Farma D3B5 Flashcards

1
Q

peptik ülserin iki önemli özelliği

A

asit ve pepsin ile temas eden yerlerde

en az muskularis mukozaya kadar inmiş

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

peptik ülser nedneleri

A
%90 HP VE NSAİİ
zollinger ellison send
mide muk zedelenmesi
KS
sigara alkol
psikojenik
kronik hst
akut ağır stres
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

asit salgılanmasını azaltan ilaçlar

A

h2 res blokörleri
proton pomp inh
antimuskarinik ilaçlar(artık kullanılmıyor)
somatostatin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

antiasit ilaçlar

A

sistemik(sodyum bikarb,dhidroksi al sodyum bikarb)

diğerleri(kalsiyum mag alü)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

koruyucu tab oluşturan sitoprotektif

A

sukralfat
kolloidal bizmut
karbenoksolon
mizoprostol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

hp eradike eden

A

üçlü tdv 14 günlük
omeprazol klaritromisin ve amoksisilin/metronidazol

dörtlü tdv eğer direnç varsa
bizmut salisilat ve tetrasiklin eklenir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

antiasit özellikleri

A

zayıf baz
mide hcl rxn girerek tuz ve su
İNTRAGAST ASİDİTEUİ AZALTIR
yemekten 1 saat sonra 156 etki 2 saat sonra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

antiasidin etkisi nelere bağlı

A
formülasyon
dissolüsyon oranı(likit tablet)
suda çöz
asitle rxn oranı
midenin boş olması
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

sodyum bikarbonat

A

sistemik CO2 NACL
GASTRİK DİSTANSİYON VE GEĞİRME
CO2DEN DOLAYI
KALAN ALKALİ KISIM YÜKSEK DOZDA VEYA BY METABOLİK ALKALOZ

nacl, KKY BY HT sıvı retansiyonunu arttırabilir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

kalsiyum karbonat

A
antiasit
sodyum bikarb göre daha az çözünür
daha yavaş rxn
kalsiyum içeren SÜT ürünleriyle karbonat alınmamalı
SÜT ALKALİ SENDROMU
HİPERKALSEMİ
BY
METABOLİK ALKALOZ
başka endikasyonlar için de kullanılır
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

magnezyum ve alü bileşikleri

A
antiasid
sistemik değil
HCL İLE YAVAŞ RXN
KLORİD VE SU
GEĞİRME VE MET ALKALOZ YOKKK
magnezyum diyareye
alü konstip ve ansefalopatiye neden olur
GISten emilir BÖB ATILIM(by uzun süre kullanma)
KOMBİNE PREPARAT
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

antiasitler ilaç etkileşimleri

A

intragast ph arttırarak veya ilaçlara bağlanarak DİGOKSİN KETOKONAZOL abs azaltabilirler

zayıf baz ve asidik ilaçların çöz değiştirir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

antiasitlerin hangileriyle şelat oluşturur

A

TETRASİKLİN
FLUOROKİNOLON
ITRAKONAZOL
DEMİR

2 saat sonra

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

h2 res blokörleri (TİDİN)

A
famoTİDİN nizaTİDİN
BAĞ HIZLI ABS İGE(%50 etkisi azalır)
NİZATİDİNİN İGE çok az
yarı ömür 1-4 s ama etkisi 10 s 2 doz
KCDE MET
GF TS BÖB ATILIM
BY VE KY CİDDİYSE DOZ AZALTILMALI
YAŞLILARDA KLİRENS %50 azalır
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

h2 blo mekanizması

A

parietal h h2 res KOMPETETİF ANTAGONİZMA

bazal ve besinlerle stim asit salgısını LİNEER VE DOZA BAĞIMLI inh eder

OLDUKÇA SELEKTİF SADECE H2

PEPSİNİN HACMİNİ VE MİKTARINI DÜŞÜRÜRLER

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

h2 mek gastrin ilişkisi

A

1) gastrin veya vagal uyarıyoa enterokromaffin hüc salınan histaminin parietal h h2 res bağlanmasını ve camp uyarmasını inh eder
2) h2 res bloke edilmesi durumunda gastrin ve ach parietal h üzerindeki direkt uyarıcı etkisi de azalır

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

h2 res blo

A

4 ilacın potensleri arasında 50 kat fark var

asit sekresyonunu rutin dozda %60-70 inh ederler

ÖZELLİKLE NOKTURNAL ASİDİ ETKİN İNH

diğerleri (besin gastrin vagus kafein insulin psişik) orta düzeyde inh

SALGININ HEM HACMİNİ HEM KONS AZALTIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

h2 res blo ETKİLEMEDİĞİ

A

MUKUS SALGISI

MİDE MOTİLİTESİ VE BOŞALMASINI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

h2 res blo etkisi

A

parasempatolitik ilaçlardan daha güçlü

parietal h if inh NORMAL KİŞİLERDE B12 EKSİKLİĞİ YAPMAZLAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

h2 res blo yan etkileri

A

%3ten az
myalji
yb iv NAZOKOMİYAL PNÖ
MENTAL DEĞ(KONF HALLÜS AJİ) iv yaşlı ky by daha çok SİMETİDİN

KAN DİSKRAZİ NADİR
KARDİYAK H2 BLOKAJI BRADİKARDİ
HIZLI İNFÜZ HİPOTANS 30 dk
REVERSIBL KC FONK ANOMALİ NADİR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

simetidin

A
h2 res blo
antiandrojenik etkili
jinekomasti
galaktore
oligospermi
VARFARİN DİAZEPAM FENİTOİN KİNİDİN KARBAMAZEPİN TEOFİLİN

kreatinin ve prokainamid renal tüb sekresyon için yarışır ve onların kan düz arttırabilir

famotidin dışında diğerleri özellikle kadınlarda etanolün gastrik İGE inh eder KAN ALKOL DÜZEYİNİ ARTTIRABİLİR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

PPI (PRASOL)

A
omeprazol po pe
EN SIK
BAZAL VE NOKTURNAL ASİT İNH
HER TÜRLÜ UYARANA TAM İNHİBİSYON
GASTRİN SALGISINI SEKONDER ARTTIRIRLAR

PEPSİN SALGISINA DOKUNMAZLAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

omeprazol

A
ppi
NONSELEKTİF SULFHİDRİL BAĞ (yemeklere de bağ) irreversible
lipofilik zayıf baz ön ilaç
bağ açılan kapsülleri sayesinde biyoyar %50-65 e arttırılmış
absorb gecikir ama etkilenmez
tek doz sabah kahvaltıdan önce
ALBUMŞN VE ALFA1 ASİT GP BAĞLANIR
IGE
2C19 ile met (varfarin fenitoin diazepam)
yarı ömr kısa 0,5-1,5 saat
etki süresi uzun
renal klirensi düşük sadece ciddi
KY DOZ AYARLA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

ppi endikasyonları

A

mide ve duo ülseri 4-6 hf
nsaii gastropati önlenmesi misoprostolden daha etkili ve ucuz
GÖR tdv 4-8 hf en etkili ilaç ppi
zollinger ellison send h2’den daha etkili

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

ppi yan etkiler

A
DEMANS
KALÇA OMURGA BİLEK KIRIĞI
OSTEOPOROZ
B12 FE MG CA MALABS
CİDDİ HİPOMAG
SEK HİPOKALSEMİ
AKUT İNT NEFRİT
KBH
ASTENİ%15
NAZOKOMİYAL PNÖ
C DİFFİCİLE RİSKİ
ENTERİK ENF
SEKONDER GASTRİNEMİ ECL HİPERPLAZİSİ

HP ENF TEK BAŞINA KULLANILMAMALI
MİDE CA ÖNCÜŞÜ ATROFİK GASTRİK İNSİDASI VE GASTRİTİ ARTTIRABİLİR

KÜÇÜK BENİGN GASTRİK FUNDUS BEZ POLİP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

ppi ilaç etkileşim

A

klopidogrel (akt azaltır ciddi kvs komp)
fenitoin
varfarin
diazepam

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ RABEPRAZOL VE PANTOPRAZOLDA BEKLENMEZ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

antimuskarinik ülser ilacı (ZEPİN)

A

pirenZEPİN telenZEPİN

SELEKTİF M1 BLO

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

sukralfat

A

pepsinin yaptığı pro hidrolizini inh eder
ülserin üzerinde PROTEİN VE FİBRİNOJEN TAB İLE KOMPLEKS ÖRTEN ve onu asit pepsin ve safradan koruyan bir tabaka
mide mukozasından pg sentez ve sal artırrır (sitoprotektif)

mide ve duo ülserinde etkinliği h2 blo aynı

4-6 hf günde 4 kez yemekten 1 saat önce veya yatarken

ppi ile birlikte kullanılmamalı çünkü ASİT VARKEN ETKİLİ

yapısında ALÜ BULUNDUĞUNDAN BY KULLANILMAMALI

%10 konstip Digoksin fenitoin tetrasiklin simetidin abs düşer 2 saat sonra alınır

