14.poglavlje Flashcards Preview

Latinski > 14.poglavlje > Flashcards

Flashcards in 14.poglavlje Deck (51):
1

Pijetao

Gallus,-i,m.

2

Odjeća

Vestimentum,-i,n.

3

Tunika

Tunica,-ae,f.

4

Toga

Toga,-ae,f.

5

Cipele

Calceus,-i,m.

6

Roditelji

Parentes,-ium,m.

7

Pločica (voštana)

Tabula,-ae,f.

8

Pisaljka

Stilus,-i,m.

9

Ravnalo

Regula,-ae,f.

10

Stvar

Res,-ei,f.

11

Otvoren

Apertus,-a,-um

12

Zatvoren

Clausus,-a,-um

13

Prljav

Sordidus,-a,-um

14

Čist

Purus, -a,-um

15

Onaj koji nosi togu

Togatus, -a,-um

16

Gol

Nudus, -a,-um

17

Desni

Dexter, -a,-um

18

Lijevi

Sinister, -a,-um

19

Sav,svaki

Omnis,-e

20

Ležati

Cubare

21

Bdjeti, biti budan

Vigilare

22

Biti zdrav

Valere

23

Probuditi (nekoga)

Excitare

24

Ustati se

Surgere

25

Donijeti

Affere

26

Oprati

Lavare

27

Uroniti

Mergere

28

Običavati

Solere

29

Smrzavati se

Frigere

30

Zahtijevati, tražiti

Poscere

31

Odijevati se

Vestire

32

Obuti se

Induere

33

Nositi

Gerere

34

I jedan i drugi

Uterque

35

Nitko

Neuter

36

Jedan/drugi

Alter

37

Koji?

Uter?

38

Meni

Mihi

39

Tebi

Tibi

40

Sa mnom

Mecum

41

S tobom

Tecum

42

Sa sobom

Secum

43

Ništa

Nihil

44

Kako?Na koji način?

Quomodo?

45

Danas

Hodie

46

Još uvijek

Adhuc

47

Prvo, najprije

Primum

48

Zatim, potom, onda

Deinde

49

Osim

Praeter

50

Ili (2.)

An

51

Pozdrav

Vale!