19 Flashcards Preview

Biology > 19 > Flashcards

Flashcards in 19 Deck (112):
1

Hygiene هاي جين

علم بهداشت

2

Man

بشر
معني ديگر *** مرد

3

Maintain

نگه داري ، حفظ كردن، باقي نگه داشتن

4

Intercellular

ميان سلولي (ميان بافتي)

5

Origin

مبدأ

6

Epithlial

پوششي

7

Line

خط ، خط كشيدن ، جدا كردن

8

Gland

غده

9

Tightly تايت لي

به سخت ، به محكمي

10

Underlying

زيرين

11

High هاي

بالا ، زير

12

Due to ديو تو

به وسيله ي

13

As well as

همينطور

14

Stratified استرٓ تي فايد

طبقه طبقه ، چند لايه

15

Epithelial tissue =

Epithelium

16

superficial سوپر فيشيال

ظاهري

17

Squamous اس كوآ موس

فلسي ، پولكي

18

Cuboidal كيو بوي دال

مكعبي

19

Columnar كالوم نار

ستوني

20

Barrier

مانع

21

Participate پارتي سي پِيت

شركت كردن

22

Skeleton سكِلِ تِن

استخوان

23

Subcutaneous ساب كيو تِي نيِس

زير پوستي

24

Widely وايد لي

بطور گسترده

25

Spaced

جا گرفتن ، مستقر شدن

26

Material

ماده

27

Metal

فلز

28

Fibrous فايب رُس

ريش ريش دار ، فيبر دار ، ليف دار

29

Flu فلو

آنفولانزا ، سرما خوردگي

30

Stick

فعل : چسبيدن
اسم : چوب ، ميله ، عصا ، چماق

31

Ligament ليگِ مِنت

رباط (بافت غضروفي سفت : اتصال استخوان با استخوان )

32

Tendon

تاندون (بافت غضروفي سفت ؛ اتصال ماهيچه به استخوان )

33

Loose لوس

شل ، سست

34

Dermis

پوست ( به طور دقيق تر ، لايه اول پوست كه پر از سلول مرده است نه، زير اين لايه يه لايه ديگه داريم به اسم "ميان پوست" كه پر از عروق و حس گر و عصب هست = dermis )

35

Adipose ادي پُز

بافت چربي در انسان

36

Trophic تروفيك

غذايي ، تغذيه اي

37

Nutritional نيوچ رِشنال

تغذيه اي

38

Involve

درگير شدن يا كردن

39

Protection

حفاظت

40

Immune اي ميوم

سيستم دفاعي بدن

41

Mechanical مكانيكال

حركتي ، مكانيكي

42

Hematopoietic هماتو پويتيك

خون سازي(كه در مغز قرمز استخوان انجام ميشود)

43

Marrow مٓرُ

مغز استخوان

44

Narrow نٓرُ

دراز و باريك
معني ديگر ** كوته فكر

45

Regeneration

توليد نسل

46

Skeletal

صفت : استخواني

47

Excitability اكساي تٓبي ليتي

قابليت تحريك پذيري ( با عصب)

48

Perceive پِر سيو

درك كردن ، دريافتن
همون receive هست يعني دريافت + اينكه "دركش" هم ميكنه

49

Stimulus استي ميلِس

محرك ، تحريك

50

Stimuli اس تي ميلي

مفرد stimulus

51

Respond

پاسخ واكنش = response

52

Contractility كان تِرٓك تي لي تي

قابليت انقباض

53

Cardiac كار دي يٓك

قلبي

54

Striated استري يِي تِد

خط دار، مخطط ( با stratified فرق ميكنه ، اون يعني طبقه طبقه ،لايه لايه)

55

Multinucleate مولتي نوكلي اِيت

چند سلولي

56

Volunteer والِن تِير

داوطلب

57

Voluntarily والِن تِير لي

داوطلبانه ، از روي اراده، ارادي

58

Lack of لٓك

كمبود، نبود

59

Striation استري يِي شِن

خط بندي

60

Motor

حركت

61

Spinal cord

نخاع

62

Neuroglia نوروگليا

سلول هايي كه كار تغذيه ، پشتيباني ( support) ، و محافظت (protective ) را دارند

63

conduct كانداكت

هدايت كردن

64

Gap گٓپ

فاصله = space

65

Synapse سيناپس

فاصله ميان ٢ نورون ( جايي كه پالس هاي عصبي با انتقال دهنده هاي عصبي از يك نورون به نورون ديگر منتقل ميشود )

66

Receptor رِسِپ تور

گيرنده

67

Conductive كانداك تيو

هدايت كننده

68

Composition

تركيب

69

Familiar فمي ليِر

مشابه

70

Primarily پراي مٓ ريلي

اصولا

71

Primary پرايمري

نخستين

72

Osseous اُسيِس

استخواني

73

Vast

وسيع

74

Supply

عرضه داشتن ، منبع ، تهيه كردن

75

Task

كار ، وظيفه

76

Integumentary

پوششي

77

Fallipian tubes

لوله هاي فالوپ

78

Uterus يوتِرُس

رحم

79

Vagina وِ جاي نا

واژن

80

Mammary glands مٓمِري

غده هاي پستاني

81

Vas deferens وٓس دِفِرِنس

لوله هاي مني ( اسپرم بٓر )

82

Seminal

مني ، اسپرمي

83

Prostate پروس تِيت

پروستات

84

Esophagus اِسا فِگِس

مري

85

Pancreas پٓنكري يٓس

پانكراس ، لوزالمعده

86

Rectum رِك تِم

راست روده ( قسمت اخر روده بزرگ كه به مقعد ختم ميشود )

87

Ureter يوري تِر

ميزناي (٢ تا)

88

Bladder

مثانه

89

Gallbladder

كيسه صفرا

90

Urethra يوريث را

ميزراه( يكي)

91

Urine يورين

ادرار

92

Pharynx

حلق

93

Larynx

ناي

94

Bronchi برون كاي

نايژه

95

Lung لانگ

شش

96

Endocrine اِن دُك راين

درون ريز

97

Pituitary پِتو ييت ري

غده هيپوفيز

98

Pineal body/ pineal gland

غده صنوبري( غده پينه آل)

99

Thyroid ثاي رويد

تيروئيد

100

Stream استريم

جريان = flow

101

Node نُد

گره

102

Manipulation مني پيولِيشِن

دستكاري، انجام با مهارت

103

Posture پاسچُر

وضع ، حالت ايستادن

104

Heat هيت

گرما

105

Peripheral

محيطي

106

Limb

دست يا پا

107

Upper آپِر

قسمت بالايي

108

Lower

قسمت پاييني

109

Thoracic ثوراسيك

قفسه سينه اي

110

Abdominal

شكمي

111

Great گرِيت

عالي ، بزرگ

112

Ovaries

تخمدان ها