Romatoloji D3B4 Flashcards

1
Q

sinovyum eklem aralığına gitmez

A

kas tendon bileşkesi:entezis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

inf artrit belirtileri

A
sabah tutukluğu
dinlenme sonrası ağrıda artış
akt ile azalma
sistemik(halsizlik ateş iştahsızlık)
eklem dışı bulgular (üveit aşil tendiniti)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

intermittan artrit

A

gut
fmf
behçet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

aditif patern

A

kronik artritler

mesela RA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

püy görülürse

A

septik artrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

gezici artrit

A

Gut
Gonokokal artrit
ARA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ims

A

septik artrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

ağrı şişlik

KIZARIKLIK

A
Septik
kristal
reaktif
ARA
renkli artritler
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

septik artrit etkenler

A

gram + EN SIK S AUREUS (pyo ve pneu)
gram -(gonore n.men h.inf gençlerde)
gram - basil (e coli salmonella p species yaşlı ve ims)
mycobac ve fungus (kronik artrit)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

s aureus tdv

A

çoğu penisiline ve methisiline dirençli

VANKOMİSİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

gonokoksik artrit

A

genç cinsel
genellikle sis. belirtiler yok
sinovyal sıvıda septik artritin özellikleri
reaktifin aksine bu kültürde üretilebilir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

akut gut artriti

A
40Y+ E ve postmen K
E>K
sıklıkla 1.MTF( PODOGRA)
İNTERMİTTANT ATAK ANİ SPN DÜZELME
PNL FAGOSİTE EDİLMİŞ MONOSODYUM ÜRAR KRİSTALLERİ
POLARİZE MİK IŞIĞA NEG YÖNDE
KOLŞİSİNE İYİ YANIT (ishal yapar)
serum ürik asit düzeyi YND olabilir
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

akut gut artriti predispozan

A
alkol
dm
ht
hiperlipidemi
hiperürisemi
met hast
ağır yemek
travma operasyon
diüretik
düşük doz aspirin
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

CPPD HASTALIĞI

A
kalsiyum pirofosfat kristalleri
FİBRÖZ VE HYALİN
3.sırada görülür
KONDROKALSİNOZİS
DİREKT GRAFİDE OSTEOARTRİT
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

steril inf sıvı

A
RA
JIA
SPONDİLOARTRİT
FMF
BEHÇET
SLE
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

poliartritlerde diğer nedenler

A
fibromyalji
infeksiyon
malignite
hipo-hipertiroidi
osteomalasi
polimyaljia romatika
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

periferik yerleşimli poliartritler

A

RA

SLE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

aksiyel yerleşimli poliartritler

A

ankilozan spondilit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

simetrik poliartrit

A

RA
SLE
osteoartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

asimetrik poliartrit

A

Ankilozan spondilit

psoriatik artrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Eklenen şekil poliartrit

A

RA
AS
SLE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

intermittan poliartrit

A

poliartiküler gut

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

gezici poliartrit

A

ARA
lyme
iyilik dönemi yok

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

spondilit/simetrik

sakroilit/asimetrik

A

ankilozan spondilit

aşağıdan yukarı doğru

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

SLE belirtiler

A
deri döküntüsü
oral ülser
fotosensitivite
plörezi
perikardit
bayılma
konvülsiyon
depresyon
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

psöriatik artrit belirtiler

A

deri döküntüsü

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

spondiloartrit grubu belirtiler

A

göz yakınmaları
kuru göz
sklerit
üveit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

reaktif artrit belirti

A

akut ishal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

enteropatik artrit

crohn ülser

A

kronik ishal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

skleroderma ve MBDH belirti

A

raynaud fenomeni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

gonokoksik artrit ve reaktif artrit belirtiler

A

üretral ve vajinal akıntı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

akut inf poliartrit nedenleri

A
EN SIK VİRAL
bakt
ARA
serum h
henoch schönlein purpurası
sarkoid poliartriti
bd hast ve spa başlangıcı
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

viral poliartritler

A
rubella hepatit B parvov B19 kabakulak EMV influenza CMV
en fazla 6 hf içinde iyileşme
prodrom veya aşılanma sonrası
sıklıkla SİMETRİK VE POLİART
ATEŞ DERİ DÖKÜNTÜSÜ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q
GEZİCİ
STREPTOKOK
BÜYÜK EKLEM
RENKLİ ARTRİT
ATEŞ KARDİT KORE ERİTEMA MARJİNATUM DERİ ALTI NODÜLLERİ
TANIDA + boğaz kültürü ve ASO +
ASPİRİNE İYİ YANITTTT(işitme problemi)
A

