Flashcards in Sedmica 6 Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Kakva je normalna raspodjela?
 2. Koje su osobine normalne krive tj Gaussove raspodjele?
A
 1. Normalna (Gaussova) raspodjela vjerovatnoća je najvažnija raspodjela vjerovatnoće jer se veoma veliki broj prirodnih i društvenih pojava koja se karakterišu numeričkim vrijednostima (mjere ili broje) ponaša slično matematički definisanom obliku normalne raspodjele.
 2. Zvonolikog je oblika i potpuno je simetrična, kreće se od -Beskonačno do +Beskonačno, vjerovatnoća je maksimalna za X=0.
2
Q
 1. Koji su uvjeti normalne raspodjele?
 2. Kakva je Poissonova raspodjela?
A
 1. Da bi se primjenila treba prvo utvrditi o kakvoj varijabli se radi, a zatim ako se radi o neprekidnoj varijabli izračunaju se koeficijenti asimetrije i spljoštenosti.
 2. Koristi se za situacije kada je vjerovatnoća istraživane pojave mala. Naziva se i raspodjela malih vjerovatnoća. Određena je jednim parametrom (lambda simbol) i označava se s Poisson.
3
Q
 1. Koje su karakteristike Poissonove raspodjele?
 2. Koji su uvjeti primjene Poissonove raspodjele?
A
 1. Pri malim vrijednostima parametra (lambda simbol) raspodjela ima desnu asimetriju koja se sa povećanjem vrijednosti parametra (lambda simbol) smanjuje i približava simetričnosti.
  Sa povećanjem parametra (lambda simbol) oblik raspodjele teži obliku normalne raspodjele.
 2. Treba da slučajna varijabla bude prekidna bez gornje granice vrijednosti, pojave se trebaju javljati nezavisno jedna od druge, slučajno i uniformno..
4
Q
 1. Kakva je Studentova t raspodjela?
 2. Za šta se koristi Fisherova F raspodjela?
A
 1. Koristi se kod intervalnih procjena parametara populacije i testiranja statističnih hipoteza o parametrima populacije. Koristi se kada je n>30. Definisana je samo veličinom uzorka. Ime potiče od pseudonima naučnika Gosseta - student
 2. Koristi se za ispitivanje jednakosti varijansi dvaju i više populacija ili uzoraka.
5
Q
 1. Za šta se koristi Hi-kvadrat raspodjela?
A
 1. Ima višestruku primjenu. Koristi se kod analize empirijskih (stvarnih) i teorijskih (očekivanih) frekvencija te u većem broju različitih testova (testovi varijansi, nezavisnosti…). Oznaka je x^2.