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

kolloidal bizmut

A

hp bakterisid
peptik ülserin yüzeyindeki proteinli eksudayla birleşir yapışkan tabaka oluşturur

NÖROTOKSİK METAL KISMEN ABS ANSEFALOPATİ ATAKSİ BA KONF KONV

BY KULLANILMAMALI

FEÇESİ VE DİL SİYAH BOYANIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

mizoprostol

A

pge1 metilli
ABORTUS
MUKUS VE BİKARBONAT SAL ARTTIRIR

HCL SALGISI AZALTIR

SADECE MİDE ÜLSERİNE ETKİLİ

SADECE NSAİİ BAĞLI MİDE ÜLSERİ

GÜNDE 4 kez
diyare

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

nsaii

A
4 çift bağ 5.8.11.14
20 c
h memb fosfolipit havuzu
serbest kons çok az
prostanoid (pg tx)
pg g ve h primer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

prostanoid rolleri

A
inf artar
lokal hemostaz
ht
tromboz
ateroskleroz
dm
dismenore
kansere bağlı hiperkalsemi
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

aspirin

A
cox 1 ve 2 irrevers
çok düşük dozları antitrombotik etkili
astım
reye send
ürtiker
anjioödem
analjezik gastropati
böb sodyum ve su retansiyonu
hiperkalemi
akut böb yet
trombosit agg inh
34
Q

nsaii mukoza hasarı

A
mide muk bariyerinde bozulma
pg sentdzinde azalma
mukus ve bikarb sekresyonunda azalma
hüc turnover azalma
trombosit fonk azalma irrevers
35
Q

özefagial ülserasyon

A

parasetamol daha güvenli
pot içeren tablet tetrasiklin uzun durması
anormal özofagus motilitesi ve hiatual herni hst
bol suyla iç
ayakta kal
gastrik ülser>
klinikte ülser oranı %2

36
Q

prokinetik ilaçlar

A

konstip ileus gastroparezi reflü kasılma ve mot arttırmak için
kolinerjik serotonerjik makrolid
ach m3 res bağlanarak peristaltik hareketleri arttırır

37
Q

betanekol

A

m3 agonist

prokinetik

38
Q

neostigmin

A

prokinetik
ach esterazı inh ederek ach arttırır
akut oluşan yabancı bağ tıkanıklığı tdv iv

39
Q

prukaloprid

A

prokinetik
5 ht4 agonis
laksatiflerin yeterli rahatlamayı sağlayamadığı kronik kabızlığı olan KADINLARDA kullanılır

40
Q

sisaprid

A
prokin
5ht4 agonist
ÖLÜMCÜL KARDİYAK ARİTMİ
GÖR TDV
QT UZAMASI
KULLANILMIYOR
41
Q

tegaserod

A

prokin
5ht4 agonist
KARDİYAK YAN ETKİ
KABIZLIĞIN EŞLİK ETTİĞİ HBS TDV

42
Q

metaklopramid

A
prokin
D2 antag
5ht4 ago
5ht3 antag
ACH SENTEZİNDE ARTIŞ 
GÖR(antisekr ilaçlarla) diyabet gastroparezisi cerrahi gastroparezi ülsere bağlı olmayan dispeptik şikayetlerdr BULANTI KUSMA TDV LAKTASYONU ARTTIRIR(onay almamış)
43
Q

domperidon

A
prokin
d2 antag
etkileri büyük ölçüde üst gis sınırlı
KOLONA ETKİLERİ YOK
antral ve ib kasılmalarını unutur
aos tonusunu arttırırlar(gör tdv)
BULANTI VE KUSMA GÖR TDV
44
Q

metaklopramid yan etki

A

huzursuzluk uyuşukluk uykusuzluk anksiyete %10-20 Ajitasyon
EKSTRAPİRAMİDAL(DİSTONİ AKATİZİ PARKİNSON ÖZ)
yüksek doz%25 akut olarak
uzun süre%5 TARDİF DİSKİNEZİ İRREVERSİBLE
YÜKSEK PRL
GALAKTORE
JİNEKOMASTİ
İMPOTANS
MENS BOZ

