1NZH igaz hamis Flashcards Preview

Programozás alapjai II. > 1NZH igaz hamis > Flashcards

Flashcards in 1NZH igaz hamis Deck (81):
1

A { class Obj {}; Obj *o = new Obj(Obj()); } kódrészlet végrehajtásakor Obj értékadó operátora nem hívódik.

I

2

A delete null pointer esetén kivételt dob.

H

3

A delete[] egy operátor.

I

4

A destruktor előbb hajtja vére a programozott törzset, és csak ezután hívja a tartalmazott objektumok destruktorait.

I

5

A destruktor mindig int típusú, amit nem kell kiírni.

H

6

A destruktor mindig meghívja a tartalmazott (beágyazott) objektumok destruktorait.

I

7

A destruktor mindig void típusú, amit nem kell kiírni.

H

8

A destruktor mindig void* paramétert kap, amit nem kell jelölni.

H

9

A destruktor nem csinál semmit ezért teljesen felesleges.

H

10

A dinamikus memóriakezelés nyelvi elemmel segített.

I

11

A függvények egymásba ágyazhatók. A belső függvények a scope (::) operátorral érhetők el.

H

12

A függvények felüldefiniálhatók (fv. overload).

I

13

A konstruktor előbb hajtja végre a programozott törzset, és csak ezután hívja a tartalmazott objektumok konstruktorait.

H

14

A konstruktor mindig int típusú, ezért azt nem kell kiírni.

H

15

A logikai típus egész értéket is kaphat értékül.

I

16

A névterek egymásba ágyazhatók.

I

17

A new által allokált hely felszabadítható delete[]-tel is.

H

18

A new által allokált hely felszabadítható free-vel is.

H

19

A new képes kivételt generálni.

I

20

A privát adattagok a scope (::) operátorral mindig elérhetők.

H

21

A private kulcsszó osztályon belül csak egyszer szerepelhet.

H

22

A public kulcsszó osztályon belül csak egyszer szerepelhet.

H

23

A realloc helyett catch függvényt kell használni.

H

24

A realloc helyett renew operatort kell használni.

H

25

A referencia egy alternatív név.

I

26

A referencia típusú változókat definiálásukkor mindig inicializálni kell.

I

27

A scope (::) operatorral a privát adatok is elérhetők bárki számára.

H

28

A statikus adattag a memóriában csak egyetlen egyszer szerepel, és az osztályhoz tartozik.

I

29

A struktúra egy osztály.

I

30

A throw utasítás értéket dob, ezért másoló konstruktort hívhat.

I

31

A throw utasítás végtelen ciklusból való kilépésre való.

H

32

A while ciklus feltételében is lehet változót deklarálni. Pl: while (int i = f()).

I

33

Absztrakt osztálynak kell, hogy legyen virtuális tagfüggvénye.

I

34

Alaposztály konstruktorából hívott virtuális tagfüggvény a leszármazottban fut le.

H

35

Az értékadó operátor nem terhelhető túl.

H

36

Az if feltételében is lehet változót deklarálni. pl: if (int i )

I

37

Az implicit konstruktor meghívja tartalmazott objektumok paraméter nélkül hívható konstruktorát.

I

38

Az implicit másoló konstruktor nem hívja meg az alaposztály másoló konstruktorát.

H

39

Az inicializálás nem azonos az értékadással.

I

40

Az int *p = malloc(10*sizeof(int)); C utasítás C++ megfelelője: int *p = new(10);.

H

41

Az operator+= automatikusan keletkezik, ha van operator+.

H

42

B osztály kompatibilis A-val, ha B mindenütt használható, ahol A használható.

I

43

Bármelyik tagfüggvény lehet virtuális.

H

44

Default paraméter csak a paraméter lista végén lehet.

I

45

Default paramétere csak tagfüggvénynek lehet.

H

46

Destruktornak csak konstans paramétere lehet.

H

47

Egy osztálynak több destruktora is lehet.

H

48

Egy osztálynak több konstruktora is lehet.

I

49

Egy változót többször is lehet definiálni, de deklarálni csak egyszer lehet.

I

50

Függvényprototípus használata kötelező, ha a függvény a használat előtt nincs definiálva.

I

51

Inline függvényben lehet ciklus.

I

52

Inline függvénynek nem lehet default paramétere.

H

53

Kivételt csak abban a fájlban lehet elfogni, ahol a throw utasítás van.

H

54

Konstans tagfüggvény csak konstans paramétert kaphat.

H

55

Konstans tagfüggvény nem változtathatja meg az objektum állapotát.

I

56

Makrók használata tiltott.

H

57

Minden C++ program a #include direktívával kell, hogy kezdődjön.

H

58

Minden függvény megkapja a this pointert egy rejtett paraméterként.

H

59

Minden operátor túlterhelhető.

H

60

Minden osztályban meg kell írni legalább 1 konstruktort.

H

61

Minden osztályból létre lehet hozni tömböt.

H

62

Minden osztálynak van konstruktora.

I

63

Minden programot #include direktívával kell kezdeni.

H

64

Minden programot using namespace std; direktívával kell kezdeni.

H

65

Mindig meg kell írni az értékadó operátort.

H

66

Nem lehet bármelyik tagfüggvény virtuális.

I

67

Névterek használata a névütközések elkerülését segíti.

I

68

Nincs pointeraritmetika.

H

69

Null pointerre alkalmazható a delete operator.

I

70

Null pointert fel lehet szabadítani a delete utasítással.

I

71

Privát (private) adattagot a származtatott objektumból közvetlenül nem lehet elérni.

I

72

realloc helyett renew utasítást kell használni.

H

73

Referencia típusú tagváltozó csak inicializáló listán inicializálható.

I

74

Referencia típusú tagváltozót konstruktor törzsében lehet inicializálni.

H

75

Referencia típusú változó átadható paraméterként.

I

76

Statikus tagfüggvénynek nincs this pointere.

I

77

Tartalmazott objektum destruktora csak akkor fut le, ha az virtuális.

H

78

Tartalmazott objektum destruktora mindig lefut, ha a tartalmazó destruktora lefut.

I

79

Túlterheléssel az operátorok szintaxisa nem változtatható meg.

I

80

Van külön logikai típus.

I

81

Virtuális függvény nem lehet konstans.

H