20 Flashcards Preview

A3 Swedish > 20 > Flashcards

Flashcards in 20 Deck (18):
1

Börd

börd
SUBST
birth
till börden
by birth
Vill du ha en mer
omfattande ordbok?
Uppgradera till
Engelska Pro
ädel
ADJEKTIV
noble
av ädel börd
of noble birth
härkomst
SUBST
börd extraction, birth
härstamning descent
ursprung origin
förnäm
ADJEKTIV
framträdande distinguished
en av Englands förnämsta hamnstäder
one of England's foremost ports
av hög börd noble
högdragen superior

2

Bördig

bördig
ADJEKTIV
fruktbar fertile

Context?

3

Mandatory

Obligatorisk

Tvingande.

4

Grasshopper

Grässhoppa


Syrsa. Cricket

5

Kanel

kanel
SUBST
kok. cinnamon

Kanelbulle

6

Self denial


See självbedrägeri . Wikipedia

Bedra sig själv


denial [dɪˈnaɪəl]
SUBST
förnekande
dementi
Vill du ha en mer
omfattande ordbok?
Uppgradera till
Engelska Pro
utter [ˈʌtə]
ADJEKTIV
fullständig , fullkomlig, total , yttersta

7

Duck

And

Kalle anka.

8

Info

fläcka
VERB
stain
fläcka ned ngt
stain sth all over
Vill du ha en mer
omfattande ordbok?
Uppgradera till
Engelska Pro
bloda
VERB
bloda ned ngt
fläcka stain sth with blood; fullständigt

9

Insecure

Osäker x
Otrygg .?

unsure [ˌʌnˈʃʊə]
ADJEKTIV
osäker ; oviss

10

Trunk. Elephant

Snabel

11

Cabin

cabinˈkæbɪn
SUBST
stuga, koja
sjö. hytt
flyg. kabin
kajuta
SUBST
cabin

12

Niga

Curtsy

nigning
SUBST
curtsying
en nigning
a curtsy

13

Salt shaker

saltkar
SUBST
för bordet saltcellar

14

Pepper grinder

Pepparkvarn?

grinder [ˈgraɪndə]
SUBST
kvarn
slipmaskin

15

Sammet

Velvet

Silk . Silke

silk [sɪlk]
SUBST
silke, siden
artificial silk
konstsilke; konstsiden
pure silk
helsilke, helsiden
sidentyg


German. Seiden. Samt.

16

Vomit

Spya

17

Förleda

See bab.la

Lead astray. Misslead

18

Mislead

misleadmɪsˈli:d (misled misled)
VERB
vilseleda


Examples