45
Q

domperidon

A
çok iyi tolere edilir
kbb önemli ölçüde aşmadığından nöropsikiyatrik ve ekstrapiramidal etkiler nadir
ANCAK
KARDİYAK ARİTMİ
ARREST
ANİ ÖLÜM
KULLANIMI SINIRLI
DÜŞÜK DOZ BULANTI KUSMA TDV 1 hf
46
Q

makrolid antibiyo

A
prokin
ERİTROMİSİN MOTİLİN RES DOĞRUDAN STİMÜLE EDER
DİYABETİK GASTROPAREZİDE
ÇABUK TOLERANS 1 ay
farmakodinamik
motilin res down reg
47
Q

emetik mek

A

psikojenik göz burun kib SSS
iskemi enf ilaç toksin bak vagal KTZ
iç kulak
gebelik ilaç endojen toksin KTZ DİREKT uyarımı

5ht3 d2 opioid nk1 m1 h1

48
Q

ipeka

A

emetik
emetin alkaloidi bitkisel
mide muk aff sinir yç uyarımı
yan etkisi SSS DEP VE KARDİYOTOKS

49
Q

apomorfin

A
emetik
morfin türevi
üç boyutlu yapısı dopamine benzer
d2 akt ile KTZ akt
yan etki SSS DEP ÖFORİ TREMOR HİPOTANS SOL DEP
50
Q

antiemetik ilaçlar

A
etki yerleri SSS
antiserotonerjik
nörokinin antag
antipsiko(nöroleptik)
benzamid bnz
antihistam
antikol
KA
benzodiazepin
kanabioid
51
Q

antiserotonerjik

SETRON

A

ondansetron granisetron tropisetron dolasetron palonosetron

enterokromafin hüc inh
KT radyadyon gebelik emezis tdv
akut
yarı ömr 4-9 s PALONOSETRON 40 SAAT GEÇ DÖNEM DE KULLANILABİLİR BÖB KC ELİM

BA KONSTİP YAN ETKİ

DOLASETRON QT UZAMASI SEROTONİN SEND

52
Q

nörokinin res antag

PİTANT

A

aprepitant fosaprepitant netupitant rolapitant

NK1 SELEKTİF İNH

KT SONRASI GECİKMİŞ DNM BULANTI KUSMA

NETUPİTANT 90 s ROLAPİTANT 180 s
diğerleri 12 s

ilaç etkileşim: 3a4 dosetaksel paklitaksel etoposid imatinib vinblastin

aprepitant rolepitant sisaprid ve pimozid kul hat kontrendike QT UZAMASI

53
Q

antipsikotik ilaçlar nöroleptik

A

fenotiazin(proklorperazin prometazin tietilperazin) dop antag antiemetik MEKANİZMASI ANTİHİST VE ANTİKOL DUR
GİS ORİJİNLİ VE HAREKET HST KUSMA

OLANZAPİN (d2 serıtonin bloke) kt kusma

butirofenon(haloperidol droperidol) d2 inh droperidol QT UZAMASI SEDASYON
postop kusma

54
Q

benzamid benz ilaçlar

A

antiemetik

metaklopramid (dop antag düşük dozda d2 yüksek dozda ht3)

trimethobenzamid (zayıf d2 res blok KTZ inh antiemetik etk AZ gastroenterit ve postoperatif bulantı ve kusma için)

55
Q

antikol ve antihis ilaçlar

A

antiemetik
skopolamin(hyosin) hidrobromür: parasempatolitik TAŞIT TUTMASI antikol yan etki ağız kuruluğu midriazis taşikardi konstip

antihistaminik (difenhidramin dimenhidrinat hidroksizin meklizin sinnarizin) antiemetik ANTİVERTİGO etkili TAŞIT TUTMASI GEBELİK KUSMASI antikol yan etki

56
Q

KS antiemetik

A

deksametazon
metilprednizolon
5ht3 antag potansiyelize
kt önce ve sonra 2-4 gün iv

