GİS D3B5 Flashcards

1
Q

visseral org nelere duyarsız

A

kesilme
ezilme
yırtılma
yanma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

ağrı uyaranları

A
SPAZM VE KONTRAKSİYON
GERİLME
İNVAZYON
İNFLAMASYON
İSKEMİ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ağrının izlediği yol

A
splaknik gang
sempatik gang
DRG
ms arka ve çapraz
ant kommissur
lat spinotal
ret form
m oblongata
talamus
limbik  frontal cortex
somatosens kortex
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

tip a

A
hızlı miyelinli
kas ve deri
ani
iyi lokalize
genelde mekanik ve termal uyaranlara yanıt verir
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

tip c

A
major nosisep
yavaş miyelinsiz
kas içi
mesenter
abdom org
periton içine yayılır
LOKALİZE EDİLEMEZ
SÖNÜK
DERİYE GÖRE DAHA AZ DUYARLI
SAYICA DAHA AZ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

solid org nosisep nerde

A

organ yüz ve kapsülünde

ör kc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

ağrı mek

A

substans p
bradikinin
histamin
serotonin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

somatik(parietal) ağrı

A
miyelinli a lif KORTEXTE ALGILANIR
karın duvarı periton
KESKİN İYİ LOK ÇOK FAZLA(hasta oraya dokunmanı istemez) YANICI BATICI
ek semp yok
hasta YATAR VAZİYETTE
öksürme ve hareket ağrıyı arttırır
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

visseral ağrı

A
miyelinsiz c ORTA HAT BAŞLANGIÇ KÜNT
organ  TALAMUSTA ALGILANIR
hafif yanma acıma
LOKALİZE EDİLEMEZ
SPAZM MURAKİL DİSTANSİYON İSKEMİ NEKROZ
hasta sıklıkla huzursuz ve RAHATLAMAK İÇİN HAREKETLİ
BİLAT SİMETRİK İNERVASYON

EPİGASTRİK ÖN BAĞ
UMBLİKAL ORTA BAĞ (appendix)
SUPRAPUBİK SON BAĞ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

yansıyan ağrı

A

visseral impulsların somatik yolları uyarması nedeniyle

iyi lok edilemeyen sönük yanma şeklinde

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

yemek yerken safra kesesi kasılır
gastrik ülser ve pankreatitte
YEMEKLE AĞRI ARTAR

A

DUODENAL ÜLSERDE YEMEKLE AZALIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

peritonitte periton sıkışacağı için hst oturmak ietemez

hareketsiz sırtüstü yatar

A

pankreatit ve perikarditte posterior periton irritasyonu için hasta öne eğilir oturur yatamaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

mezenker iskemi ve pankreatitte hst ağrıdan KIVRANIR FAKAT KARNI YUMUŞAK

A

.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ib obs postprandial ağrı

A

.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

mezenter iskemide yemek sonrası başlayan periumblikal ağrı

A

akut kolesistit yemekten sonra sağ ÜK AĞRISI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

akut başlangıçlı ve iyi lokalize

A

appendix

ektopik gebelik rüptürü

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

sönük

intermittan ağrı

A

mezenter iskemi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

kolik şeklinde

zamanla gelip kaybolan

A

kolelithiasis

nefrolithiasis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

kah

aritmi

A

intestinal iskemi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

kky hepatik konjesyon

A

diafragmatik irritasyon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

ilaç

A

östeojen
antikoa
ks
nsaii

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

batın muayenesi

A

oskültasyon 2.sırada

inspeksiyonda karın solunuma katılır katılmıyosq ciddi hasar

oskültasyonda bağırsak sesi (tınlama sessiz metalik obs)
üfürüm(aort renal iliak anevrizma hepatoma)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

direkt grafi

A

ayakta(hava seviyesi)
yatarak(böb taşı)
lateral dekübit (hava sev)
akc g

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

usg

A

kolelithiasis kolesistit İLK TERCİH

ektopik gebelik over kisti appendisit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

tomografi

A
rp daha iyi görmek için
hemoraji
abse
pankreas ca
akut divertikülit
dissekan aort anevrizması
portal splenik ven trombozu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

