prøve islam Flashcards

1
Q

Hva betyr ordet Islam?

A

Ordet islam betyr fred, underkastelse og lydighet.
Islam vil at du skal underksate seg guds vilje på alle områder i livet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvor mange muslimer finnes det i dag?

A

1,7 milliarder

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nevn tre land med flest muslimske innbyggere

A

Indonsia, Pakistan og India.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Arabiske ordet for felleskap?

A

Det arabiske ordet for felleskap er umma, dette felleskape strekker seg over alle som trur på islam.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ord for Gud på arabisk?

A

Det arabiske ordet for Gud på arabisk er Allah, det betyr å underkaste seg Gud.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hva heter forsamlingshuset og hva gjør de her?

A

Forsamlingshuset til muslimer heiter moske, muslimer ber til gud i ein moske. Før de går inn til bønn må de vaske seg, når de vasker seg har de ein bestemt rekkefølge å vaske kroppen på.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvem er Muhammad?

A

Muhammed er den siste profeten til Gud, og er dermed han som fullfører og avslutter Guds verk gjennom åpenbaringa og det som står i koraen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hva kalles boken med fortellinger om livet til Muhammad?

A

hadith

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hva heter den hellige skriften til muslimene?

A

koranen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva er surer og hvor mange er det i den hellige skriften?

A

Surer er det samme som kappitler, det er 114 surer i koranen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

sei dei fem søylene

A

Trosbekjennelsen
Bønnen
Fasten
Pilegrimsreisen
Skatten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

sei litt om: trosbekjennelsen

A

“Det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er hans profet” mange muslimer sier denne trosbekjennelsen kvar dag heime eller i moskeen. Når eit barn blir født i ein muslimsk famile så er dette det første dei høyrer. Setningen blir kviskra inn i øyra til babyen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

sei litt om: bønnen

A

Muslimer skal be fem ganger til dagen til bestemte tider. Før muslimer skal be så må de vaske hendene, føttene, ansiktet og ørene på en bestemt måte. Muslimer ber oppå ett bønneteppe og de bruker heile kroppen når de ber. Uansett kro muslimer er i verden vil de uansett vende seg mot mekka og be.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

sei litt om: fasten

A

Muslimer skal be fem ganger til dagen til bestemte tider. Før muslimer skal be så må de vaske hendene, føttene, ansiktet og ørene på en bestemt måte. Muslimer ber oppå ett bønneteppe og de bruker heile kroppen når de ber. Uansett kro muslimer er i verden vil de uansett vende seg mot mekka og be.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

sei litt om: pilegrimsreisen

A

Alle muslimer som har muligheten skal reise til Mekka minst ein gang i livet i den 12. måneden i den muslimske kalender. Dette blir kall hadsj. Når muslimer er rundt og i Mekka har de på seg heilt kvite klær, dette gjer de for å understreke att alle er like for gud. Pilegrimsreisen avsluttes med ein stor fest (id al adha). Denne festen skal vere til minne om når Ibrahim valgte å underkaste seg gud og var vilig til å ofre sønnen sin for gud.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

sei litt om: skatten

A

En muslim betaler zakah en gang i året, zakah betyr att en muslim gir penger til noen som trenger det. Alle som har råd til det skal gi 2,5% av overskuddet sitt til nokon som trenger det. Muslimer føler att de har ett felles ansvar med å ta vare på kvarandre.

17
Q

Hva er sunni og sjiaislam? Forklar

A

etter muhammed dødde var muslimene uenige om kven som skulle lede, uenigheten førte til at muslimene splittet seg i 2 retninger

Sunni: etter muhammed dødde ønsket at de mest kompetente blant profetens tilhengere skulle være deres overhode

Sjia: etter muhammed dødde ønsket at makta skulle gå i arv til fetter til muhammed som heiter Ali

18
Q

Hvorfor er Mekka og Medina viktige byer for muslimene?

A

mekka: det var her muhammed blei født, muslimer vender seg mot mekka når de ber.

medina: det var her muhammed blei gravlagd. Moskeen som ligger i denne byen blir kalla profetens moske.

19
Q

forklar: kalif

A

kalif er tittelen som ble gitt til han som ledet etter muhammad dødde. Den fulle tittelen var khalifa rasul allah (Guds profet etterfølger)

20
Q

forklar: iman

A

iaman er bøneledaren, ordet iman betyr blant annet leder, annfører, han som står først i rekka

21
Q

forklar: ayatolla

A

Ayatolla er ein tittel som gis til ein person som har oppnåd det høyste nivået av religiøs læring.

22
Q

forklar: muezzin

A

Muezzin er han som roper inn til bønn, altså en bøneroper. Muezzinen står ved minaret og kaller inn til bønn 5 ganger om dagen.

23
Q

fortell litt om ekstrimisme

A