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

dissemine gonokok (gezici veya eklenen)
ateş+deri lezyonları( eritematöz papül,peteşi,vezikül,püstül)
tenosinovit
meningokok enf

A

bakt poliartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q
K/E:3
KÜÇÜK
KRONİK SİNSİ
EKLENEN TİP
MKF SUBLUKASYON
SİMETRİK VE EROZİF
SİNOVYUMDAN BAŞLAR YUMUŞAK HAMUR KIVAMI
SİNOVYAL HİPERTROFİ
TENOSİNOVİT
EL SIRTINDA ATROFİ
Z ŞEKLİ DEFORMİTE
KUĞU BOYNU DEFORMİTE
DERİ ALTI NODÜLLER AC PARANKİMİNDE ROMATOİD NODÜLLER
SKLERİT(tdv edilmezse perforasyon ortaya çıkabilir)
RF VE CCP POZİTİF
A

romatoid artrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q
eklem aralığı daralmış
akt ile azalana
akut faz reaktan var
İNTEROSSEÖZ KAS ATROFİSİ
KARPAL TÜNEL SEND
A

romatoid artrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q
DİSTAL HEBERDEN NOD
KEMİKSİ/SERT ŞİŞLİK
OLAY KIKIRDAKTA BAŞLAR
EKLEM ARALIĞINDA DARALMA
PERİARTİKÜLER YENİ KEMİK OLUŞUMU
VE SKLEROZ      OSTEOFİT
PROX BUŞART NODÜLÜ
AKT İLE AĞRI ARTAR ÇÜNKÜ NON İNF
A

osteoartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q
doğurganlık çağı K 9 kat fazla
%90-95 PIF,diz,bilek,MKF,SİMETRİK
JACCOUD ARTROPATİSİ(düzeltilebilir ligaman ve tendon tutulumu)
EROZİF ARTRİT ÇOK SEYREK
RAYNAUD FENOMENİ
MALAR RAŞ
DİSKOİD LUPUS
SAÇ DÖKÜLMESİ
GLOMERÜLONEFRİT
ANEMİ LÖKOPENİ TROMBOSİTOPENİ
PLÖREZİ PERİKARDİT FOTOSENSİTİVİTE
A

SLE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

ANA
ÖZELLİKLE ANTİ DSDNA VE ANTİ SM
AKA
POZİTİFFFFF

A

sle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

boriatik artrit hangi grup

A

spondiloartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

asimetrik oligoartiküler tip

boriatik spa

A

SOSİS PARMAK DAKTİLİT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

DİF tutulumu

boriatik artrit spa

A

simetrik tırnak değişimi

EN TİPİK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

artritis mutilans

boriatik spa

A
EN SEYREK
KEMİKTE BELİRGİN LİZİS
KALEM OKKA
TELESKOPİK PARMAK
OPERA DÜRBÜNÜ EL
FALANKSLAR İÇ İÇE GEÇMİŞ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

aksiyel tutulum

boriatik spa

A

ankilozan spondilit gibi

YÜKSÜK TIRNAK PİTTİNG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

REAKTİF ARTRİT

REİTER SEND

A
spondilit sınıfı
ASİMETRİK
ENTEZİT ÜRETRİT PROSTATİT SİSTİT KONJUKTİVİT ÜVEİT ORAL AFT
KERATODERMA BLENORAJİKA
SİRSİNAT BALANİT
EPİN KALKANEİ(topuk dikeni)
AYAKTA RENKLİ ARTRİT(aşik enteziti)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

TOFÜS(yumuşak dokuda biriken kristale karşı gelişen reaksiyon)
PARAARTİKÜLER EROZYON
KANCA DEFORMİTE

A

kronik poliartiküler gut

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

bel neresi

A

son kosta altı

inf gluteal kaslar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

bel ağrısı ile ilgili

A
yetişkinlerin %80i
baş ağrısından sonra 2.
%85 kaynak bulunamaz
EN SIK MEKANİK
bunların %80-90ı 6 hfda iyileşir
%10-20si kronikleşir
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