perforasyon varlığında

A

endoskopi kontrendike

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

extraabdominal sebepler DIŞLANMALI ÇÜNKÜ DAHA ÖNCELİKLİ

A
alt lob pnö
pnömotorax
pul infarkt
diabetik ketoasidoz
addison
orak hüc anemi
akut lösemi
narkotik
akut porfiri
fmf
hiperlipidemi
zona
tabes dorsalis
sinir kök basısı
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

sağ ük

A

duo
plevra
üreter
böb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

sol ük

A

böb ğreter dalak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

sağ ak

A

appendix
ileum
duodenum
crohn meckel div

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

sol ak

A

kolon div
tuba
over

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

suprapubik

A
mesane
tuba
uterus
over
kolon
ektopik gebelik
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

epigastrik

A
özofagus
aorta
kalp
mide
kolon
pankreas
akc
akut mi
dissekan aort anevrizması
bağ iskemisi
perforasyon
akut pankreatit
erken akut appendisit
özofajit
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

submukoza

A

meissner plex

submukozal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

muscularis ext

A

auerbach plex

myenteric

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

parasemp

A

vagus ve pelvik sinirler
motor duyusal
Ach

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

semp

A

indirekt
kan dm kasılması
NE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

myenteric plex

A

motor akt kontrolü

uyarıcı ve baskılayıcı etki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

submukozal plex

A

lokal sekresyon ve absorb
submukozada lokal kasılmalar
glandular endokrin epitelyal h sekresyonlarının kontrolü
mukozadaki kimyasal uyarılar ya da mekanik boz yanıt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

motilite

A

çiğnemeyle başlar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

çiğneme

mastikasyon

A

istemli fakat çoğunlukla refleks
yüzey alanını arttırır
tükürük amilazı ve mukus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

yutma

A
istemli başlar refleks devam eder
fazları var CN9.10.11
1)epiglottis kapatır,aos açılır ve yerçekimiyle yemek iner
2)peristaltik yer çekimi
3)gıdalar aşağı inince aos gevşer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

gör

A

aos fazla gevşer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

akalazya

A

aos yetersiz gevşer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

diffüz özofagial spazm

A

skleroderma

gıdalar özofagusta birikir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

mide motilitesi

A

prox midede bazal elektrik yok yavaş tonik yüksek genişleme mide deposu

distal midede bazal elekt var peristaltik fazik kasılmalar düşük genişleyebilme solidlerin öğütülmesi mmc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

açlıkta mide

A
  1. faz 40 dk sessizlik
  2. faz yavaş peristaltik kasılma
  3. faz hızlı kasılmalar 3dk’da bir

beslenmeyle prox midede gevşeme distalde kasılma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

mide motiletisinde

A

semp kasılma
parasemp kasılma ve gevşeme
NE VE VIP AZALTIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

kusma

A
ib ters persitaltizm 
pilot ve mide gevşer
nefes alınır ve glottis kapanır
göğüs içi basınç azalır
karın kasları azalır
karın içi basınç artar
antrum kasılır
aos ve üos gevşer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

mide klinik

A

diabetik gastroparezi(mide boş gecikir hazımsızlık kusma)
mide operasyonları (hızlı sindirim depo fonk yok)
mide tm ve pilor tıkanıklığı (midede birikir hasta kusar)

51
Q

ib motilitesi

A

sindirim ve emilimin çoğu duo ve jej
segmentasyon(karıştırma)-sindirim
persitalsiz mmc
peristaltik püskürtme(güçlü propulsiyon)

52
Q

peristalsizim

A

ilerleyici kontraks
öne doğru hareket
kısa segment

53
Q

segmentasyon

A
en sık tip
art arda
prox kasılma distalde gevşeme
kısa kasılma
karıştırma
bağırsağı segmentlere böler
54
Q

cajal hüc

A
İNCE BAĞ İNTERSTİSYEL HÜC
YAVAŞ DALGA ÜRETİR
SÜREKLİ
PACEMAKER
SİRKÜLER KAS İLE LONGİT KAS ARASINDA
55
Q

migrating motor complex

A
antrumda yoğun ve sessiz motor akt
açlıkta mide temizlenmesini ib colona geçişi sağlar
UYKUDA VE AYIKKEN
60-90 dkda bir
faz 1: motor akt yok
faz 2:düzensiz kasılma
faz 3: max kasılma
midede 3/dk
duo 11-12/dk
ileum 6-8/dk
56
Q

