlı

hızlı glikolitik ve oksidatif

A

tip 2 a

103
Q

beyaz hızlı

hızlı glikolitik

A

tip 2 b

104
Q

beyaz hızlı

yarı hızlı glikolitik oksidatif

A

tip 2c

105
Q

kas boyu sabit
postop
artrit
kişiyi hareket ettirmeden atrofiyi önlemek

A

izometrik

106
Q

kas kısalır
post op
sporcularda antreman

A

konsantrik

107
Q

kas uzar

A

egzantrik

108
Q

kas atrofisinde nolur

A

kasta ps azalır protein yıkımı artar
myonükleer hüc sayısı azalır
satellit hüc prolif baskılanır

109
Q

EHA EGZERSİZLERİ

A

travma ağrı paralizi efüzyon eklem yüzey lezyonları

GERME EGZERSİZLERİ AKTİF PASİF

110
Q

KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ

A
kas liflerinin çapının artışına bağlı kas gücünü arttırır
kasta hipertrofi oluşturur
TİP 2 LİFLER
6-8HF GEREKLİ
ENZİM AKT BD KAPSAMINDA ARTIŞ
İZOMETRİK EGZERSİZLER TEK AÇI
İZOTONİK SBT DİRENÇ KAS TESTİ 4 ve üzeri

osteoporozlu hast endike çünkü mineral yoğunluğunu arttırır
İZOKİNETİK EN İDEAL SBT AÇISAL HIZ SBT GÜÇ HER AÇIDAN EŞİT

111
Q

kuvvetlendirme egz komplikasyonları

A

kb yükselmesi
kas yorgunluğu
kas ağrısı
aşırı kas yüklemesi

112
Q

dayanıklılık endurans egzersizleri

A

aerobik ritmik
süreklilik önemli
tüm kasların yarıdan fazlası çalışırsa kardiyopulmoner dayanıklılık da artar

ht dm kah endike

TİP 1 LİFLER
MİTOKONDRİ OKSİDATİF MYOGLOBULİN ARTAR
LAKTAT ÜRETİMİ AZALIR
2-4 hf