BEL AĞRISINDA AKUT ZORLANMALAR

A

lomber strain
lomber sprain
lomber disk hernisi (%4)
kauda ekuina send (%0.04)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

BEL AĞRISI DİĞER GENEL NEDENLER

A

postür boz kas dengesizliği
miyofasiyal ağrı send
fibromyalji send

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

BEL AĞRISI DEJENERATİF NEDENLER

A
osteoartrit( faset eklem)
spondiloz (disk dej)
dej spondilolistezis
lomber dar kanal (%3)
diffüz idiopatik skletal hiperostozis(DISH)
sakroiliak eklem sorunları (disfonk dej)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

travmatik bel ağrısı

A
burst kırığı
kompresyon kırığı
travmatik spondilozis
dislokasyonlar 
kas bağ d yırtılması
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

konjenital bel ağrısı

A
hemivertebra
blok vertebra
faset eklem tropizmi
transizyonel vertebra anomalisi(sakralizasyon,lumbalizasyon)
skolyoz
displastik spondilolistezis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

spesifik spondilodiskit

A

brusella

tbc (pott hst)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

metabolik bel ağrısı

A

kemiğin paget hast

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

bel ağrısı kırmızı bayraklar

A
20- 55+
major travma
malignite
STEROİD VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI
İSTİRAHATTE AZALMAYAN ŞİDDETLİ AĞRI
TORASİK AĞRI
GECE UYANDIRAN AĞRI
ÖKSÜRME VE VALSALVA İLE ARTAN AĞRI
YAYGIN AĞIR NÖROLOJİK BULGULAR
KONSTİTUSYONEL SEMPTOM (ateş,kilo kaybı,gece terlemesi)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

omurga kırığı görüntüleme

A

direkt grafi
bt
sintigrafi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

kanser enf veya kauda ekuina send bunlara ek olarak neler istenir

A

lab ve MR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

> 6 hf ise ve nörolojik semp yoksa EMG

A

nörolojik semp varsa MR veya BT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

spondiloartritler

A
ankilozan spa
farklıkaşmamış spa
psöriatik artrit
jüvenil spa
reaktif artrit
akut anterior üveit
ülseratif kolit/crohn hst ilişkili artrit
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q
sinsi 
>3 ay süreli
40y- başlar
akt ile düzelme
GECE AĞRISI
SAKROİLİAK EKLEM ÜZERİNDE DUYARLILIK
AZALMIŞ GÖĞÜS EKSPANSİYONU
NÖROLOJİK DEFİCİT YOKLUĞU
A

inf bel ağrısı

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

lomber omurga hareketlerinin hem SAGİTTAL hem FRONTAL planlarda kısıtlanması
GÖĞÜS EKSPANSYONUNDA DARALMA
HLAB27

A

ankilozan spondilit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

eklem kapsülü yapısı

A

dışı fibröz kemiğe bağlı periost

içi sinovyal kıvrımlı zaman zaman derinleşir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

sinovyal membran

A

iç yüzü YASSI VEYA KÜBİK HÜC
BM YOK
GEVŞEK VEYA YOĞUN BD VEYA YAĞ DOKUSU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

ECM bileşeni

A
su
tip 2 kollajen
proteoglikan
kollajen dışı proteinler
yaş arttıkça su azalır
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

osteoartrit diğer isimleri

A

osteoartroz
hipertrofik artrit
gonartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q
yaşla birlikte erozyon
mekanşk biyokimyasal
kollajen dışı yapısal değ
kollajen ağında zayıflık
fissür
EN SIK EKLEM HST
İLERİ YAŞ OYNAR EKLEM 
KIKIRDAK TUTULUMU
KENARLARDA YENİ KEMİK YAPIMI
OMURGA DİZ KALÇA GİBİ YÜK TAŞIYAN EKLEMLERDE
A

osteoartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

primer osteoartrit

A
ailesel
k>e
idioptik multipl eklem
dinlenmekle geçen ağrı mekanik
falankslarda osteofit
ileri yaş
HAREKET SERT VE KREPİTASYON VAR
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q
proteoglikan kaybı fibrilasyon kleft ayrışma eklem yüzeyinde düzensizlik
LOOSE BODIES
KIK İNCELME KONDROSİT PROLİF
EBURNASYON
EKLEM KIK KAYIP ALTTAKİ KEMİK AÇIKTA
SUBKONDRAL KEMİKTE KALINLAŞMA
EKLEM FARESİ
KONDROSİTLERDE KÜMELENME
EROZYON ÖDEM İNCE ÇATLAK
ÇAKIL TAŞI OSTEOKONDROMATOZİS
A