57
Q

benzodiazepin

A

antiemetik

kt öncesi ANKSİYETEYE BAĞLI KUSMA

58
Q

kanabioidler

dranabinol

A

antiemetik
marijuana aktif dranabinol
stimulan

59
Q

akut diyare

A

su ve tuz kaybı
dehidratasyon
hipopot
met asidoz

60
Q

kronik diyare

A

su ve tuz kaybı
beslenme boz
avitaminoz
demir eks

61
Q

viral diyare

A

rotavirus %50
enterik adenov
norwalk v

62
Q

bakt diyare

A
e coli
salmonella
shigella
c difficile
v cholreae
campylobacter jejuni

invaziv enteropatojen

63
Q

antidiyareik ilaçlar

A

opioid
parasempatolitik(antikol)
adsorban ve kitle oluşturan
özgül diyare tdv

64
Q

opioidler

A

antidiyareik
en çabuk ve en güçlü

subm ve myenterik plex inh

kb sirküler düz kas spazm
itici perilstaltik inh

artmış olan sıvı salgılanmasını azaltır

yan etkiler uyuşukluk baş dönmesi ağız kuruluğu bulantı kusma halsizlik

65
Q

opioidler kontrendikasyonları

A

alkol barbitürat SSS DEPRES
EMZİREN ANNE
KCY HEPATİK KOMA
ÜLSERATİF KOLİT TOKSİK MEGAKOLON

AKUT DİZANTERİDE LÖKOSİT VARSA KONTRENDİKE

66
Q

difenoksilat difenoksin

A
mü agonist
std dozda analjezik etkisi yok
YÜKSEK DOZ SSSE GEÇER
BAĞIMLILIK
ATROPİNLE KOMBİNE
MAOİ HİPERTANSİF KRİZ
SARILIK VE İNT OBS KULLANILMAMALI
67
Q

loperamid

A
delta res opioid
kbb geçmez
analjezik YOK
TOLERANS YOK
BAĞIMLILIK YOK
BAĞ EPİTELİ KALMODULİNİ İNAKT CA AZALTIR

SIVI ELEKTROLİT İNH

68
Q

eluksadolin

A

mü agonist

oral alındığında kolon geçişinde yavaşlamaya ve fekal sıvı emilimine

69
Q

parasempatolitikler

antidiyareik

A

atropin vb ilaç terapotik doz aralığının üst sınırına yakın dozlarda bağ peristalzimi azaltır
zayıf antidiyareik etki gücü
GÜÇLÜ antispazmodik etki göst
hyosin n butilbromür

AKUT DİZANTERİDE LÖKO VARSA KONTRENDİKE

ANTİKOL YAN ETKİLER DÜŞÜK DOZDA BİLE GÖRÜLÜR

70
Q

adsorban ve kitle oluşturanlar

A

bağ muk irrite eden toksin ve kimyasalları bağlar

feçesin kıvamını arttırırlar

KİTLE METİL SELÜLOZ

ADSORBAN ATAPULGİT KAOLİN
BİZMUT BİL(subgallat subnitrat shbkarbonat subsalisilat)
subsalisilat kronik kul ensefalopati feçesi ve dili siyah

71
Q

özgül tdv

A

crohn safra malabs

kolestiramin kolestipol kolesevelam gibi reçineler safra tuzu bağlayarak aşırı fekal safra asinin neden olduğu ishali azaltır

kolestiramin ve kolestipol birçok ilacı bağlar ve onların abs azaltır bu nedenle 2 s sonra

72
Q

somatostatin

A

bağ sıvı salgısını ve pankreas salgısını azaltır

gis mot yavaşlatır safra kasılmasını inh eder

portal ve splanik kan akışını azaltır

bazı ön hipofiz h salgılanmasını önler

73
Q

oktreotid

A

somatostatin analogu
doza bağlı
yüksek dozda inh eder
vagotomi nedeniyle oluşan ishal ve hbs aids diyare

yan etki: pankreas enz azaltır steator adek azaltır şişkinlik

74
Q

laksatif

A

yumuşatıcı feçesi yumuşatır
lubrikan nemlendirici
yüzey gerilimini azaltır
dokusat oral enema(sıvı vazelin sıvı gliserin zeytinyağı pamuk yağı)
kitle oluşturan(metil selüloz sodyum karboksimetil selüloz psyllium tohum kepek hidrofiliklerdir midede su tutarak şişerler ve feçesin yumuşak kalmasını sağlar)

75
Q

purgatif

A

katartikler mğsik

feçesin sulu halde kalmasını sağlar ve kb boşalması

76
Q

osmotik laksatif putgatifler

A

EN ÇABUK ETKİLİ
MG SÜLFAT SORBİTOL MANNİTOL BAĞ EMİLMEDEB KALAN İLAÇ KOLON MOT UYARIP KOLON LÜMENİNE SIVI SAL ARTTIRIR FEÇESİN SU TUT NEDEN OLUR

77
Q

stimulan

A

bisakodil
antrakinon
senra glikozitleri
ib ve kb düşük der iltihaplanmaya neden olur bunun sonucunda lümende su ve elektrolit birikimi ve hareketlilik

78
Q

klor sekresyon akt

A

lubiproston prostanoid res ep4 camp akt

linaklotid ve plekanatid guanilat akt

klor artışı dışkılama kıvamını arttırır ve bağ hareketliliğini arttırır

79
Q

opioid antag

A

diyare yapmak için
alvimopon
metilnatrekson

80
Q

5ht4 agonist

A

diyare yapmak için
tegaserod
prukaloprid