ileoçekal valv

A
kolon içeriğinin geri kaçışını önler
DÜŞÜK BASINÇLI TONİK KASILMA
ileum gerildiğinde geçiş artar
çekum gerildiğinde AZALIR
AKUT APPENDİSİT İLEAL PARALİZDE GEÇİŞ AZALIR
57
Q

ib motilite

A

mmc yiyeceklerin yenmesiyle biter
karıştırma hareketleri sindirime yardımcı

güçlü itme ya da peristaltik püskürtme ZARARLI AJANLARA KARŞI YANIT

58
Q

klinik ib

A
PSÖDOOBS
PARALİTİK İLEUS
İSHAL
KABIZLIK
HBS(ib ve kb kadın psikojenik şişkinlik fonksiyoneldir mekanik değil)
İBH
59
Q

kb motilitesi

A
200-400 ml dışkı
depo
HAUSTRA
SİRKÜLER KAS
PROXTA İLERLEYİCİ DAHA SIK
DİSTALDE %30 sadece
karıştırıcı kasılma
60
Q

defekasyon

A
medulla pons
spinal cord dış anal sfinktere uyarıcı etki
karın kasları ve diyafram
anorektal açının toplanması
pelvik tabanın inmesi
anüsün açılması
çocuklukta istemli öğrenilir
61
Q

kb klinik

A
LAKTOZ İNTOLERANSI
HİRSCHSPRUNGS HST
İNKONTİNANS
kabızlık
HBS
İBH
cerrahi
62
Q

ishal

A

kolon boyunca pasajın hızlanması
kolonik motiliteyle ilişkili olmayabilir
sodyum su tuz kaybı

63
Q

kb mot2

A

çıkan ascending kolon kimusun işlenmesini sağlar
transvers kolon depo ve dışkının dehidrasyonu

rektosigmoid bölge anal kanal ve pelvik taban kasları bağ kontinansının sağlanmasında önemlidir

64
Q

aktaba evliliği oranı

A

%40

65
Q

yenidoğan

A

0-1 ay

66
Q

süt çocu
infant
bebe

A

1 ay-2 yaş

67
Q

oyun çocu

A

3-6 yaş

68
Q

okul çocuğu

A

7-11 yaş

69
Q

ergen adolesan

A

8/9 y-18/21 y

70
Q

hastaneye yatan hastalarda malnut oranı

A

%50
BMI değ
mental ve fiziksel işlevde azalma

71
Q

ferritin N demir düşükse

A

kronik hst anemisi

72
Q

ESPEN

A

vki<18.5
kilo kaybı
cinse bağlı yağsız kitle indeksi azalmış

73
Q

malnut sebepleri

A
hst bağlı iştahsızlık
metabolik stres
besin ihtiyacı artmış
hst diyetlerinde yetersizliklik
tanı tdv nedeniyle uzamış açlık periyot
vücudun met yanıtı (il1-6 tnf a )
katekokamin kortizol glukagon sth artışı
hiperkatabolik
74
Q

malnut risk taraması

A

NRS 2002-2003
VKİ<20,5 son 3 ayda kilo kaybı geçen hf içinde besin azalma şiddetli hst yb

MST
MNASF
MUST

75
Q

kilo kaybı risk

A

son 1 ayda>%5

son 6 ayda>%10

76
Q

yatak başı kas ölçümleri

A

el kavrama gücü
orta üst kol çevresi
orta üst kas çevresi

77
Q

malnut takibi neyle

A

prealb

yarı ömrü kısa

78
Q

nut değ araçları

A

SGA

pg-sfa
mna

79
Q

nutrisyon veriliş yolu

A

Gİ kanal eğer fonk kullan
parenterak nut <4 hf iee geçici beslenme tüpü (nazogast nd nj)
>4 hf ise perkutan (peg,pegj, pej) stoma açılır

80
Q

GET

gerçek enerji tüketimi

A

bmh
aktivite
ısı
hastalık

81
Q

günlük kalori ihtiyacı

A

harris benedict

schofield

82
Q

pro açlığı olanlar 1.1-1.5 gr kg
khidrat %30-70 olmalı 2-5 gr kg
yağ %35-40 olmalı Linoleik Asit içermeli