osteoartrit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

sekonder osteoartrit

A
intraartiküler fraktür
infektif artrit
RA
KONJ kalça çıkığı
anormal yüklenme
metabolik endokrin
72
Q
yumuşak dokuda ligament kasta hafif enflamasyon ve sertlik
kemikte subkondral kist skleroz osteofit
enkondral kalsifikasyon
kemik yerine finrokartilaj d gelişimi
remodelasyon ve deformite
A

osteoartrit

73
Q

osteoartrit patogenez

A

rezorbsiyon ve onarımda dengesizlik
genetik çevresel metabolik biyokimyasal
aşırı zorlama veya normal zorlama

74
Q
asıl hedef SİNOVYUM
lökositlerle infiltre
SİNOVYAL MEMB PROLİF
KIK VE SUBKONDRAL KEMİKTE EROZYON
PANNUS
MAKROFAJ VE LENF BASKIN ENF
DAMAR PROLİF
VASKÜLİT FİBRİNOİD NEKROZ
HİPERTROFİK VİLLÖZ
LENFOİD AGREGAT
VASKÜLARİZE VE MATÜR PANNUS
A

ra

75
Q
SUBLUKSASYON
DİSLOKASYON ADEZYON 
SERBEST RICE BODY
KIK VE PERİART EROZYON
seyrek fibröz ve kemiksel ankiloz
HİSTİOSİT PALİZAT
sekonder artrit deforte komşu kemikte osteoporoz
GERMİNAL MERKEZ LENFOİD İNFİLT
A

RA

76
Q

hla b27 ilişkili

A

seronegatif spa

77
Q

asemp hiperüriseminin guta dönüşümü

A
yaş 
süre
genetik
alkol
OBEZİTE
TİYAZİT DİÜRETİK
KURŞUN TOKS
78
Q

tanıda kullanılanlar

A

otoantikor

79
Q

akt tayini

A

esh
crp
ANTİ DSDNA
kompleman c34

80
Q

demir eksikliği anemisine sebep olan

A

nsaii

81
Q

otoimmün hemolitik anemiye sebep olan

A

sle

82
Q

mikroanjiopatik hemolitik anemiye sevep olan

A

skleroderma

83
Q

makrositer anemi

A

b12

84
Q

lökositoz ve nötrofili

A

STİLL HST
KS KULLANIMI
vaskülit
aktif ra

85
Q

LÖKOPENİ

A

SLE
SJÖRGEN
FELTY SEND (ra)
İLAÇ (CYP AZA MTX)

86
Q

eozinofili

A

churg strauss send
vaskülit
aktif ra

87
Q

trombositoz

A

vaskülit

aktif ra

88
Q

TROMBOSİTOPENİ

A

SLE
ANTİFOSFOLİPİT SEND (AFS)
İLAÇ (CYP AZA)

89
Q

albumin azalması

A

negatif akut f r
sle
kronik kc hst
malabs send

90
Q

transaminaz yükselmesi

A

sle
ra
STİLL Hst
ilaç (nsaii MTX AZA)

91
Q

serum bun ve kreatinin yükselmesi

A

sle
skleroderma
vaskülit
ilaç (nsaii)

92
Q

kas enzimlerinde yükselme

ck ldh ast aldolaz

A

polimiyozit dermatomiyozit

93
Q

proteinüri

A
sle
skleroderma
vaskülit
amiloidoz
ilaçlar (nsaii)
94
Q

hematüri

A

sle
vaskülit
ilaç( nsaii cyp hemorojik sistit mesane ca)

95
Q

hem tanı hem izlem

A

anti dsdna

ANCA( wegener granülomatöz,mikroskobik PA, churg strauss eozinofilik PA)

