Pangangatwiran Flashcards

1
Q

Pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katwiran upang maging kapanipaniwala at katanggap-tanggap.

A

Pangangatwiran

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ayon kay ____________, ang Layunin ng Pangangatwiran ay hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ng kanilang pananalig o pinaniniwalaan sa pamamagitan ng makatwirang pagpapahayag

A

BADAYOS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ayon kay ____________, sa pangangatwiran, ang katotohanan ay ipinagtitibay o pinapatunayan sa pamamagitan ng mga katwiran o rason.

A

AROGANTE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Bakit sining ang pangangatwiran?

A

Dahil iniisip mo ang mga gagamitin salita, kung wasto, tama at kapanipaniwala ba ito para mapaniwala ang mga tagapakinig.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ibigay ang dalawang uri ng Pangangatwiran

A

Pabuod o Induktibo at Pasaklaw o Deduktibo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ito ang uri ng Pangangatwiran na nagbibigay ng halimbawa bago ang pangkalahatang ideya

A

Induktibo o Pabuod (ISG)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ito ang uri ng Pangangatwiran na binibigay ang pangkalahatang ideya bago ang mga halimbawa

A

Pasaklaw o Dedaktibo (Saklaw lahat)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly