2. Trastorns estat anim Flashcards Preview

Psiquiatria > 2. Trastorns estat anim > Flashcards

Flashcards in 2. Trastorns estat anim Deck (23):
1

En la melancolia, quan millora l'estat d'ànim del pacient?

Per la nit

2

Edat i depressió és fals que:
a) més freq en ancians
b) irritabilitat molt freq en nens
c) obligatori descartar organicitat en ancians
d) edat mitjana aparició 40 anys

a) més freq en ancians. La prevalença de depressió major o distímia NO AUGMENTA amb l'edat

3

Depressió amb millor resposta a IMAO?

atípiques

4

Depressió perllongada i lleu, com es diu?

Distímia (més de 2 anys o 1 any en peques)

5

Quan ha de durar mínim episodi depressiu major per ser diagnosticat?

2 setmanes

6

Què ofereix pitjor pronòstic en depressió?
a) irritabilitat
b) anhedònia
c) insomni
d) ansietat
e) tristesa vital

d) ansietat: més resistència al ttm, més suicidi i cronicitat

7

Digues 6 ISRS

fluvoxamina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, paroxetina

8

Digues 2 ISRNS

Venlafaxina, Duloxetina (ven a duloc!)

9

què son la amitriptilina, clomipramina i la imipramina

Tricíclics (inhibidors no selectius de la recaptació d'amines)

10

Principals efectes secundaris dels tricíclics

Antimuscarínics:
-Centrals: confusió, trastorns de memòria, psicosi atropínica
-Perifèrics: visió borrosa, sequedat, midriasi, retencio orina i ejaculació, estrenyiment
Cardiovasculars:
-hipotensió, taquicàrdia, canvis en la conducció a l'ECG (risc sobredosi amb prolongació QT)

11

Com tractaries la sobredosi de triciclics?

-Lavado gástrico y carbón activado a nivel digestivo
-Bicarbonato para prevenir las arritmias (de haberlas, lidocaína o bretilio)
-BZD si hay convulsiones
-Fisostigmina si hay sintomas anticolinérgicos graves

12

Tratamiento del trastorno bipolar

Eutimizantes:
-Litio, y si intolerancia o resitencia --> Ac.valproico o Carbamazepina, si no, anticonvulsivos o antipsic.atip. (quetiapina)
Fase aguda maníaca: normalmente antips.atip.y BZD + introduccion oral del eutimizante (litio/valp/CBZ)
Fase aguda depresiva: se sube el eutimizante, como alternativa se pueden intentar antipsicoticos atípicos. El caso es que los ADP son poco eficaces y además pueden inducir un cambio de fase (sobretodo triciclicos y duales). TEC en casos graves

13

Qué antidepresivo va con dieta restictiva asociada?

IMAOs

14

Quins triciclics es poden mesurar en sang?

Imipramina i amitriptilina

15

Per que elcarbo activat es pot utilizar despres de 6h si s'ha pres triciclics?

Trànsit està alentit

16

Triciclics estan contraindicats en tots excepte
- corticoides
- glaucoma angle tancat
- IAM
- HBProstata
- embaràs

- corticoides

17

Psicofarmac mes letalen sobredosis?

Triciclics

18

Els ISRS es diferencien a IMAO i triciclics en tot excepte:
- no anticolonergics
- no edectes anti alfa-adrenergics
- no cardiotoxics
- no antihistaminics
- alteracions gastriques transitories pero sexuals constants durant ttm

- no cardiotoxics: escitalopram i citalopram prolonguen QT aixi que s'ha resuit dosi maxima recomanada

19

Quins no poden menjar quan trm amb IMAO? (Multiples opcions)
- alvocat
- mató
- tiramima
- fuet
- tonyina llauna
- cireres
- cocacola

- alvocat
- tiramima (es el que trobem a aquests aliments)
- fuet (embotit)
- cocacola (cafeina)

Mato sí perque no esta curat, tonyina perque no es peix en salaó com seria bacalla, i cireres perque les fruites prohibides son platans i fiques madures

20

Ciclador rapid bipolar, que li dones?

Acid valproic o carbamazepina o oxacarbazepiba o quetiapina (mala rta a liti)

21

Més greu depressió endògena o atípica?

Atípica: suicidi i simpt. psicòtics

22

Qui té millor rta al ttm, les depressions melancòliques o les atípiques?

melancòliques (per major associació a alteracions neurobiològiques)

23

Alucinacions més freq en depressió i mania?

Auditives