96
Q

akut faz reaktanı azalanlar

A

albumin
transferrin
transthyretin

97
Q

esh yükselmesine sebep olanlar

A
anemi
fibrinojen
gebelik
alb azalması
globulin artması
98
Q

esh

A

polimyaljia romatika

temporal arterit tanı ve izleminde

99
Q

aso

A

ara ve poststreptokokal artrit dışında kullanılmaz tanıda

100
Q

RF

A
IgM tipi
rose waaler
latex agg
NEFELOMETRİ
ENDOKARDİT TBC SY LEPRA HEPATİT KALA AZAR KC SİROZU SARKOİDOZ İNTERS AC FİBROZİSİ WALDENSTRÖM KRYOGLOBULİNEMİ
101
Q

anti histon +

A

ilaca bağlı lupus
sle
ar

102
Q

anti dsdna +

A

periferik

sle

103
Q

benekli

ena

A
ale
sjörgen
skleroderma
mbdh
sağlıklı
104
Q

nükleoler rna pol 1
skleroderma
poliyozit
dermatomyozit

A

skleroderma

105
Q

skleroderma CREST

A

sentromerik RNA

106
Q

antikardiyolipin

A

ig g m a

107
Q

lupus antikoagülanı

A

uzanış aptt

tkr tromboz

108
Q

anti beta 2 glikoproteini 1

A

en spesifik

109
Q

antifosfolipit antikorlar

A

tkr tromboz
tkr düşük
livido retikularis
trombositopeni

110
Q

c anca wegener

A

p anca mpo mikroskobik PA

111
Q

monogenik otoinf

A

fmf

traps

112
Q

poligenik otoinf

A

gut inf bdh

113
Q

mixed pattern

A

psöriatik
behçet
as

114
Q

poligenik otoimm

A

ra sle

115
Q

monogenik otoimm

A

otoimm lenfprolif ipex

116
Q

otoinf özellik

A
doğuştan
hızlı
nonspes
monosit
makrofaj
sitokin 
tanıyıcı mol
117
Q

otoimm

A
kazanılmış
otoantikor
il 4,6,17
kesintisiz
lenfosit baskın
mhc 2
yavaş hızlı spn yanıt
118
Q

treg

A

tgfB ve foxp3

119
Q

th17

A

otoimm
ekstrasek
bakt ve fungus
yara iyileşmesi

120
Q

periferik doku antijenlerini t lenfositlere sunan

A

AIRE GENİ

121
Q

APECED

A
AIRE MUT
OTOİMM POLİGLAND TİP 1
CANDİDİASİS
EKTODERMAL DİSTROFİ(TIRNAK)
OR GEÇİŞLİ
HİPOLAR
122
Q

Treg

A
cd4+
cd25+
IL2a zinciri
foxp3 tgfB
IL-10 üretimi
123
Q

IPEX SEND

A
immun disreg
FOXP3 GEN MUT TREG ETKİLENİR
TİP 1 DM EN SIK
TİROİDİT
X GEÇİŞLİ
TİPİK TRİAD(endokrinopati dermatit enteropati)
ŞİDDETLİ DİYARE
124
Q

ALPS

A
OTOİMM LENFOPROLİF SEND
FAS HETEROZİGOT MUT
T HÜC APOPTOZ OLMAZ
OD ERKEN ÇOCUKLUK
SPLENOMEGALİ
LAP
HEPATOMEGALİ
ÇİFT NEGATİF T HÜC BİRİKİMİ
125
Q

TİP 1 HS

A

NONSELF
ALLERJEN
OTOİMM DEĞİL

126
Q

otoimm

A

K>E yüzde 75
erişkinde toplam %5-7
ERKEKLERDE İSE AS VE TİP 1 DM FAZLA

127
Q

poligenik bozukluk

A

etkilenme genellikle MHC HLA
6.KROMOZOM
EN GÜÇLÜ İLİŞKİ MHC2
İSTİSNA OLARAK HLAB27 ANKİLOZAN SINJF 1

128
Q
yüzde 80 HLAb27
GENÇ YETİŞKİN
AKSİYAL 1/3 periferik
ASENDAN
SİNDESMOTİF 
BAMBU KAMIŞI
A

ankilozan spondilit

129
Q

ARA

A

5-25 Y
M PROTEİNİ HĞC DUV KARD NÖRON

GRUP A KHİDRAT PROTOPLAST SUBT VE
KAUDAT

HYALÜRONİK ASİT KAPSÜL SİNOVYA
JONES KRİTERİ
EKGDE PR UZAMASI

130
Q

prokainamid

hidralazin

A

SLE

131
Q

bleomisin

kokain

A

skleroderma

132
Q

toksik yağ send

A

colza oil

133
Q

dermatomyozit

polimiyozit

A

trna sentetaz antikoru

134
Q

transdüksiyon res süreleri

A

tirozin kinas en fazla (NGF GEN EKSP)
g proteini (PGE2 HİSTAMİN)
ligant iyon en az(KAPSAİSİN GLUT H GABA ATP SEROTONİN)