A

su 30 ml

enteral ürünler sınıflandırılır

83
Q

enteral ürünnün değerlendirilmesi

A
k y p kaynağı
kalori/nitrojen oranı
elektrolit vitamin eser element içerir
fiziksel özellik
osmolalite 270-700 ml
renal solüt yük p na k cl
ph>3.5
düşük rezidü
viskozite
kalorik yoğunluk
bakt güvenlik
maliyet
LAKTOZ VE GLUTEN YOKKKKKK
84
Q

devamlı infüzyon

A

NJ,PEJ

85
Q

normal kc

A

1200-1600 gr. Sağ böb sağ kolon flex safra kesesi ve mideyle komşu
portal ven %75 1200 ml kan
hepatik arter %25 400 ml

glisson kapsülü (kan ve lenften zengin kollajen lifle örtülü)

inspeksiyonla değerlendirilmez

oskültasyon av fistül hcc alkolik hepatit

palpasyonda midklav hatta kosta yayını kaç cm geçmiş

perküsyonda midklaviküler hatta 4-5 İKA SUBMATİTE
6 İKA MUTLAK MATİTE

86
Q

HEPATOMEGALİ OLMADAN PALPE EDİLEBİLEN DURUMLAR

A

amfizem,astım(sağ diyaframın aşağı doğru yer değiştirdiği haller)

apse (subdiafragmatik lezyon)

riedel lobu (sağ lobun inguinal bölgeye kadar uzandığı konj kc anomalisi)

astenik veya karın kasları zayıf kişiler

87
Q

fm kc kenarları

A

KAYA SERTLİĞİ TM SİROZ İNFİLTRATİF

YUMUŞAK KONJESYON ENFEKSİYON

frotman varsa yeni yapılan bx veya tm

venöz hum varsa portal HT

art üfürüm varsa Hcc

88
Q

konjesyonda bulgular

A

kc AĞRILI YUMUŞAK KÜNT HASSAS DÜZGÜN

inflamasyon(hepatit) veya konjesyon

KCDE PULSASYON TRİKÜSPİT YET

HEPATIJÜG REFLÜ TRİKÜSPİT YET (buddchiaride GÖRÜLMEZZZZ)

89
Q

enfeksiyon hepatomeg

A

ağrı var
ağrı yok
yumuşak
sert

90
Q

infiltratif hastalıklar

A

AĞRISIZ BÜYÜK SERT

maddeler(glikojen lipit galaktoz amiloid demir bakır)
hücreler (lösemi lenfoma myeloprolif sarkoidoz)

STEATOZ
AMİLOİDOZ
WİLSON
HEMATOKROMOTOZ
GLİKOJEN DEPO HST
NİEMAN PİCK HST
GAUCHER HST
91
Q

kky ve tbc

A

PA akc grafisi istenir

92
Q

ki aspirasyonu

A

lösemi
lenfoma
myeloprolif hst

93
Q

hepatomegalide ilk kullanılan USG

A

sonra mr sintigrafi bt

nadiren laparaskopi özofagoskopi

94
Q

KONJESTİF HEPATOMEG HASTALIKLAR

A

ağrılı büyük yumuşak düzgün künt

hepatik venüllerin tıkayıcı hst (venooklüziv)

hepatik ven trombozu(buddchiari)

vci obs
konjestif kalp yet
triküspit yet
konstriktif perikardit

95
Q

İNFEKSİYÖZ HEPATOMEG

A

akut: tifo sepsis viral WEİL inf mononükleoz MİLİER TBC
kronik: sıtma kalaazar bruselloz histoplazmosis kc aktinomikozu KC TBC

96
Q

infiltratif rejeneratif

A
kronik hepatit
kc sirozu (kurbağa karın venöz kollateral)

kc sirozun erke evrelerinde kc büyük olabilir sonra küçülür AMA nedeni birikimse büyük kalır

97
Q

kolestatik hepatomeg

A

intrahep: viral alkolik otoimm intrahep safra yolu hst sistemik inf
ekstrahep: safra yolları striktürü, paraziter hst(hidatik kist,askariosis) koledok kisti caroli hst primer sklerozan kolanjit

98
Q

soliter hepatomeg

tm

A

m>p
ağrılı sert nodüllü büyük alp ggt sedim artışı

bol çift kaynaktan kan alır ve büyüktür

99
Q

soliter hepstomeg paraziter kistler

A

entemoeba histolytica
fasciola hepatica
schistosoma mansoni
ascaris lumbricoides

100
Q

soliter hepatomeg konj kist

A
fibrokistik
polikistik
konj hepatik fibroz
konj intrahep safra yolu dilatasyonu
caroli hst
101
Q

soliter hepatomeg abse

A

piyojen ( ecoli proteus vulgaris s fecalis s aureus)

amip abseleri klinik üşüme titreme aşırı sağ hipokond hassasiyeti ateş hepatomeg alp sedim artışı lökositoz