135
Q

primer nosiseptor hangi lamimalar

A

1.2.5

136
Q

wind up fenomeni

A

NMDA

MG TIKACI

137
Q

lateral yol

A

talamus vpl çek
pri sec somatosens kortex(ağrılı uyaranın tanımlanması lokalizasyonu)
parietal operculum
insula

138
Q

medial yol

A
med ve intralaminar talamik nuc
ant singulat kortex(duyusal tepkiler ağrının algılanmasında primer)
amigdala
hipokampus
hipotalamus
139
Q

spinal inh

A

glisin adenozin

140
Q

supraspinal inh

A

inen inh akt
periaqua gri endojen opiatlar rostral medulla
dorsal kökü blok
raphe magnus nuc
SEROTONİN NE GABA SOMATOSTATİN ENKEFALİN DİNORFİN

141
Q

ağrı tdv İLK TERCİH EDİLENLER

A

NSAİİ
TENS
SİNİR BLOKAJI
FTR

142
Q

ağrı tdv ikinci tercih

A

OPİOİD
NÖROLİZİS
TERMAL TDV

143
Q

ağrı tdv en son

A

NÖROSTİMÜLATÖR
İMPLANTE İLAÇ POMP
CERRAHİ
NÖROBLASYO

144
Q

TİP 2 HS
ORGANA SPESİFİK
ANTİKOR

A

OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ
ARA
GOODPASTURE
PEMFİGUS VULGARİS

145
Q

TİP 3 HS
SİSTEMİK
İMMUN KOMPLEKS

A

SLE
RA
SKLERODERMA
KRİYOGLOBULİNEMİ

146
Q

TİP 4

T HÜC

A

DM TİP 1
RA
MS

147
Q
TSH RES ANTİKORU
HİPERTİROİDİ
TİROTOKSİKOZ
GUATR
EKZOFTALMUS
EPİTELYAL HİPERPLAZİ
VAKUOL OLUŞUMU
A

GRAVES

148
Q
ANTİ TG
ANTİ TPO
ANTİ M
ÖNCE BÜYÜR SONRA ATROFİ
HURTHLE HÜC
LENFOİD FOLİKÜLLER
KRONİK YANGI
ONKOSİTİK H
A

HASHİMOTO

149
Q
LANGERHANS
B HÜC ANTİKOR
ATROFİ
HARABİYET
İNFİLTRASYON
A

DM TİP 1

150
Q
KORPUSU ATROFİK GASTRİT
B12 AZ
İNTRİNSİK FAKTÖR AS
PARİETAL HÜC ANTİKOR
İNTESTİNAL METAPLAZİ +-
A

PERNİSİYÖZ ANEMİ

151
Q
XEROSTOMİA TÜKÜRÜK BEZİ
XEROPHTALMİA GÖZYAŞI
ORTA YAŞ KADIN
ANTİ RO (SSA)
ANTİ LA (SSB)
SPESİFİK
ANA+ %50
MİNÖR TB PERİDUKTAL LENF AGREGATLARI
A

SJÖRGEN SEND

152
Q
ANTİGLOMERÜLER GN
NON KOLLAJENÖZ TİP 4 ANTİKORU
PULMONER ALVEOLAR KAPİLLER
ÇAPRAZ RXN 
İMMUN KOMPLEKS
BM KALINLAŞIR
ANTİ IG G LİNEER
A

GOODPASTURE SEND

153
Q

DESMOZOMLARS KARŞI IGG ANTİKOR
İNTRAEPİDERMAL AYRILMA
AKANTOLİZİS
DERİ VE ORAL MUKOZA

A

PEMFİGUS VULGARİS

154
Q
BM BOYUNCA LİNEER IGG BİRİKİMİ
SADECE DERİYSE DİSKOİD LUPUS
BAZAL EPİ VAKUOLİZASYON
FOLİKÜLER TIKAÇ
HİPERKERATOZ
DEFORMİTEYE NEDEN OLMAYAN SİNOVİT
FİBRİNÖZ EKSUDA
ARTERLERDE SOĞAN ZARI KALINLAŞMA
REAKTİF B HÜC
MAKULOPAPÜLER DÖKÜNTÜ
A

SLE

155
Q
BÖB IGG C3 C1Q birikimi
HİÇBİR LEZYON TANISAL DEĞİL
FARKLI AŞAMALARDA LEZYON
BİYOPSİ AŞAMA İÇİN
WİRELOOP LEZYON
EN KÖTÜSÜ 4,6
ENNSIK 4
Birlikte olabilirler
A

LUPUS NEFRİTİ

156
Q

BÜYÜK(DEV H TEMPORAL ARTERİT VE AORTU TUTAN TAKAYASU)
ORTA(POLİART NODOSA)
KÜÇÜK(ANCA)

A

VASKÜLİT

157
Q
HENOCH SCHÖNLEİN
ÇOCUK
PALPABL PURPURA
FİBRİNOİD NEKROZ
LÖKOSİTOKLOZİ
İNFİLT
ARTRİT
A

IGA VASKÜLİT

158
Q
SİSTEMİK FİBROZİS
ORTA İLERİ YAŞ ERKEK
LENFOPLAZMO YANGI
LAP
HEPATOBİLİER
PANKREAS
RP
BÖB
TÜK
GY
STORİFORM FİBROZİS
OBLİTERATİF FLEBİTİS
A

IGG4 İLİŞKİLİ

159
Q

septik artrit komplikasyonları

A
dislokasyon
sepsis
avasküler nekroz
kıkırdak yıkımı
artroz
160
Q

septik artrit çoğunlukla hematojen yayılım

A

KALÇA DİRSEK OMUZ AYAK BİLEĞİ DIŞINDA

BUNLAR METAFİZER OM DEN YAYILIR

161
Q

çocuklarda transient sinovit

A
çocuk iyi 
yürür ama aksar
genel bulgu yok
üsye sonrası 
2g iyileşme
162
Q

septik artritte görüntüleme

A

xray geç eklem aralığında artma
usgde efüzyon olmaması anlamlı
mr om için değerli
artrosentez 18g iğne

163
Q
GRANÜLOMATÖZ
ALEVLİ DEĞİL
EROZİF
OSTEOPOROZ
KAZEİFİYE NEKROZ
SİNOVİEKTOMİ
A

tüberküloz artriti

164
Q
oligo poli
sistemik
pannus
granülasyon dokusu
çocukta
subkond kemik rezorb
kemik erozyonu
kık hasarı
ankiloz
A

jia

165
Q
propriosep ve ağrı duyusu yokluğu
cip 
psh
dm
myelomeningosel
charcot
A
166
Q

KEMİĞİN MEDULLASINDAN
METAFİZ
AHO GENELLİKLE ÇOCUKTA SİNÜZOİDAL ARTERLER ORİJİN SEPTİK EMBOLİ ÇOCUKLARDA FİZİS PLAĞI
18ay

A

osteomyelit

167
Q
yeterli tdv edilmemiş
sequestrum
involkrum
drenaj sinüs ağzı
pürülan discharge
kronik tkrda cerrahinin yeri yok
A

kronik om

168
Q
en sık omurga
venöz pleksus
kifoz
pott parapleji
bel ağrısı
inf
om
A

tbc spondiliti

169
Q

kemikte kalsiyumun ne kadarı organik matrikste tutulur

A

%99

170
Q

d vit metabolizması

A

kc’de 25-deoksi dönüştürülür (kolekalsiferol)

asıl aktif olan 1-25 deoksikolekalsiferole böbreke 1 alfa dehidroksilaz enzimiyle dönüştürülür

171
Q

pth görevleri

A
kemikten ca rezorbsiyonu
1alfa dehidroksilazı arttırır
d vit oluşumunu arttırır
böb ca reabsorbsiyonu arttırır
böb p atılımını arttırır
172
Q

hipokalsemi nedenleri

A
hipomag
fosfat
sitrat
edta
flor
solunumsal alkaloz
pankreatit
DM VE HPT ANNE
neonatal
173
Q

hipokalse klinik

A
uyuşma kramp 
yorgunluk
kas ağrısı
QT uzanası
chovstek
trousseu
174
Q

hiperfosfatemi

A

pth disfonk

eksikliği

175
Q

hipofosfatemi

A

ağır osteomalazi(d vit eksikliği)
primer hpt
fosfatüri