102
Q

normal dalak

A

midklav 9-11 kosta 7cm:12cm
inspeksiyonda solunumla hareket eder
ÖN AKSİLLA ÇİZGİSİNİ GEÇMEZ

103
Q

traube alanı

A

sol ön axilla çizgisi

alt sol kosta yayı

üst ksifoidden sol önkoltukaltı çizgisine çekilen hat

104
Q

oskültasyonda hiperkinetik

A

portal ht splenik av fistülde üfürüm

105
Q

konjestif splenomegali

A

portal ht>12 mmhg

normalde 5-10 ort 7

106
Q

infektif splenomegali

A

akut: tifo sepsis viral inf mononükleoz milier tbc subakut bakt endokardit
kronik: sıtma kalaazar bruselloz dalak tbc

107
Q

infiltratif splenomegali

A

glikojen depo hst

amiloidoz

108
Q

hematolojik splenomegali

A

myeloprolif hst (polisistemi vera,kronik myeloid lösemi,myeloskleroz)

lenfoprolif hst (kr lenfositik lösemi, akut lösemi, hodgkin hst)

hemolitik (pernisiyöz anemi)

109
Q

izole splenomegali

A

dalak tm
dalak absesi
dalak kisti

110
Q

suprafiafragmatik ağrı

A

mi ilaç dm keto orak hüc anemi

akut lösemi

111
Q

akut karın

A
ani CİDDİ 24-48 s<7 gün TRAVMA DIŞI
1/3 cerrahi
ağrı ölçümü tdv yanıt ve klinik seyir
rectouterin(douglas) kadında en derin
rectovesicalis erkekte
112
Q

parietal periton irritasyonu göstergesi

A

rebound+

113
Q

retroperitoneal organlar

A
böb
üreter
vci
aort 
pankreas
114
Q

apandisit ağrısı

A

c lif sonra a lif
ilk başta umblikalde hissedilir sonra kendi yerinde yani sağ ak

eğer sağ ak’den önce suprapubik ağrı hissediliyorsa genitoüriner hast kadınlarda over appendisit

115
Q

inflamatuar ağrı

A

%80
sürekli
kendiliğinden asla geçmez
artıp zirveden sonra azalır sonra perforasyon düşündürür

116
Q

kolik ağrı

A

düz kas spazmı
içi boş org tıkanması
ARALIKLI KIVRANDIRICI

İNTESTİNAL OBS BÖB TAŞI BİLİER TAŞI İNKARSERE HERNİ

117
Q

iskemik ağrı

A

EN ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI
ZİRVEYE ULAŞIR VE İNMEZ
FM NORMAL OLABİLİR PARİETAL PERİTONA ULAŞMADIYSA
KARDİYAK HST VARSA MESENTER İSKEMİ

118
Q

perforasyon ağrısı

A
öncesinde inf ağrı olabilir
içi boş organların perforasyonu
OLAY DAİMA MUKOZADA BAŞLAR
BIÇAK SAPLANIR GİBİ 
İYİ LOKALİZE
BAŞLANGIÇTAN SONRA AZALIR VE SÜREKLİLİK KAZANIR
119
Q

birleşik ağrı

A

strangulasyonlu mekanik intestinal obs

kolik iskemik inflamatuar ağrı

120
Q

psikolojik açıdan hastalığın evreleri

A
şaşkınlık ve inkar
öfke
pazarlık
depresyon
kabullenme
121
Q

alexander(1950)

çatışma ve hastalık

A
peptik ülser
ülseratif kolit
astım
ra
ht
tirotoksikoz
nörodermatit
122
Q

sağlık çalışanlarında en fazla görülen

A

cilt (53) kas iskelet (52)
allerji(9) bulaş (6-9)

en önemli önlem el yıkama

123
Q

ilk çağlarda hastalık dışarıdan gelen bir kötülük

A

hipokrat modern tıbbın hasta ve hastalık kavramlarını tanımlamış
yiyecek içecek iklim etkisi